Rynek energii nigdy nie był tak dynamiczny jak dzisiaj. Różnorodne zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne i technologiczne mają ogromny wpływ na obecny rynek energii. Ciągłe i częste zmiany przepisów również zwiększają presję na rynku, aby sprostać bardziej złożonym wymaganiom i krótszym terminom.

Ponadto zmiany rynkowe skutkują większą centralizacją, np. wprowadzenie centrów danych, które wpływają na strategiczne wybory i inwestycje uczestników rynku. Jednocześnie zdecentralizowana produkcja zrównoważonej energii w połączeniu z innowacjami cyfrowymi zakłóca łańcuch dostaw energii.

Polityka energetyczna Europy koncentruje się na harmonizacji, zazielenianiu i usprawnieniu. W związku z tymi wydarzeniami europejski rynek energii zmienia się w dwojaki sposób. Po pierwsze, harmonizacja rynku energii prowadzi do centralizacji procesów rynkowych, poprawy przejrzystości i obniżenia barier wejścia dla nowych podmiotów. Po drugie, produkcja i konsumpcja energii odnawialnej prowadzą cały rynek w kierunku decentralizacji.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie poglądu, w jaki sposób zmiany te wpłyną na rynek energii oraz rolę ułatwień rynku centralnego w nowym świecie.

Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej, lub skontaktuj się z nami.