Montréal (Quebec), luty 13, 2024

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) opublikowało swój coroczny raport z obszarów odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i zarządczej (ESG). Przedstawiło podjęte działania na  rzecz redukcji emisji CO2 oraz wsparcia klientów w realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez prace nad rozwojem odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych technologii. CGI ogłosiło również swoje globalne zaangażowanie w formułowanie celów zgodnych z inicjatywą Science Based Targets (SBTi).

Po raz drugi z rzędu, CGI otrzymało Platynowy certyfikat od EcoVadis za swoje wyniki w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, plasując firmę w czołówce 1% sieci EcoVadis. Ponadto, CDP, wcześniej znane jako Carbon Disclosure Project, uznało CGI za firmę wyprzedzającą inne w sektorze IT i oprogramowania oraz w porównaniu do wszystkich ocenianych firm w Ameryce Północnej.

Najważniejsze osiągnięcia CGI w obszarach ESG:

Obszar środowiskowy

  • 43,7% całkowitej energii pochodzi z odnawialnych źródeł w porównaniu do 35,6% w 2022 roku - obejmuje to osiągnięcie celu CGI, jakim jest zasilanie 100% jej centrów danych energią odnawialną.
  • 38% redukcji emisji CO2 od 2019 roku oraz redukcja śladu węglowego na pracownika o 47,5%.

Obszar społeczny

  • 28,6% stanowisk kierowniczych zajmowanych jest przez kobiety, w porównaniu do 27,5% w 2022 roku.  
  • 44,4% Prezydentów Jednostek Biznesowych to kobiety, w porównaniu do 33,3% w 2022 roku.
  • 40% członków Rady Dyrektorów to kobiety, w porównaniu do 31,3% w 2022 roku.

Obszar zarządzania

  • Publikacja pierwszego globalnego oświadczenia CGI na temat nowoczesnego niewolnictwa, potwierdzającego zaangażowanie firmy w zwalczanie przymusowej pracy, pracy dzieci i handlu ludźmi.
  • 65% najważniejszych dostawców CGI zostało ocenionych pod kątem kryteriów środowiskowych i społecznych, w porównaniu do 58% w 2022 roku.

Pełny raport ESG firmy CGI znajduje się na stronie: cgi.com/esg.

Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych na świecie niezależnych firm konsultingowych w zakresie technologii informatycznych (IT) i zarządzania. CGI zatrudnia 90 500 konsultantów i specjalistów na całym świecie, którzy zapewniają kompleksowe portfolio usług i rozwiązań, w tym doradztwo w zakresie zarządzania IT i strategii, integrację systemów, zarządzane usługi IT i procesy biznesowe oraz rozwiązania w zakresie własności intelektualnej. Współpraca CGI z klientami opiera się na lokalnym modelu relacji, połączonym z globalną siecią świadczenia usług, która umożliwia klientom cyfrową transformację ich organizacji i przyspieszenie wyników. W roku podatkowym 2023 CGI wygenerowało przychody w wysokości 14,30 mld USD. Akcje CGI są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (GIB. A) oraz Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GIB). Więcej informacji na: www.cgi.com

Media

Rafał Cholewczyński
Marketing and Communications Business Partner Poland Lithuania Latvia and Estonia
Rafal.Cholewczynski@cgi.com
+48 500-650-300