Learn more about roles for experienced professionals at CGI

Doświadczeni profesjonaliści

Wiedza jest kluczem do sprostania rosnącym wymaganiom cyfryzacji. Poszukujemy specjalistów z know-how, które pomogą przyspieszyć transformację naszych klientów.

Learn more about roles for students and graduates at CGI

Studenci i absolwenci

CGI jest sercem cyfrowej transformacji. Poszukujemy kreatywnych i innowacyjnych ludzi, takich jak Ty, którzy pomogą naszym klientom w ich cyfrowej podróży.

Co mówią nasi pracownicy

Jako globalna, ciągle rozwijająca się firma, CGI oferuje mnóstwo możliwości. Podczas mojej pracy w CGI miałem okazję pracować w wielu różnych sektorach, dostarczając klientom najnowsze technologie. Rozwiązywałem realne potrzeby biznesowe. Dzielić się własnymi pomysłami i wiedzą między członkami zespołu – to prawdziwe zaangażowanie w tej firmie. Kultura w CGI jest naprawdę inna, niż wszędzie!

Dowiedz się więcej, poznając naszą kulturę

 

CGI ciężko pracuje, aby wspierać kobiety w dziedzinie technologii. Na przykład utworzyliśmy sieć wsparcia, w której kobiety mogą rozmawiać o rozwoju branży i kontaktować się z liderami z całej firmy. Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach branżowych, związanych z promowaniem kobiety w IT i inżynierii. Z własnego doświadczenia wiem, że CGI wspierało proces rozwoju mojej kariery przez cały czas.

Poznaj jak CGI pomaga kobietom w branży IT

 

Nasza misja

 

Dzięki wyjątkowej jakości naszych usług, kompetencjom i obiektywizmowi pomagamy naszym klientom odnieść sukces. Zapewniamy przywództwo przemyślane i dostarczamy najlepsze usługi i rozwiązania, aby w pełni zaspokoić cele naszych klientów w zakresie technologii informacyjnej, procesów biznesowych i zarządzania. We wszystkim, co robimy, kierujemy się naszym marzeniem, żyjemy zgodnie z naszymi wartościami, aby wspierać zaufane relacje i wypełniać nasze zobowiązania teraz i w przyszłości.

                                                                                                                                                

 

Nasze wartości

 

Partnerstwo i jakość

Partnerstwo i jakość – to nasza filozofia i styl życia. Nieustannie pogłębiamy wiedzę na temat biznesu naszych klientów, rozwijamy i przestrzegamy najlepszych praktyk zarządczych. Wspieramy długoterminowe partnerstwo z naszymi klientami, dlatego umacniamy naszą filozofię w relacjach z nimi i w ramach świadczenia usług. Słuchamy naszych klientów i dążymy do ich pełnej satysfakcji ze wszystkiego, co robimy dla nich.

Obiektywizm i uczciwość

Kierujemy się najwyższym stopniem samodzielności w doborze produktów, usług i rozwiązań, które rekomendujemy naszym klientom. W ten sposób przestrzegamy najwyższego stopnia jakości, obiektywizmu i uczciwości. Nie przyjmujemy żadnego wynagrodzenia od naszych dostawców. Zawsze postępujemy uczciwie i etycznie. Nigdy nie dążymy do uzyskania nienależnych korzyści i zawsze unikamy konfliktów interesów – zarówno rzeczywistych, jak i domniemanych.

Przedsiębiorczość i dzielenie się

Nasz wspólny sukces opiera się na naszych kompetencjach, zaangażowaniu i entuzjazmie. Promujemy kulturę innowacji i inicjatywy, w której jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie naszych klientów. W ten sposób zapewniamy im zyskowny rozwój. Dzięki naszej pracy zespołowej, dzieleniu się globalną wiedzą i doświadczeniem, zapewniamy naszym klientom to, co jest najlepsze w CGI. Jako członkowie, mamy udział w tworzeniu wartości poprzez posiadanie kapitału własnego i udział w zyskach.

Szacunek

We wszystkim, co robimy, szanujemy innych członków, klientów, partnerów biznesowych i konkurencję. Jako firma o zasięgu globalnym, uznajemy bogactwo, jakie różnorodność wnosi do naszej firmy. Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy tę różnorodność, obejmując ogólną kulturę biznesową CGI.

Siła finansowa

Dążymy do osiągania mocnych i stabilnych wyników finansowych, które zapewniają długoterminowy wzrost i przynoszą korzyści zarówno członkom, jak i akcjonariuszom. Siła finansowa pozwala nam stale inwestować nie tylko w rozwój zawodowy naszych członków, lecz także w nasze usługi i rozwiązania biznesowe z korzyścią dla naszych klientów. W tym celu zarządzamy naszą firmą, aby generować zwroty na najwyższym poziomie w branży.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasz model biznesowy ma na celu zapewnienie, że jesteśmy blisko naszych klientów i społeczności. Jako członkowie, bierzemy na siebie odpowiedzialność za przyczynianie się do ciągłej poprawy dobrobytu gospodarczego, społecznego i środowiskowego społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

 

1976
rok założenia

 

 

 

400
lokalizacji na całym świecie

 

 

 

78,000
konsultantów