Odpowiedzialny biznes

Jako firma globalna mamy obowiązek prowadzić działalność w jak najbardziej etyczny sposób. Obejmuje to wszystkie kraje, w których działamy oraz wszystkich naszych interesariuszy, w tym klientów, członków i dostawców.

Jako lider w dziedzinie usług cyfrowych rozszerzamy swoją odpowiedzialność na sposób wdrażania strategii cyfrowych i ochrony danych, z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

two consultants looking at a mobile application

George D. Schindler
President and Chief Executive Officer

„Jako wiodąca globalna firma świadcząca usługi biznesowe i IT jesteśmy świadomi ważnej roli, którą mamy do odegrania. W CGI etycznie i odpowiedzialnie działamy w imieniu swoich trzech interesariuszy: naszych klientów, naszych członków i naszych akcjonariuszy".

Climate

Klimat

Swoje zaangażowanie w zrównoważony środowiskowo świat demonstrujemy poprzez:

  •  projekty realizowane we współpracy z klientami,
  • nasze usługi i rozwiązania,
  • nasze praktyki operacyjne i transportowe,
  • zarządzanie łańcuchem dostaw,
  • działania na rzecz społeczności.

Cel klimatyczny:

Osiągnięcie zerowej emisji netto do 2030 r.

Postępy w 2022 roku:

65% redukcja emisji CO2e od 2014 r.

People

Ludzie

Jako CGI wiedziemy prym w propagowaniu dostępności usług cyfrowych dla wszystkich obywateli. Podejmujemy działania lokalne, by zwiększyć dostęp do technologii, edukacji biznesowej oraz mentoringu. Naszym celem jest pomóc każdemu odnieść sukces w cyfrowym społeczeństwie.

Cel w działaniu na rzecz ludzi:

Dotarcie do uczestników naszych programów edukacyjnych i mentorskich w liczbie dwukrotnie większej, niż jest członków CGI, do 2023 r.

Postęp w 2022 roku:

500 000+ beneficjentów programów STEM i edukacyjnych, czyli 5,6 razy

Communities

Społeczności

Zobowiązujemy się do pozytywnego wpływania na społeczeństwo poprzez:

  • osobiste zaangażowanie naszych członków oraz wykorzystanie ich wiedzy z zakresu IT i biznesu,
  • inwestowanie w projekty społeczne i lokalne inicjatywy wzrostu gospodarczego,
  • aktywne wspieranie zaangażowania lokalnych jednostek biznesowych w działania pro bono.

Cel w działaniu na rzecz społeczności:

100% jednostek biznesowych realizujących projekty pro bono do 2026 r.

Postępy w 2022 roku:

58% naszych jednostek biznesowych wdrożyło projekty pro bono

78/100
Top 1%
Średni wynik w branży: 45
Złoty medal od 2018 roku
Platynowy medal od 2022 roku

ecovadis logo - CSR Responsible business

62/100
Średnia ocena w branży: 25/100
 
 
 

Dow Jones Sustainability Index

Ocena poziomu zarządzania: C
Średnia ocena w branży: C
 
 
 

CDP Disclosure Insight Action - CSR Responsible business

Jako CGI uczestniczymy w United Nations Global Compact

Jesteśmy zaangażowani w UNGC - światową inicjatywę zrównoważonego rozwoju biznesu oraz kultywowanie jej zasad w obszarach: praw człowieka, pracy, środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Przyczyniamy się również do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs - Sustainable Development Goals).

Czytaj więcej

We support

Partnerstwa

W dzisiejszym cyfrowym świecie kluczem do osiągnięcia długofalowego sukcesu jest współpraca. Nieprzerwanie współdziałamy ze stronami zaangażowanymi w nasz ekosystem ESG. Chcemy mieć swój wkład w jego inicjatywy i zwiększyć nasz pozytywny wpływ na społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Zgodnie z naszym modelem bliskości docieramy do lokalnych grup i stowarzyszeń oraz określamy, jak najlepiej możemy z nimi współpracować oraz je wspierać.

Poznaj nasze kluczowe partnerstwa

Consultants handshake