CGI opiera się na relacjach. Są one ważne, ponieważ wymagają zaufania i wzajemnej uczciwości, dlatego mamy specjalny program poleceń nowych kandydatów do pracy – Referral Program.
  • Strona
Pandemia SARS-COVID-19 bez wątpienia wpływa na gospodarkę. W CGI wiemy, że każdy kryzys niesie ze sobą nowe możliwości. Kontynuując naszą walkę z COVID-19, postanowiliśmy nie przerywać procesu rekrutacyjnego.

ig_cgi_benefits_aug20.jpg