Career Benefity

Benefity

Poznaj naszą ofertę, którą mamy przygotowaną dla naszych memberów. Znajdziesz w niej rozszerzone pakiety zdrowotne, możliwości rozwoju i wiele innych opcji, również finansowych.

Two people handshake

Proces rekrutacji

Dołączanie do nowej organizacji to proces. Zapoznaj się z naszymi standardami zatrudniania nowych pracowników.

Nasza misja

 

Dzięki wyjątkowej jakości naszych usług, kompetencjom i obiektywizmowi pomagamy naszym klientom odnieść sukces. Zapewniamy przywództwo przemyślane i dostarczamy najlepsze usługi i rozwiązania, aby w pełni zaspokoić cele naszych klientów w zakresie technologii informacyjnej, procesów biznesowych i zarządzania. We wszystkim, co robimy, kierujemy się naszym marzeniem, żyjemy zgodnie z naszymi wartościami, aby wspierać zaufane relacje i wypełniać nasze zobowiązania teraz i w przyszłości.

                                                                                                                                                

 

Nasze wartości

Partnerstwo i jakość

Partnerstwo i jakość – to nasza filozofia i styl życia. Nieustannie pogłębiamy wiedzę na temat biznesu naszych klientów, rozwijamy i przestrzegamy najlepszych praktyk zarządczych. Wspieramy długoterminowe partnerstwo z naszymi klientami, dlatego umacniamy naszą filozofię w relacjach z nimi i w ramach świadczenia usług. Słuchamy naszych klientów i dążymy do ich pełnej satysfakcji ze wszystkiego, co robimy dla nich.

Obiektywizm i uczciwość

Kierujemy się najwyższym stopniem samodzielności w doborze produktów, usług i rozwiązań, które rekomendujemy naszym klientom. W ten sposób przestrzegamy najwyższego stopnia jakości, obiektywizmu i uczciwości. Nie przyjmujemy żadnego wynagrodzenia od naszych dostawców. Zawsze postępujemy uczciwie i etycznie. Nigdy nie dążymy do uzyskania nienależnych korzyści i zawsze unikamy konfliktów interesów – zarówno rzeczywistych, jak i domniemanych.

Przedsiębiorczość i dzielenie się

Nasz wspólny sukces opiera się na naszych kompetencjach, zaangażowaniu i entuzjazmie. Promujemy kulturę innowacji i inicjatywy, w której jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie naszych klientów. W ten sposób zapewniamy im zyskowny rozwój. Dzięki naszej pracy zespołowej, dzieleniu się globalną wiedzą i doświadczeniem, zapewniamy naszym klientom to, co jest najlepsze w CGI. Jako członkowie, mamy udział w tworzeniu wartości poprzez posiadanie kapitału własnego i udział w zyskach.

Szacunek

We wszystkim, co robimy, szanujemy innych członków, klientów, partnerów biznesowych i konkurencję. Jako firma o zasięgu globalnym, uznajemy bogactwo, jakie różnorodność wnosi do naszej firmy. Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy tę różnorodność, obejmując ogólną kulturę biznesową CGI.

Siła finansowa

Dążymy do osiągania mocnych i stabilnych wyników finansowych, które zapewniają długoterminowy wzrost i przynoszą korzyści zarówno członkom, jak i akcjonariuszom. Siła finansowa pozwala nam stale inwestować nie tylko w rozwój zawodowy naszych członków, lecz także w nasze usługi i rozwiązania biznesowe z korzyścią dla naszych klientów. W tym celu zarządzamy naszą firmą, aby generować zwroty na najwyższym poziomie w branży.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasz model biznesowy ma na celu zapewnienie, że jesteśmy blisko naszych klientów i społeczności. Jako członkowie, bierzemy na siebie odpowiedzialność za przyczynianie się do ciągłej poprawy dobrobytu gospodarczego, społecznego i środowiskowego społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

 

Learn more about career at CGI

 

1976
rok założenia

 

 

 

400
lokalizacji na całym świecie

 

 

 

91,000
konsultantów
 

 

Learn more about roles for experienced professionals at CGI

Doświadczeni profesjonaliści

Wiedza jest kluczem do sprostania rosnącym wymaganiom cyfryzacji. Poszukujemy specjalistów z know-how, które pomogą przyspieszyć transformację naszych klientów.

Learn more about roles for students and graduates at CGI

Studenci i absolwenci

CGI jest sercem cyfrowej transformacji. Poszukujemy kreatywnych i innowacyjnych ludzi, takich jak Ty, którzy pomogą naszym klientom w ich cyfrowej podróży.

Co mówią nasi pracownicy

Jako globalna, ciągle rozwijająca się firma, CGI oferuje mnóstwo możliwości. Podczas mojej pracy w CGI miałem okazję pracować w wielu różnych sektorach, dostarczając klientom najnowsze technologie. Rozwiązywałem realne potrzeby biznesowe. Dzielić się własnymi pomysłami i wiedzą między członkami zespołu – to prawdziwe zaangażowanie w tej firmie. Kultura w CGI jest naprawdę inna, niż wszędzie!

Dowiedz się więcej, poznając naszą kulturę

 

CGI ciężko pracuje, aby wspierać kobiety w dziedzinie technologii. Na przykład utworzyliśmy sieć wsparcia, w której kobiety mogą rozmawiać o rozwoju branży i kontaktować się z liderami z całej firmy. Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach branżowych, związanych z promowaniem kobiety w IT i inżynierii. Z własnego doświadczenia wiem, że CGI wspierało proces rozwoju mojej kariery przez cały czas.

Poznaj jak CGI pomaga kobietom w branży IT