Zarządzanie zespołem osób pracujących w trybie mobilnym może okazać się skomplikowane i wymagające. Radzenie sobie z nieobecnościami, nieoczekiwanymi zadaniami i problemami z harmonogramem to codzienność. Istotne sprawy mogą być przeoczone, a wszelkie informacje niedokładne, zwłaszcza jeśli nie zarządza się nimi w trybie bieżącym. Zmarnowany czas i zasoby przyczyniają się do nadmiernych kosztów i stresu.

CGI Mobilog rozwiązuje te wszystkie problemy poprzez digitalizację zarządzania pracą mobilną, zwiększając efektywność. Zapewniając kompleksowy przegląd statusu zlecenia pracy, CGI Mobilog umożliwia menedżerom zasobów ludzkich sprawne planowanie, optymalizację i monitorowanie wydajności pracy.

Obejrzyj wideo

Man holding engineering cap

Transform Your Mobile Workforce Management to Drive Efficiencies and Savings

Read more

Zautomatyzowana i wydajna obsługa mobilnych stanowisk pracy

Zarządzanie personelem pracującym w trybie mobilnym może być bardziej efektywne poprzez konsolidację informacji w jednym systemie zarządzania, co również zwiększa przejrzystość na każdym poziomie organizacji. Z inteligentnego systemu zarządzania pracownikami mogą korzystać zarówno osoby odpowiedzialne za koordynację pracy, jak i kierownictwo oraz inni pracownicy w dowolnym miejscu i czasie.

Ten przewodnik oferuje szczegółowe informacje i praktyczne przykłady, które pokazują, jak organizacje mogą usprawnić zarządzanie personelem mobilnym dzięki CGI Mobilog.

Pobierz broszurę

Nawet do 80%
czynności związanych z nadzorem pracy może być zautomatyzowanych
50%
więcej bezpośredniej pracy z klientem
Kluczowe cechy
 • Z CGI Mobilog zarządzanie zasobami ludzkimi jest inteligentne i elastyczne dzięki dokładnemu raportowaniu i prognozowaniu na podstawie danych. Planowanie zmian pracy i reagowanie na zmiany niezamierzone również jest uproszczone.
 • CGI Mobilog zapewnia osobom pracującym poza siedzibą firmy dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących pracy poprzez przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną, umożliwiając im raportowanie wykonanych zadań w czasie rzeczywistym. Komunikacja pomiędzy pracownikami a menedżerami jest bezpieczna i dynamiczna.
 • CGI Mobilog wspiera pracowników w osiąganiu ich codziennych celów w sposób łatwiejszy i bardziej przejrzysty, sprawiając, że zarządzanie personelem staje się niezwykle efektywne.
Kluczowe benefity

Korzyści dla kadry zarządzającej

 • Kompleksowy wgląd we wszystkie zadania robocze
 • Efektywne planowanie i przydzielanie pracy
 • Zapewnienie, że odpowiednie zasoby znajdują się we właściwym miejscu i czasie, docierając do celu optymalną ścieżką
 • Ograniczenie pracy ręcznej
 • Zautomatyzowane fakturowanie klientów
 • Zmniejszenie korekt płacowych, ponieważ wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie faktycznie wykonanej pracy
 • Dokładne raporty opracowywane w czasie rzeczywistym

Korzyści dla pracowników

 • Dostęp do wszystkich informacji o pracy, niezależnie od czasu i lokalizacji
 • Przejrzyste i jasne harmonogramy pracy
 • Natychmiastowe raportowanie zadań i godzin pracy
 • Automatyczny transfer danych dotyczących wykonywanej pracy do innych systemów
Kluczowe obszary zastosowań
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw
 • Digitalizacja zarządzania personelem pracującym w trybie mobilnym
 • Opieka zdrowotna
 • Digitalizacja domowej opieki zdrowotnej