Wprowadzenie produktu na rynek to najbardziej złożony proces dla firm działającym w obszarze zdrowia. Często są to wieloletnie, globalne działania, które angażują niemal każdy dział w firmie. Zarządzanie procesem wprowadzenia produktu na rynek może być ogromnym wyzwaniem, szczególnie dla firm, które wprowadzają swój pierwszy produkt. Oprócz samej w sobie złożoności wprowadzania produktu na rynek, przekształcenie R&D w firmę, która ma możliwości komercyjne, stanowi jeszcze większe wyzwania.

Oferta CGI BioIgnition zapewnia sprawdzone podejście i zestaw narzędzi do planowania i realizacji pomyślnego wprowadzania produktu. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z firmami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, BioIgnition zapewnia wiedzę specjalistyczną, metodologie i niezbędne narzędzia.

CGI blisko współpracuje z klientami, aby zapewnić odpowiedni proces wprowadzania produktu, uwzględniając potrzeby klienta, specyfikę produktu i rynku oraz produkcję, sprzedaż i działania marketingowe.

BioIgnition dostarcza odpowiednie usługi i możliwości, aby klient miał pewność, że wdrożenie zakończy się sukcesem.