Dla firm z sektorów takich jak farmacja czy biotechnologia automatyzacja już od dawna jest istotną kwestią w zapewnieniu efektywności procesów. Skuteczność wykorzystania zasobów, a także wykorzystanie nowych technologii są bardziej niż kiedykolwiek potrzebne do generowania korzyści produkcyjnych.

Wiedza i doświadczenie, które CGI zdobywało przez lata, mają znaczny wpływ na zwiększenie szybkości działania, wydajność i innowacyjność przedsiębiorstwa, jednocześnie dotrzymują kroku zmieniającym się wymogom compliance. CGI zapewnia wsparcie swoim klientom m.in. w zakresie:

  • Wdrożeń komercyjnych – CGI pomaga w uproszczeniu procesu planowania i egzekucji oraz zwiększenia efektywności wdrożenia produktu
  • Usług klinicznych - Nasze działania mają na celu skrócenie czasu opracowywania leków
  • Innowacji w produkcji – Rozwiązania CGI pozwalają na optymalizację łańcucha dostaw oraz udoskonalenie procesu produkcji, zarządzanie transportem i ERP
  • Zgodności z przepisami -  CGI pomaga klientom z sektora farmacji w stałym monitorowaniu danych bezpieczeństwa leków na przestrzeni całego cyklu życia produktu
  • Outsourcingu – Doświadczenie i wiedza ekspertów CGI, pozwala usprawnić zarządzanie i obsługę infrastruktury firmy, aplikacji oraz procesów biznesowych
  • Inteligentna automatyzacja – Działania CGI w tym zakresie pozwalają na zwiększenie wydajności operacyjnej poprzez połączenie zaawansowanych analiz IoT (Internet of things) ze sztuczną inteligencją dla utrzymania predykcyjnego.

 

pharmacy

Przykłady rozwiązań i usług stworzonych przez CGI:

  • Dla międzynarodowej szwajcarskiej firmy farmaceutycznej CGI wdrożyło rozwiązanie z zakresu czyszczenia danych w ramach procesu migracji danych
  • Dla międzynarodowej firmy farmaceutycznej doświadczeni eksperci CGI opracowali strategię wdrożenia produktu na rynek, które było szybsze i  bardziej efektywne niż w przypadku innych produktów. Nasze działania były kompleksowe tj. od etapu projektowania po wdrożenie i utrzymanie.
  • Dla globalnej firmy farmaceutycznej z siedzibą w Niemczech CGI wdrożyło rozwiązania z zakresu utrzymania i rozwoju narzędzia do zarządzania ryzykiem, aplikacji do zarządzania wiedzą oraz oprogramowania do zarządzania jednostkami biologicznymi
life sciences research and development