Celem niniejszej informacji o ochronie prywatności na stronie internetowej jest poinformowanie użytkownika o naszych praktykach związanych z gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem danych osobowych zbieranych automatycznie lub przekazywanych nam.

  • Niniejsza Polityka ma zastosowanie do CGI.com i wszelkich autoryzowanych podstron, które wyraźnie przyjmują, wyświetlają lub odsyłają do niniejszej Polityki. 
  • Mieszkańcy USA mogą zapoznać się z sekcją Prawa i powiadomienia obowiązujące w USA.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Możemy gromadzić dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje:

  • Użytkownik prosi o informacje na temat naszych usług;
  • Użytkownik przesyła nam pytania;
  • Użytkownik subskrybuje nasze usługi; oraz
  • Użytkownik decyduje się przesłać swoje CV w związku z możliwościami kariery opublikowanymi w naszej Witrynie.

Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być wykorzystywane do komunikowania się z użytkownikiem w związku z różnymi zapytaniami i subskrypcjami lub do uwzględnienia użytkownika w celach związanych z zatrudnieniem i będą przechowywane przez okres, w którym są niezbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone.

Podczas interakcji z naszą witryną automatycznie gromadzimy dane techniczne dotyczące urządzenia użytkownika. Dane te obejmują między innymi datę i godzinę wejścia na naszą stronę internetową, żądaną domenę, adres IP, typ przeglądarki oraz dane diagnostyczne w przypadku wystąpienia błędu. Nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej.

Ujawnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane poza krajem, w którym się znajdujesz, odpowiednim podmiotom stowarzyszonym CGI odpowiedzialnym za obsługę Twoich zapytań, subskrypcji lub wniosków. Lista podmiotów stowarzyszonych CGI i krajów ich lokalizacji jest dostępna na stronie https://www.cgi.com/offices.

Tam, gdzie takie transfery mają miejsce, CGI wdrożyło wewnętrzne polityki prywatności i procesy, które zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych użytkowników w oddziałach CGI, niezależnie od tego, skąd pochodzą lub gdzie są przetwarzane dane osobowe.

Możemy również udostępniać dane dostarczone przez użytkownika usługodawcom, których zatrudniamy do świadczenia usług w naszym imieniu, takim jak zewnętrzni dostawcy treści, którzy ułatwiają rejestrację wydarzeń, obsługują wyświetlanie filmów CGI i umożliwiają udostępnianie treści CGI w mediach społecznościowych. Możemy również zezwolić usługom stron trzecich, takim jak Akamai, na wykorzystywanie danych przesyłanych przez urządzenie użytkownika, w szczególności adresu IP, do celów czysto związanych z bezpieczeństwem, technicznych i funkcjonalnych. Strony trzecie, z których korzystamy, obejmują AddToAny (która zapewnia usługę przycisków udostępniania dla naszej witryny), Akamai (która wykorzystuje adresy IP w celu poprawy bezpieczeństwa witryny przed rozproszonymi atakami typu "odmowa usługi") oraz Cloudflare (która zapewnia usługi sieci dostarczania treści i pomaga zapobiegać nadużyciom online). Dostawcy ci są umownie ograniczeni do wykorzystywania lub ujawniania danych, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do świadczenia usług na naszą rzecz lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Ani my, ani te strony trzecie nie wykorzystujemy udostępnionych im danych osobowych do profilowania lub monitorowania między witrynami.

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe według uznania użytkownika, na przykład w przypadku rejestracji na webinarium lub zapłaty za usługę. Ponadto możemy ujawniać dane użytkownika, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Korzystanie przez nas z Google Analytics

Jeśli użytkownik zaakceptował statystyczne pliki cookie, nasze witryny internetowe korzystają z Google Analytics 4 ("GA4") - usługi, która umożliwia nam: (a) mierzenie ruchu i zaangażowania w naszych witrynach internetowych; (b) ograniczanie zbędnych lub nieaktualnych treści i ułatwianie dostępu do naszych witryn internetowych; oraz (c) spełnianie zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników naszych witryn internetowych.

GA4 gromadzi dane oparte na zdarzeniach z interakcji użytkowników z naszymi stronami internetowymi. Dane te zazwyczaj obejmują wewnętrzne zapytania wyszukiwania, rozpoczęcie sesji, odsłony strony, współczynnik odrzuceń i interakcje z filmami. GA4 może również gromadzić informacje techniczne o przeglądarce i urządzeniu użytkownika (np. rozdzielczość ekranu i ustawienia językowe), informacje pobrane z plików cookie ustawionych na urządzeniu użytkownika oraz zgrubne dane geolokalizacyjne pochodzące z adresów IP, które są anonimizowane tak szybko, jak to technicznie możliwe. W przypadku ruchu w UE dane adresu IP są wykorzystywane wyłącznie do wyprowadzania danych geolokalizacyjnych, a następnie są natychmiast odrzucane. Nie są one rejestrowane, dostępne ani wykorzystywane do żadnych dodatkowych celów.

Dane gromadzone za pośrednictwem GA4 mogą być przekazywane na serwery Google w Stanach Zjednoczonych. Wszelkie transgraniczne transfery danych z EOG do Stanów Zjednoczonych są objęte ramami prywatności danych UE-USA, które Google sam poświadczył. Dane zebrane za pośrednictwem GA4 są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, następuje automatycznie raz w miesiącu. Przed usunięciem danych możemy wygenerować z zagregowanych danych wyniki raportowania, które są przechowywane oddzielnie od danych użytkownika.

Ponieważ szanujemy Twoją prywatność, dane gromadzone za pośrednictwem GA4 nie są wykorzystywane do profilowania ani identyfikacji Ciebie jako osoby fizycznej. Zawarliśmy również umowę o przetwarzaniu danych z Google, dzięki czemu wszelkie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem GA4 są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli prywatności dostępne w GA4, w tym wyłączenie Google Signal (funkcji GA4, która umożliwia raportowanie i remarketing na różnych urządzeniach), rezygnację z udostępniania danych Google (dzięki czemu Google nie ma dostępu do naszych danych GA4) oraz zapewnienie, że GA4 nie śledzi użytkowników, którzy odrzucili lub zrezygnowali ze statystycznych plików cookie.

Podstawą prawną korzystania przez nas z GA4 jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6(1)(a) RODO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie bez podania przyczyny, odrzucając lub wyłączając statystyczne pliki cookie w naszym centrum zarządzania plikami cookie. Użytkownik może również uniemożliwić GA4 gromadzenie jakichkolwiek danych (w tym adresu IP) dotyczących jego wizyty na naszych stronach internetowych lub interakcji z nimi, pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Nie ma to wpływu na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych Google tutaj

Integracja filmów z YouTube na naszych stronach internetowych

W naszej witrynie internetowej zintegrowaliśmy filmy hostowane przez YouTube. YouTube jest obsługiwany przez Google LLC, spółkę działającą zgodnie z prawem stanu Delaware, z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Ze względu na ochronę prywatności i danych osobowych pominęliśmy konieczność ładowania zasobów wideo bezpośrednio z serwera YouTube i wdrożyliśmy rozwiązanie, które uniemożliwia Google/YouTube automatyczne gromadzenie danych użytkownika lub ustawianie plików cookie na jego urządzeniu przed faktycznym kliknięciem filmu. Innymi słowy, dopóki użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie przez Google/YouTube jego danych i korzystanie z plików cookie poprzez odtwarzanie filmu, nasze rozwiązanie zapewnia, że żadne połączenie nie jest automatycznie nawiązywane z serwerami YouTube ani nie są z nich obsługiwane żadne pliki cookie, gdy użytkownik jedynie odwiedza stronę w naszej witrynie zawierającą film YouTube. Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wyczyszczenie sesji przeglądarki i usunięcie plików cookie Google/YouTube ze swojej przeglądarki.

Jeśli jesteś użytkownikiem znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG"), Twoje dane zostaną przesłane na serwery Google/YouTube w Stanach Zjednoczonych. Firma Google jest zarejestrowana w Ramach Prywatności Danych UE-USA, które zapewniają firmie Google niezawodne mechanizmy przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych z Europy.

Google/YouTube może zbierać unikalne identyfikatory powiązane z przeglądarką, aplikacją lub urządzeniem użytkownika, gdy oglądał on film na naszej stronie internetowej bez zalogowania się na swoje konto Google/YouTube: jeśli użytkownik jest zalogowany, Google/YouTube może również zbierać dane, które łączy z innymi informacjami na koncie użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google/YouTube tutaj.

Sposób przetwarzania danych można sprawdzać i aktualizować w Kontroli aktywności Google. Użytkownik może korzystać z Panelu Google, aby sprawdzać i zarządzać niektórymi rodzajami informacji powiązanych z jego kontem Google. Możesz przeglądać i edytować swoje preferencje reklamowe w ustawieniach personalizacji reklam Google. Informacje na temat tych i innych ustawień i opcji (wraz z powiązanymi linkami) można znaleźć tutaj.

Nasze środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych

Utrzymujemy rozsądne fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia, aby pomóc chronić przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem danych osobowych, które dobrowolnie nam przekazujesz.

Należy zauważyć, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe udostępniane lub publikowane w przestrzeni publicznej, takiej jak nasze blogi. Takie przestrzenie publiczne mogą być konsultowane lub przeglądane przez każdego odwiedzającego naszą Witrynę i jako takie wykraczają poza zakres niniejszej Polityki.

Dostęp, przegląd i korekta

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. W uzasadnionych celach użytkownik może sprostować swoje dane osobowe lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Użytkownik ma również prawo zażądać otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie. W przypadku takiego żądania lub skargi należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@cgi.com lub napisać do dyrektora ds. prywatności CGI na adres Carré Michelet, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux, Francja.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w przypadku, gdy CGI nie odpowie prawidłowo na żądanie użytkownika, użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

Łącza do stron internetowych i aplikacji innych firm nieobsługujących CGI

Niniejsza Witryna może zawierać linki do stron internetowych i aplikacji osób trzecich, które nie są powiązane z CGI (takich jak YouTube i Vimeo dla filmów, Google dla Map, ShareThis dla udostępniania społecznościowego, Twitter i Facebook feeds, Digicast dla webcastów i innych). CGI w żaden sposób nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich stron internetowych i aplikacji stron trzecich. W związku z tym CGI nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub treści takich stron internetowych i aplikacji stron trzecich, które podlegają ich własnej polityce prywatności. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do takich linków, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności wszystkich witryn stron trzecich przed przesłaniem jakichkolwiek danych.