Utilities

Resource center

21 lutego 2022 r. Fingrid Datahub Oy, we współpracy z CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), uruchomił Datahub, nowy scentralizowany system wymiany informacji dla detalicznego rynku energii elektrycznej w Finlandii. Jest to ważny krok na drodze do inteligentnego i bardziej elastycznego...

CGI’s CMS is a secure, modular solution that provides equal access to data to encourage a level playing field and enforce effective competition in the energy market.

Artur Hebenstreit
Artur Hebenstreit

Transformacja sieci: cztery kluczowe korzyści efektywnej strategii chmury dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

sierpień 6, 2021 Od wielu lat słyszymy o korzyściach płynących z przenoszenia kluczowych aplikacji korporacyjnych do chmury.

Rynek energii nigdy nie był tak dynamiczny jak dzisiaj. Różnorodne zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne i technologiczne mają ogromny wpływ na obecny rynek energii. Ciągłe i częste zmiany przepisów również zwiększają presję na rynku, aby sprostać bardziej złożonym wymaganiom i krótszym...

Trzy kluczowe zdolności organizacyjne, którymi liderzy biznesu powinni kierować się, aby z powodzeniem sprostać wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19.

The energy transition, electrification and rapid growth of renewable distributed energy sources have created a pressing need for new services, flexibility and real-time information to support efficient market operations.