George D. Schindler, President and Chief Executive Officer

Na całym świecie organizacje z każdej branży dostosowują się do kilku kluczowych trendów makro, które nie tylko wpływają na ich przyszłość, ale też kształtują ją. Począwszy od rekonfiguracji łańcucha dostaw, poprzez zmiany demograficzne, po transformację energetyczną - te makrotrendy zmuszają organizacje do tworzenia nowych modeli biznesowych w nasilającym się nieubłaganie tempie.

W CGI do współpracy z klientami wnosimy ekspercką wiedzę naszych 90.250 członków*, by pomóc im wdrażać cyfrowe strategie nawigacji i sukcesu w tych dynamicznych czasach. Kluczem do sukcesu naszych klientów jest jak najlepsza obsługa ich konsumentów i obywateli. To również zapewnienie, że wszyscy mogą pozytywnie skorzystać na wzmacniającym i innowacyjnym wpływie technologii. Jesteśmy dumni z tego, że swoją wiedzę wykorzystujemy nie tylko we współpracy z klientami. Dzielimy się nią również ze środowiskiem akademickim i lokalnymi organizacjami charytatywnymi, aby poprawić ekonomiczny, społeczny i środowiskowy dobrobyt naszych wspólnych społeczności.

Jako wiodąca globalna firma świadcząca usługi biznesowe i IT jesteśmy świadomi ważnej roli, którą mamy do odegrania. W CGI etycznie i odpowiedzialnie działamy w imieniu swoich trzech interesariuszy: naszych klientów, naszych członków i naszych akcjonariuszy. W ramach corocznego procesu planowania strategicznego, konsultujemy się z każdym z tych interesariuszy. Ich ważne spostrzeżenia pomagają nam w tworzeniu planów biznesowych na nadchodzący rok. Obecnie inicjatywy ESG (Environmental, Social and Governance) są istotniejszą częścią dialogu z interesariuszami, niż kiedykolwiek.

Mocno wierzymy, że gdy coś zostanie zmierzone, a wyniki tego będą widoczne, to zostanie to zrealizowane. Jako CGI pozostajemy sygnatariuszem programu United Nations Global Compact, który obejmuje poszanowanie praw człowieka na całym świecie i szacunek dla naszej planety. Stosujemy się do zasad ONZ oraz najlepszych światowych praktyk przy ustalaniu naszych globalnych celów ESG, a także kaskadowaniu ich do planów naszych jednostek biznesowych. Nasze zobowiązania, cele ilościowe i postępy są transparentne i udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom poprzez publikację niniejszego raportu ESG za rok fiskalny 2022.

Cele i postępy CGI są doceniane i oceniane przez takie wiodące organizacje zewnętrzne jak Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) i EcoVadis. W tym roku EcoVadis przyznał CGI platynową ocenę za Sustainability Performance (osiągnięcia w obszarze zrównoważonego rozwoju). To najwyższa ocena w ich ratingu, która stanowi uznanie dla naszego zdyscyplinowanego podejścia do włączania zrównoważonego rozwoju do naszych codziennych praktyk biznesowych na całym świecie.

Środowisko

W minionym roku poczyniliśmy postępy w nieustających działaniach, które do 2030 roku mają doprowadzić nas do zerowej emisji netto. Wdrażamy również nowe praktyki, przedstawione w niniejszym raporcie, mające na celu zmniejszenia emisji CO2e związanej z naszą działalnością, budynkami i podróżami. Zgodnie z naszą strategią środowiskową i praktykami w zakresie efektywności energetycznej, utrzymaliśmy intensywność naszej emisji CO2e w przeliczeniu na członka na poziomie z 2021 roku, mimo że w tym roku powitaliśmy ponad 10 000 nowych członków.

W ubiegłym roku po raz kolejny mieliśmy przyjemność uczestniczyć w UN Climate Change Conference (Konferencji ONZ dotyczącej zmian klimatycznych), znanej jako COP27. Spośród firm, które współpracowały z prezydencją COP27, jako jedyni świadczymy usługi z zakresu IT. Dlatego też aktywnie zaangażowaliśmy się w dyskusje na temat usług i rozwiązań CGI na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym metaverse. Naszym celem było pokazanie ważnej roli technologii w pomaganiu organizacjom w innowacyjnym działaniu i wykorzystywaniu danych do przyspieszenia realizacji celów związanych ze zmianami klimatycznymi i osiągnięcia długoterminowej wartości dla interesariuszy.

Odpowiedzialność społeczna

Dzięki wieloletniej, podstawowej wartości skupionej na szacunku, jesteśmy niezłomnie zaangażowani w rozpoznawanie i przyjmowanie bogactwa, jakie różnorodność wnosi do naszej firmy oraz do pracy, którą codziennie wykonujemy dla klientów. Dzięki mierzalnym celom pracujemy nad ciągłym postępem w zakresie różnorodności, równości i integracji (DE&I) - wewnętrznie oraz przez promowanie integracji cyfrowej dla wszystkich. Nadal prowadzimy programy edukacyjne, które pomagają przygotować przyszłych pracowników do kariery w IT - zwłaszcza tych, którzy nie są wystarczająco reprezentowani w naszej branży.

By wzmocnić w naszych członkach pasję do wprowadzania zmian w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy, uruchomiliśmy w tym roku CGI For Good - nowe, cyfrowe narzędzie dla wolontariatu. Platforma internetowa zapewnia dostęp do szerokiej gamy wolontariatów, zarówno osobistych, jak i zdalnych, oraz działań pro bono z lokalnymi organizacjami, w ramach których możemy wspólnie pomagać w tworzeniu wartości społecznej.

Ład korporacyjny

W naszych codziennych działaniach na całym świecie kierujemy się ujednoliconą Podstawą Zarządzania CGI, która określa rygorystyczne standardy i ramy ładu korporacyjnego. Ma ona na celu przewodzić naszym praktykom biznesowym i relacjom z interesariuszami - zawsze zgodnie z najwyższymi zasadami etycznymi.

Zobowiązaliśmy się do odpowiedzialnego wdrażania naszych usług i rozwiązań cyfrowych oraz do przestrzegania najlepszych praktyk w zakresie ochrony prywatności i danych. Obejmuje to przyspieszenie oceniania zobowiązań ESG naszych kluczowych dostawców, w tym pełnego poszanowania praw człowieka w naszym łańcuchu dostaw i w naszych działaniach na całym świecie.

Jak przeczytacie Państwo w niniejszym raporcie, 2022 był rokiem pozytywnego wzrostu z korzyścią dla każdego z naszych interesariuszy. Był to również rok dalszego przyspieszania postępów w realizacji naszych zobowiązań ESG dla dobra naszych społeczności.

Pragnę podziękować naszym klientom i członkom za ich pełną zaangażowania pomoc CGI w budowaniu bardziej zrównoważonego i zintegrowanego świata.

George D. Schindler
Prezes i Dyrektor Naczelny

 

*Naszych profesjonalistów nazywamy członkami, ponieważ większość z nich jest również współwłaścicielami CGI.

Pobierz nasz raport