Plant on laptop

Zautomatyzowana integracja ekosystemu

Właściwe udokumentowanie procesów podejmowania odpowiednich działań w kierunku zrównoważonego biznesu staje się coraz ważniejsze.

Wraz z rozwojem ustawodawstwa i regulacji w obszarze danych „Środowiskowych, Społecznych i Zarządzania” (ESG) oczekiwany jest systematyczny wzrost wymagań dotyczących wiarygodności raportów ESG.

Gromadzenie danych dotyczących zrównoważonego rozwoju w całym ekosystemie jest złożone. Konieczne jest wykazanie pełnej przejrzystości danych dotyczących zrównoważonego rozwoju na przestrzeni całego cyklu ich życia.

CGI AgileDX-Sustainability to skuteczne, operacyjnie sprawdzone rozwiązanie, które można łatwo skonfigurować i zintegrować z już istniejącą infrastrukturą IT. Zapewnia ono skalowalność, przejrzystość oraz automatyzację i optymalizację gromadzenia i bezpiecznej wymiany danych ESG.

Pobierz broszurę w języku angielskim