Utilities

Resource center

The energy transition, electrification and rapid growth of renewable distributed energy sources have created a pressing need for new services, flexibility and real-time information to support efficient market operations.

Każdego roku dzielimy się informacjami na temat trendów pojawiających się w sektorach, które są obsługiwane przez CGI. Jest to wiedza pochodząca z całego świata, oparta na rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za rozwój firm. Globalne doświadczenie we wdrażaniu projektów i silne...