Pliki cookie i dlaczego ich używamy

Pliki cookie to identyfikatory, które są przesyłane do urządzenia użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas odwiedzania strony internetowej. Używamy plików cookie, aby włączyć podstawowe funkcje naszej witryny, zaoferować bardziej spersonalizowane przeglądanie i uzyskać wgląd w to, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi witrynami internetowymi i treściami online. W tym celu wykorzystujemy dane, które przesyła nam Twoja przeglądarka, takie jak adres IP, typ przeglądarki, lokalizacja, język, czas dostępu i adresy stron internetowych, z których nastąpiło przekierowanie. Dane gromadzone przez używane przez nas pliki cookie nie identyfikują bezpośrednio użytkownika jako wymienionej osoby. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem plików cookie są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności CGI.

Pliki cookie ustawiane przez strony trzecie

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są plikami cookie pierwszej kategorii, co oznacza, że są przesyłane do urządzenia użytkownika z domeny lub serwera zarządzanego przez CGI, podczas gdy inne są plikami cookie stron trzecich, co oznacza, że są umieszczane na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem naszych stron internetowych przez podmioty inne niż CGI.

Pliki cookie stron trzecich gromadzą informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych w celu:

  • Weryfikowanie statusu logowania na takich platformach zewnętrznych
  • Włączanie funkcji integracji i udostępniania zawartości
  • Dostarczania nam analiz i informacji marketingowych

Dane gromadzone za pomocą plików cookie stron trzecich mogą być agregowane i wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców plików cookie do ich własnych celów, na przykład do ulepszania swoich produktów i usług lub dostarczania ukierunkowanych reklam. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób strony trzecie gromadzą i wykorzystują Twoje dane, zapoznaj się z ich politykami prywatności, korzystając z następujących linków: LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, DoubleClick, Mouseflow, Hubspot i Google.

Kategorie używanych przez nas plików cookie

Używamy różnych rodzajów plików cookie, jak opisano poniżej. Odpowiednie pliki cookie w każdej kategorii często się zmieniają, a lista aktualnie używanych plików cookie jest dostępna w naszym centrum zarządzania plikami cookie.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są absolutnie niezbędne do świadczenia usług, o które prosisz, i umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji naszych stron internetowych, w tym zarządzanie bezpieczeństwem i sesjami. Pliki cookie są ustawione domyślnie i nie wymagają Twojej zgody.

Name Przeznaczenie Retention period
JSESSIONID Plik cookie sesji platformy ogólnego przeznaczenia, używany przez strony napisane w JSP. Zazwyczaj używany do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer. Sesja
__cfruid Ten plik cookie jest ustawiany przez dostawcę CDN HubSpot ze względu na ich politykę ograniczania szybkości. Sesja
hs-membership-csrf Ten plik cookie służy do zapewnienia, że loginy członkostwa w treści nie mogą zostać sfałszowane. Zawiera losowy ciąg liter i cyfr służący do weryfikacji autentyczności loginu użytkownika. Sesja
__cf_bm Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej, aby sporządzać prawidłowe raporty dotyczące korzystania z ich strony internetowej. 30 Minut
cookie-agreed Przechowuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny 23 Dni
AKA_A2 Ten plik cookie jest zwykle dostarczany przez Akamai i jest używany dla funkcji Advanced Acceleration, która umożliwia DNS Prefetch i HTTP2 Push. 1 Godzina
Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam poprawić komfort przeglądania, zapewnić spersonalizowane funkcje i zapamiętać wybory użytkownika na naszych stronach internetowych (w tym dane logowania, konfiguracje ułatwień dostępu i preferencje językowe). Nie używamy tych plików cookie do śledzenia ani profilowania użytkownika.

Name Przeznaczenie Retention period
hs-messages-is-open Ten plik cookie służy do określania i zapisywania, czy widżet czatu jest otwarty dla przyszłych wizyt. Jest on ustawiany w przeglądarce odwiedzającego, gdy rozpoczyna on nowy czat i resetuje się, aby ponownie zamknąć widżet po 30 minutach bezczynności. Jeśli odwiedzający ręcznie zamknie widżet czatu, uniemożliwi to ponowne otwarcie widżetu przy kolejnych ładowaniach strony w tej sesji przeglądarki przez 30 minut. Zawiera wartość logiczną True, jeśli jest obecna. 30 minut
__hsmem Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający logują się do witryny hostowanej przez HubSpot. Zawiera on zaszyfrowane dane, które identyfikują użytkownika członkostwa, gdy jest on aktualnie zalogowany. 7 dni
starlight W określonych częściach naszej witryny mamy flagi zrzeczenia się odpowiedzialności z przyciskami do akceptacji lub odrzucenia zrzeczenia się odpowiedzialności. Jeśli użytkownik zaakceptuje zastrzeżenie, ten plik cookie przechowuje informacje o tym, że odwiedzający zaakceptował zastrzeżenie. 365 dni
player Ten plik cookie zapisuje ustawienia użytkownika przed odtworzeniem osadzonego wideo Vimeo. Oznacza to, że następnym razem, gdy obejrzysz wideo Vimeo, odzyskasz preferowane ustawienia. 365 dni
hs_ab_test Ten plik cookie służy do konsekwentnego wyświetlania odwiedzającym tej samej wersji strony testowej A/B, którą widzieli wcześniej. Zawiera identyfikator strony testu A/B i identyfikator wariantu, który został wybrany dla odwiedzającego. Sesja
_cfuvid Ten plik cookie jest częścią usług świadczonych przez Cloudflare - w tym równoważenia obciążenia, dostarczania treści witryny i obsługi połączenia DNS dla operatorów witryn internetowych Sesja
lang Właścicielem tej domeny jest LinkedIn, platforma sieci biznesowej. Zazwyczaj działa ona jako host strony trzeciej, na której właściciele witryn internetowych umieścili jeden z przycisków udostępniania treści na swoich stronach, chociaż jej treści i usługi mogą być osadzone w inny sposób. Chociaż takie przyciski dodają funkcjonalność do strony internetowej, na której się znajdują, pliki cookie są ustawiane niezależnie od tego, czy odwiedzający ma aktywny profil LinkedIn, czy też nie, lub czy zgodził się na jego warunki. Z tego powodu jest ona klasyfikowana jako domena przede wszystkim śledząca/targetująca. Sesja
WFESessionId Ten plik cookie jest niezbędny do włączenia sesji Power BI, narzędzia Microsoft, które pomaga wizualizować dane. Sesja
YSC YouTube to należąca do Google platforma służąca do hostowania i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane o użytkownikach za pośrednictwem filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są łączone z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych stron internetowych i innych stron internetowych. Sesja
<id>_key Podczas odwiedzania strony chronionej hasłem ten plik cookie jest ustawiany, aby przyszłe wizyty na stronie z tej samej przeglądarki nie wymagały ponownego logowania. Nazwa pliku cookie jest unikalna dla każdej strony chronionej hasłem. Zawiera on zaszyfrowaną wersję hasła, dzięki czemu przyszłe wizyty na stronie nie będą wymagały ponownego podania hasła. 14 dni
s_cc Służy do określenia, czy pliki cookie są włączone dla Adobe Analytics. Sesja
__hs_opt_out Ten plik cookie jest używany przez politykę prywatności opt-in, aby nie prosić użytkownika o ponowne zaakceptowanie plików cookie. Ten plik cookie jest ustawiany, gdy odwiedzający mogą zrezygnować z plików cookie. Zawiera ciąg znaków "tak" lub "nie". 6 Miesięcy
__hs_do_not_track Ten plik cookie można ustawić, aby uniemożliwić kodowi śledzenia wysyłanie jakichkolwiek informacji do HubSpot. Zawiera on ciąg znaków "yes". 6 Miesięcy
_GRECAPTCHA Ten plik cookie jest ustawiany przez Google reCAPTCHA, który chroni naszą witrynę przed spamem w formularzach kontaktowych. 6 Miesięcy
hs_langswitcher_choice Ten plik cookie służy do zapisywania wybranego przez użytkownika języka podczas przeglądania stron w wielu językach. Jest on ustawiany, gdy odwiedzający wybierze język z przełącznika języków i jest używany jako preferencja językowa do przekierowywania go na strony w wybranym języku w przyszłości, jeśli będą one dostępne. Zawiera rozdzielony dwukropkami ciąg znaków z wybranym kodem języka ISO639 po lewej stronie i prywatną domeną najwyższego poziomu, do której ma zastosowanie po prawej stronie. Przykładem może być "EN-US:hubspot.com". 2 Lata
cookieValue Ten plik cookie jest używany dla flagi akceptacji zrzeczenia się odpowiedzialności. 1 Dzień
__hs_cookie_cat_pref Ten plik cookie służy do rejestrowania kategorii, na które użytkownik wyraził zgodę. Zawiera on dane dotyczące kategorii, na które użytkownik wyraził zgodę. 6 Miesięcy
ARRAffinitySameSite ARRAffinitySameSite jest przeznaczony dla Azure Web Sites do równoważenia obciążenia naszej aplikacji. Ten plik cookie służy do dystrybucji ruchu do witryny na kilku serwerach w celu optymalizacji czasu odpowiedzi. Sesja
__hs_initial_opt_in Ten plik cookie służy do zapobiegania wyświetlaniu banera, gdy odwiedzający przeglądają stronę w trybie ścisłym. Zawiera ciąg znaków "tak" lub "nie". 7 Dni
language Ten plik cookie zapamiętuje preferowany język na podstawie wcześniejszych wyborów, umożliwiając witrynie prezentowanie treści w wybranym języku bez konieczności ręcznego wybierania go przy każdej wizycie. 365 dni
VISITOR_INFO1_LIVE Ten plik cookie jest wykorzystywany jako unikalny identyfikator do śledzenia oglądalności filmów wideo. 365 dni
cookie-agreed-categories Zapisuje stany kategorii zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny 23 dni
hs-messages-hide-welcome-message Ten plik cookie służy do zapobiegania ponownemu wyświetlaniu wiadomości powitalnej widżetu czatu przez jeden dzień po jego wyłączeniu. Zawiera wartość logiczną True lub False. 1 Dzień
Statystyczne pliki cookie

Te pliki cookie, znane również jako "wydajnościowe pliki cookie" na naszych stronach internetowych, służą do gromadzenia informacji statystycznych (takich jak odwiedzane strony i kliknięte linki), które wykorzystujemy do poprawy funkcjonowania naszych stron internetowych. Raporty generowane przez te pliki cookie pomagają nam na przykład ułatwić znajdowanie najpopularniejszych stron lub żądanych funkcji. Informacje gromadzone za pomocą statystycznych plików cookie są anonimowe i nie identyfikują użytkownika jako osoby wymienionej z imienia i nazwiska.

Name Przeznaczenie Retention period
VID Identyfikator odwiedzającego mikrowitrynę LinkedIn używany do określania konwersji dla celów lead gen. 1 Rok
_ga Ten plik cookie umożliwia Google Analytics odróżnienie jednego odwiedzającego od drugiego w celu wygenerowania statystycznych danych dotyczących korzystania z witryny. Każdy plik cookie "_ga" jest unikalny dla konkretnej właściwości, więc nie może być używany do śledzenia danego użytkownika lub przeglądarki na niepowiązanych stronach internetowych. 365 dni
__utmb Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Ten plik cookie określa nowe sesje i wizyty i wygasa po 30 minutach. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. Każda aktywność użytkownika w ciągu 30 minut będzie liczona jako pojedyncza wizyta, nawet jeśli użytkownik opuści witrynę, a następnie powróci na nią. Powrót po 30 minutach będzie liczony jako nowa wizyta, ale jako powracający odwiedzający. 365 dni
s_ppv Używany przez Adobe Analytics do przechowywania i pobierania informacji o tym, jaki procent strony został obejrzany. Sesja
__hssc Ten plik cookie śledzi sesje. Służy do określenia, czy HubSpot powinien zwiększać numer sesji i znaczniki czasu w pliku cookie __hstc. Zawiera domenę, viewCount (zwiększa każdy pageView w sesji) i znacznik czasu rozpoczęcia sesji. 30 minut
gpy_pn Służy do przechowywania i pobierania poprzedniej strony w Adobe Analytics. 6 miesięcy
__utmc Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawionych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Nie jest on używany w większości witryn, ale jest ustawiony, aby umożliwić interoperacyjność ze starszą wersją kodu Google Analytics znaną jako Urchin. W tych starszych wersjach był on używany w połączeniu z plikiem cookie __utmb do identyfikacji nowych sesji/wizyt dla powracających odwiedzających. Gdy jest on używany przez Google Analytics, jest to zawsze cookie sesyjne, które jest niszczone, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Jeśli jest on postrzegany jako Persistent cookie, jest prawdopodobne, że jest to inna technologia ustawiająca plik cookie. 365 dni
s_tslv Służy do przechowywania i pobierania czasu od ostatniej wizyty w Adobe Analytics. 6 miesięcy
_ga_LC0YVRL587 Jest to plik cookie typu pattern ustawiany przez Google Analytics, w którym element name zawiera unikalny identyfikator konta lub strony internetowej, z którą jest powiązany. Służy do przechowywania i liczenia odsłon. 1 Rok
_gat Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, zgodnie z dokumentacją służy do ograniczania szybkości żądań - ograniczając gromadzenie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 1 minucie. 365 dni
fr Zawiera przeglądarkę i użytkownika unikalną kombinację ID, używane do reklamy ukierunkowanej. 365 dni
mf_[website-id] Plik cookie 1, strony, czas trwania sesji: Plik cookie służący do identyfikacji bieżącej sesji na stronie internetowej Sesja
s_pltp Dostarcza wartość nazwy strony (URL) do wykorzystania przez Adobe Analytics Sesja
s_tp Śledzenie procentu obejrzanej strony 2 Lata
mf_user Ten plik cookie określa, czy użytkownik jest powracającym, czy pierwszym odwiedzającym. Odbywa się to po prostu za pomocą przełącznika tak/nie i nie są przechowywane żadne dalsze informacje o użytkowniku. Żywotność tego pliku cookie wynosi 90 dni. 3 Miesiące
__utmz 365 dni
s_plt Śledzi czas, jaki zajęło załadowanie poprzedniej strony Sesja
vuid Ta domena jest własnością firmy Vimeo. Głównym przedmiotem działalności jest: Hosting / Udostępnianie filmów wideo 365 dni
_gid Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez odwiedzającego. Ten plik cookie wygasa po 1 dniu. 1 Dzień
_hjid Jest to plik cookie typu pattern ustawiany przez Google Analytics, w którym element name zawiera unikalny identyfikator konta lub strony internetowej, z którą jest powiązany. Jest to odmiana pliku cookie _gat, który służy do ograniczania ilości danych przechowywanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 365 dni
gpv_pn Ten plik cookie gromadzi dane służące do analizy korzystania z witryny przez odwiedzającego, w tym śledzenia aktywności, odwiedzin stron i klikniętych linków. 2 Godziny
_gat_UA-114077998-1 Jest to plik cookie typu pattern ustawiany przez Google Analytics, w którym element name zawiera unikalny identyfikator konta lub witryny, z którą jest powiązany. Jest to odmiana pliku cookie _gat, która służy do ograniczenia ilości danych przechowywanych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu. 365 dni
RT Mierzy czas ładowania strony, lub inne timery związane ze stroną. 365 dni
_ga Ten plik cookie rejestruje unikalną identyfikację, która jest wykorzystywana do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z Witryny. Sesja
AnalyticsSyncHistory Używany do przechowywania informacji o czasie synchronizacji z plikiem cookie lms_analytics w przypadku użytkowników w wyznaczonych krajach. 30 dni
ai_session Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem Microsoft Application Insights, które gromadzi statystyczne informacje o użytkowaniu i telemetrii dla aplikacji zbudowanych na platformie chmurowej Azure. Jest to unikalny anonimowy plik cookie identyfikujący sesję. Głównym celem tego pliku cookie jest: Wydajność Sesja
__utma Jest to jeden z czterech głównych plików cookie ustawianych przez usługę Google Analytics, która umożliwia właścicielom witryn internetowych śledzenie zachowań odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Ten plik cookie trwa domyślnie przez 2 lata i rozróżnia użytkowników i sesje. Służy on do obliczania statystyk nowych i powracających użytkowników. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są przesyłane do Google Analytics. Czas trwania pliku cookie może być dostosowany przez właścicieli stron internetowych. 365 dni
__hstc Główny plik cookie do śledzenia odwiedzających. Zawiera domenę, utk, początkowy znacznik czasu (pierwsza wizyta), ostatni znacznik czasu (ostatnia wizyta), bieżący znacznik czasu (obecna wizyta) i numer sesji (zwiększany dla każdej kolejnej sesji). 6 miesięcy
ai_user Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem Microsoft Application Insights, które gromadzi statystyczne informacje o użytkowaniu i telemetrii dla aplikacji zbudowanych na platformie chmurowej Azure. Jest to plik cookie z unikalnym identyfikatorem użytkownika umożliwiający zliczanie liczby użytkowników uzyskujących dostęp do aplikacji w czasie. Głównym celem tego pliku cookie jest: Wydajność 1 Rok
_gclxxxx Jest to plik cookie śledzenia konwersji Google. Umożliwia on zliczanie odwiedzin i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. 365 dni
aam_uuid Ustawiany w celu synchronizacji identyfikatorów dla Adobe Audience Manager 30 dni
_gid Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics. Wydaje się, że jest to nowy plik cookie i od wiosny 2017 r. Google nie udostępnia żadnych informacji na jego temat. Wydaje się, że przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony. 365 dni
lms_analytics Używana do identyfikacji użytkowników LinkedIn w wyznaczonych krajach na potrzeby analizy. 30 dni
__utmt Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Zgodnie z ich dokumentacją jest on używany do dławienia szybkości żądania usługi - ograniczając zbieranie danych na stronach o dużym natężeniu ruchu. Wygasa po 10 minutach. 365 dni
__hssrc Za każdym razem, gdy HubSpot zmienia plik cookie sesji, ten plik cookie jest również ustawiany w celu ustalenia, czy użytkownik ponownie uruchomił przeglądarkę. Jeśli ten plik cookie nie istnieje, gdy HubSpot zarządza plikami cookie, jest uważany za nową sesję. Zawiera wartość "1", gdy jest obecny. Sesja
hubspotutk Ten plik cookie umożliwia nam dostarczanie usług lub odpowiedzi, których dana osoba potrzebuje i oczekuje od nas, w płynny sposób 6 miesięcy
mf_user Plik cookie 1, strony, trwały: Plik cookie służący do sprawdzania, czy użytkownik jest nowy, czy powracający 90 dni
s_ips Śledzi procent oglądanych stron Sesja
__hjSessionUser_204526 Hotjar cookie that is set when a user first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. Sesja
_gat_UA-nnnnnnn-nn Jest to plik cookie typu wzorzec ustawiony przez Google Analytics, w którym element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, do której się odnosi. Wydaje się, że jest to odmiana pliku cookie _gat, który służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 365 dni
_gat_UA-399437-1 Jest to plik cookie typu pattern ustawiony przez Google Analytics, w którym element pattern w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, której dotyczy. Wygląda na to, że jest to odmiana pliku cookie _gat, który jest używany do ograniczenia ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu. 365 dni
Marketingowe pliki cookie

Te pliki cookie pochodzą od dostawców zewnętrznych, umieszczane za zgodą CGI. Gromadzą one informacje o przeglądarce i użytkowniku, aby (a) dostarczać odpowiednie treści, (b) ograniczać ekspozycję użytkowników na określone reklamy oraz (c) określać, czy użytkownik jest zalogowany na platformie mediów społecznościowych, na której chce udostępniać nasze treści. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą być wykorzystane do odróżnienia użytkownika od innych osób odwiedzających nasze strony internetowe, ale informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika jako określonej osoby.

Name Przeznaczenie Retention period
sp_t Sp_landing jest ustawiany przez Spotify w celu implementacji treści audio ze Spotify na stronie internetowej, a także rejestruje informacje o interakcji użytkownika związanej z treścią audio. 364 dni
bcookie Plik cookie identyfikatora przeglądarki do jednoznacznej identyfikacji urządzeń uzyskujących dostęp do LinkedIn w celu wykrywania nadużyć na platformie. 365 dni
dpm Ten plik cookie jest używany do kierowania reklam i marketingu. Właścicielem domeny jest Adobe Audience Manager. 365 dni
NID Jest to plik cookie Google, który umożliwia firmie, takiej jak CGI, kierowanie reklam do użytkowników, którzy wypisali się z ich usług. Plik cookie pozwala CGI na pokazywanie Ci przydatnych treści w usługach Google. Akceptując marketingowe pliki cookie, zezwalasz Google na przetwarzanie Twoich informacji. Możesz również wpłynąć na swoje informacje lub wycofać zgodę w ustawieniach usług Google lub modyfikując ustawienia plików cookie za pomocą tego menedżera plików cookie (link na dole strony). Dowiedz się więcej: https://policies.google.com/technologies/cookies 365 dni
lissc Używany przez serwis społecznościowy LinkedIn do śledzenia korzystania z wbudowanych usług. 365 dni
UserMatchHistory Właścicielem tej domeny jest LinkedIn, platforma sieci biznesowej. Zazwyczaj działa ona jako host strony trzeciej, na której właściciele stron internetowych umieścili jeden z jej przycisków udostępniania treści na swoich stronach, chociaż jej treści i usługi mogą być osadzone w inny sposób. Chociaż takie przyciski dodają funkcjonalność do strony internetowej, na której się znajdują, pliki cookie są ustawiane niezależnie od tego, czy odwiedzający ma aktywny profil LinkedIn, czy też nie, lub czy zgodził się na jego warunki. Z tego powodu jest on klasyfikowany jako domena głównie śledząca/targetująca. 365 dni
_gcl_au Google Adsense do przechowywania i śledzenia konwersji. 89 Dni
c Ta domena jest własnością IPONWEB i jest używana do zapewnienia platformy licytacji w czasie rzeczywistym dla reklam online. 184 dni
_gcl_au Używane przez Google Analytics w celu zrozumienia interakcji użytkownika z witryną i reklamami. 3 miesiące
_fbp Wykorzystywana przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 365 dni
IDE Ten plik cookie, używany przez Google DoubleClick, pomaga mierzyć skuteczność reklam i wyświetlać ukierunkowane reklamy użytkownikom. Śledzi działania po wyświetleniu lub kliknięciu reklamy w celu poprawy komfortu użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem preferencji reklamowych. 2 Lata
lidc Ta domena jest własnością LinkedIn, biznesowej platformy networkingowej. Ten plik cookie służy do ułatwienia wyboru centrum danych. 365 dni
ln_or Służy do określania, czy można przeprowadzić analizę Oribi w określonej domenie. 1 dzień
uuid MediaMath wykorzystuje pliki cookie do rozpoznawania komputera lub urządzenia, aby móc dostarczać użytkownikowi odpowiednie reklamy, mierzyć wpływ tych reklam oraz lepiej rozumieć i rozpoznawać wzorce korzystania z mediów cyfrowych. 13 Miesięcy
_cc_aud Używamy tego pliku cookie do kierowania odpowiednich dla Ciebie reklam za pośrednictwem serwisu Adform. Właścicielem tej domeny jest firma Lotame. Plik cookie może być używany do zbierania następujących informacji: Identyfikator pliku cookie, Identyfikator reklamy mobilnej, Identyfikator partnera, informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP oraz informacje analityczne dotyczące funkcjonalności reklamy. Akceptując pliki cookies, zezwalasz Adform i Lotame na przetwarzanie informacji zawartych w plikach cookies. Możesz wpłynąć na przetwarzanie swoich informacji, kontaktując się z dpo@adform.com lub modyfikując ustawienia plików cookie. 365 dni
AMCVS_* Wskazuje początek sesji dla Adobe Experience Cloud. Sesja
c_user Plik cookie c_user zawiera identyfikator aktualnie zalogowanego użytkownika. Okres ważności tego pliku cookie zależy od stanu pola wyboru "pozostań zalogowany". Jeśli pole wyboru "zachowaj mnie zalogowanego" jest ustawione, plik cookie wygasa po 90 dniach braku aktywności. Jeśli pole wyboru "zachowaj mnie zalogowanego" nie jest ustawione, plik cookie jest sesyjnym plikiem cookie i dlatego zostanie wyczyszczony po zamknięciu przeglądarki. 3 miesiące
bscookie Ten plik cookie służy do zapamiętywania, że zalogowany użytkownik został zweryfikowany za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego i wcześniej się zalogował. 365 dni
_fbp Wykorzystywana przez Facebook do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacje w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. 3 miesiące
lms_ads Używane do identyfikacji członków serwisu LinkedIn poza serwisem LinkedIn w wyznaczonych krajach na potrzeby reklam. 30 dni
AMCV_* Unikalny identyfikator dla Adobe Experience Cloud 180 dni
datr Celem pliku cookie Datr jest identyfikacja przeglądarki internetowej użytej do połączenia z Facebookiem, niezależnie od zalogowanego użytkownika. Ten plik cookie odgrywa kluczową rolę w funkcjach bezpieczeństwa i integralności strony Facebooka. 2 Lata
sb Facebook - Umożliwia Facebookowi odzyskanie konta w przypadku zapomnienia hasła lub wymaganie dodatkowego uwierzytelnienia, jeśli użytkownik poinformuje nas, że jego konto zostało zhakowane. Pliki cookie "sb" i "dbln" umożliwiają Facebookowi bezpieczną identyfikację przeglądarki użytkownika. 2 Lata
RUL Używany przez Google DoubleClick do określenia, czy reklama witryny została poprawnie wyświetlona. 1 rok
personalization_id Ten plik cookie jest ustawiany ze względu na integrację X i możliwości udostępniania w mediach społecznościowych. 2 Lata
GPS YouTube to platforma należąca do Google, służąca do hostingu i udostępniania filmów. YouTube gromadzi dane o użytkownikach za pośrednictwem filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam osobom odwiedzającym strony internetowe w szerokim zakresie własnych i innych stron internetowych. 365 dni
liap Ten plik cookie lokalizuje funkcje LinkedIn na stronie i udostępnia informacje o witrynie w sieciach społecznościowych. 1 rok
demdex Ten plik cookie pomaga Adobe Audience Manger wykonywać podstawowe funkcje, takie jak identyfikacja odwiedzających, synchronizacja identyfikatorów, segmentacja, modelowanie i raportowanie. 365 dni
A3 Właścicielem tej domeny jest firma Yahoo, której głównym obszarem działalności są usługi wyszukiwania i reklamy. 365 dni
_gcl_aw w celu dostarczania reklam lub retargetingu. 90 dni
sp_landing Sp_landing jest ustawiany przez Spotify w celu implementacji treści audio ze Spotify na stronie internetowej, a także rejestruje informacje o interakcji użytkownika związanej z treścią audio. 23 dni
li_sugr Używane do probabilistycznego dopasowania tożsamości użytkownika poza wyznaczonymi krajami. 90 dni
_kuid_ Używamy tego pliku cookie, aby kierować do Ciebie odpowiednie reklamy online. Właścicielem tej domeny jest Krux Digital. 365 dni
xs Pliki cookie sesji to c_user i xs. c_user przechowuje nazwę użytkownika i sekret sesji xs, te dwa pliki cookie razem określają, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie. 3 miesiące
_guid Służy do identyfikacji członka LinkedIn na potrzeby reklam w usłudze Google Ads. 90 dni

Inne podobne technologie śledzenia, z których korzystamy

Logi serwera

Używamy również dzienników serwera do gromadzenia danych o korzystaniu z naszych stron internetowych przez odwiedzających. Dzienniki te mogą być przeglądane ze względów bezpieczeństwa, np. w celu wykrycia włamań do naszej sieci. Ponadto dane dziennika serwera, które zawierają adresy IP odwiedzających, mogą w przypadku nadużycia kryminalnego zostać wykorzystane do śledzenia i identyfikacji osób. W takich przypadkach dzienniki surowych danych byłyby udostępniane odpowiednim organom dochodzeniowym upoważnionym do badania takich naruszeń bezpieczeństwa. Dane logów serwera są przechowywane oddzielnie. Nie są one automatycznie wykorzystywane do identyfikacji użytkownika ani łączone z żadnymi danymi osobowymi, które użytkownik może nam dobrowolnie przekazać.

Sygnały nawigacyjne i znaczniki sieci Web

Sygnały nawigacyjne i znaczniki sieci Web to elementy śledzące (małe, niewidoczne pliki graficzne lub fragmenty kodu) osadzone lub dostarczane za pośrednictwem naszych stron internetowych lub wiadomości e-mail w celu sprawdzenia, czy i w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z naszymi treściami. Ich głównym celem jest zbieranie statystyk użytkowania i budowanie raportów analitycznych dotyczących aktywności użytkowników.

Zarządzanie preferencjami użytkownika

Niezbędne pliki cookie są ustawione domyślnie. Opcjonalne pliki cookie nie są ustawiane bez zgody użytkownika. Użytkownik ma prawo wybrać, które opcjonalne pliki cookie chce ustawić. Zawsze możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w naszym centrum zarządzania plikami cookie lub klikając link "Centrum zarządzania plikami cookie" w stopce naszej witryny. Wszelkie preferencje, które wprowadzisz, zostaną ustawione automatycznie.

Możesz również wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie za pomocą przeglądarki. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez przeglądarkę internetową lub odwiedzić tę sekcję na https://aboutcookies.org. aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie lub je usuwać za pomocą przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie wszystkich plików cookie może mieć wpływ na działanie naszych stron internetowych i ogólne wrażenia użytkownika.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@cgi.com.