Montreal, Quebec, maj 22, 2024

Rada Dyrektorów CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) ogłosiła mianowanie François Boulangera na stanowisko Prezesa i Dyrektora Generalnego oraz członka Rady Dyrektorów od 1 października 2024 r. Boulanger odpowiada obecnie za operacje CGI w Kanadzie, USA (sektor komercyjny i rządowy na poziomie stanowym), w regionie Azji i Pacyfiku, globalnych centrach doskonałości dostaw oraz globalnych rozwiązaniach IP jako Prezes i Dyrektor Operacyjny. George D. Schindler, obecny Prezes i Dyrektor Generalny CGI, przejdzie na emeryturę 30 września 2024 r. Będzie kontynuował pracę w Radzie i przez okres przejściowy będzie pełnił rolę strategicznego doradcy Serge’a Godina, Założyciela i Przewodniczącego Rady Dyrektorów.

„W imieniu Rady i konsultantów CGI na całym świecie chciałbym pogratulować François mianowania na stanowisko lidera CGI” – powiedział Serge Godin. „Rada i ja planowaliśmy płynne przekazanie obowiązków CEO od kilku lat i biorąc pod uwagę ciągłą siłę operacyjną i potencjał naszej firmy, jest to odpowiedni moment, aby François poprowadził naszą firmę w przyszłość”

„François wywarł ogromnie pozytywny wpływ na rozwój naszej firmy przez ostatnie 20 lat, prowadząc zespoły na całym świecie w realizacji szerokiego zakresu strategii biznesowych i operacyjnych” – powiedziała Julie Godin, Współprzewodnicząca Rady. „Z niecierpliwością oczekuję na kontynuację współpracy z François, naszym zespołem zarządzającym oraz Radą Dyrektorów, gdy będziemy realizować strategię rentownego wzrostu, która umacnia CGI. Jesteśmy partnerem i ekspertem z wyboru dla naszych klientów, pracodawcą z wyboru dla naszych pracowników oraz inwestycją z wyboru dla naszych akcjonariuszy.”

„Chciałbym podziękować Serge'owi, Julie, George'owi i całej Radzie Dyrektorów za zaufanie” – powiedział François Boulanger. „CGI zajmuje wyjątkową pozycję na rynku, biorąc pod uwagę trwałość naszych relacji z klientami i naszą kulturę odpowiedzialności, która umożliwia wszystkim naszym specjalistom ciągłe tworzenie wartości dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy. Z niecierpliwością oczekuję współpracy z utalentowanym zespołem na całym świecie. Wspólnie wykorzystamy siłę technologii do dostarczania pogłębionej wiedzy i namacalnych wyników biznesowych dla naszych klientów. Razem zbudujemy kolejny udany rozdział w niemal 48-letniej historii CGI.”

„CGI miało wyjątkowego CEO w osobie George'a Schindlera” – dodał Serge Godin. „W ciągu ostatnich 8 lat firma zyskownie rosła do ponad 14 miliardów dolarów rocznego przychodu, cena naszych akcji wzrosła dwukrotnie, a nasza kapitalizacja rynkowa wzrosła o ponad 70%. George z powodzeniem prowadził nasz zespół, który dostarczał znaczącą wartość dla wszystkich naszych interesariuszy, demonstrując skuteczność swojej strategicznej wizji. Chociaż George przejdzie na emeryturę jako CEO, cieszymy się, że CGI będzie nadal korzystać z jego doświadczenia jako strategicznego doradcy i członka naszej Rady.”

„Prowadzenie CGI i reprezentowanie naszych utalentowanych ludzi na całym świecie przed naszymi klientami i akcjonariuszami były dla mnie zaszczytem” – powiedział George D. Schindler. „François jest doskonałym i świetnie przygotowanym liderem do wprowadzenia CGI i wszystkich naszych interesariuszy w kolejną falę transformacji cyfrowej. Po niemal 40 latach w CGI, cieszę się na więcej czasu z rodziną i z przejścia do roli doradcy i dalszej pracy w Radzie. Chciałbym podziękować Serge'owi, Julie i Radzie za wsparcie i za możliwość dalszej współpracy z tą niesamowitą firmą.”

Informacje o CGI

Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych na świecie niezależnych firm konsultingowych w zakresie technologii informatycznych (IT) i zarządzania. CGI zatrudnia 90 000 konsultantów i specjalistów na całym świecie, którzy zapewniają kompleksowe portfolio usług i rozwiązań, w tym doradztwo w zakresie zarządzania IT i strategii, integrację systemów, zarządzane usługi IT i procesy biznesowe oraz rozwiązania w zakresie własności intelektualnej. Współpraca CGI z klientami opiera się na lokalnym modelu relacji, połączonym z globalną siecią świadczenia usług, która umożliwia klientom cyfrową transformację ich organizacji i przyspieszenie wyników. W roku podatkowym 2023 CGI wygenerowało przychody w wysokości 14,30 mld USD. Akcje CGI są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (GIB. A) oraz Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GIB).Więcej informacji na: www.cgi.com

Media

Rafał Cholewczyński
Marketing and Communications Business Partner Poland Lithuania Latvia and Estonia
Rafal.Cholewczynski@cgi.com
+48 500-650-300