Utilities

Resource center

21 lutego 2022 r. Fingrid Datahub Oy, we współpracy z CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), uruchomił Datahub, nowy scentralizowany system wymiany informacji dla detalicznego rynku energii elektrycznej w Finlandii. Jest to ważny krok na drodze do inteligentnego i bardziej elastycznego...

CGI zostało wybrane przez Market Operator Services Ltd (MOSL) do zaprojektowania, zbudowania i obsługi centralnego systemu rynkowego w celu wsparcia działania angielskiego rynku wody, gdy konkurencja jest wprowadzana do innych klientów gospodarstw domowych w kwietniu 2017 r. Pięcioletni kontrakt wyceniany...

CGI zostało wybrane do zaprojektowania, zbudowania i wsparcia systemu wymiany informacji o energii elektrycznej nowej generacji dla Fingrid Datahub Oy, spółki zależnej Fingrid Oyj, fińskiej firmy przesyłowej energii elektrycznej operator. Nowy scentralizowany system informatyczny o nazwie „Datahub” będzie przechowywać i...