Obecnie cyfrowa rzeczywistość nie ułatwia przechowywania dokumentów w papierowej formie. Liczba dokumentów do archiwizacji jest nieskończona, a w niektórych przypadkach prawodawstwo nakazuje ścisłe okresy przechowywania poszczególnych dokumentów.

Trzymanie dokumentów na lokalnych stacjach roboczych i dyskach sieciowych jest ryzykowne ze względu na możliwą utratę danych. Ponadto organizacje muszą przestrzegać procesów korporacyjnych, regulacyjnych i legislacyjnych dotyczących tego, kto może obsługiwać dokumenty i jak dokumenty są przetwarzane. Dzięki Rondo Digital Archive archiwizacja dokumentów w całym ich cyklu życia staje się prosta, szybka i skuteczna. CGI Digital Archive uwzględnia wymogi regulacyjne i ustawodawcze, nadaje się do długoterminowego przechowywania dokumentów i obejmuje zautomatyzowany proces ich usuwania.

Korzyści dla klienta

  • Dostosowywanie rozwiązania do unikalnych wymagań biznesowych, działań i środowiska aplikacji
  • Archiwum obsługuje cały cykl życia dokumentu
  • Archiwalne dokumenty z różnych systemów są importowane bez konieczności powielania danych
  • Prostota analizowania informacji w formie elektronicznej
  • Zarządzanie dostępem do zasobów

Other Rondo components