Każdego roku dzielimy się informacjami na temat trendów pojawiających się w sektorach, które są obsługiwane przez CGI. Jest to wiedza pochodząca z całego świata, oparta na rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za rozwój firm.

Globalne doświadczenie we wdrażaniu projektów i silne lokalne partnerstwo z naszymi klientami, pozwalają nam na przygotowanie raportów, które odzwierciedlają zmiany w najważniejszych częściach światowej gospodarki.

Raport CGI z 2018-2019 Insights to Action przedstawia globalne spostrzeżenia i perspektywy, które otrzymujemy, słuchając naszych klientów. W raportach CGI Client Global Insights można zobaczyć innowacyjną pracę, którą wykonujemy, aby wspierać procesy cyfrowej transformacji .