Helsinki, Finlandia, marzec 9, 2022

21 lutego 2022 r. Fingrid Datahub Oy, we współpracy z CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), uruchomił Datahub, nowy scentralizowany system wymiany informacji dla detalicznego rynku energii elektrycznej w Finlandii. Jest to ważny krok na drodze do inteligentnego i bardziej elastycznego systemu energetycznego w Finalndii. Centralizacja około 3,8 miliona punktów generujących dane energetyczne na jednej platformie przyspiesza szybkość wymiany informacji.

Datahub, zasilany przez Centralne Rozwiązania Rynkowe (CMS) CGI, stanowi podstawę dla inteligentnych sieci i inteligentnych liczników, jak również nowych usług monitorowania efektywności energetycznej, ładowania pojazdów elektrycznych, zarządzania energią po stronie popytu oraz rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej. Ułatwia on nowym sprzedawcom i dostawcom wejście na rynek oraz poprawia jakość obsługi klienta poprzez zapewnienie większej transparentności, co ułatwia klientom porównywanie usług i przyspiesza zmianę dostawcy.

Datahub umożliwia bezpieczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi podmiotami i korzysta z doświadczenia CGI w dostarczaniu 14 systemów rynkowych w 10 krajach. Zarządzanie danymi pomiarowymi i funkcje rozliczeniowe są dostarczane przez partnera CGI, firmę KX, aby zapewnić analitykę i zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym.

Fingrid i CGI pracowały bezproblemowo jako zespół, wraz z uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Finlandii, w celu zbudowania Datahub. Obsługiwanych będzie około 80 sprzedawców energii elektrycznej i 80 operatorów systemów dystrybucyjnych.

"Projekt Datahub rozpoczął się w 2015 roku, a pełna determinacji praca zaangażowanych stron zakończyła się udanym go-live" - powiedział Pasi Aho, CEO Fingrid Datahub Oy. "Odnieśliśmy sukces w naszej wspólnej pracy z różnymi podmiotami z branży energetycznej, a go-live przebiegł zgodnie z planem. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie tej ważnej zmiany. Bez dobrej, płynnej współpracy nigdy nie byłoby to możliwe."

CGI i Fingrid będą nadal rozwijać Datahub, aby sprostać zmieniającym się potrzebom. Datahub docelowo umożliwi tworzenie wspólnot współdzielenia energii, jak również wprowadzenie w 2023 roku 15-minutowego okresu rozliczeniowego niezbilansowania. Finlandia i cała Europa przejdą na ten krótszy okres, aby umożliwić dokładniejszą wycenę ceny energii elektrycznej w celu promowania inwestycji w nowe technologie i zwiększenia zrównoważonego rozwoju.

"W dobie zmian klimatycznych i transformacji energetycznej, sprawne funkcjonowanie rynku energii elektrycznej oraz wykorzystanie danych jest bardziej kluczowe niż kiedykolwiek wcześniej," powiedziała Leena-Mari Lähteenmaa, Prezes i Dyrektor Zarządzający operacji CGI w Finlandii. "Datahub znajduje się w cyfrowym sercu rynku energii elektrycznej. Budując go, wykorzystaliśmy nasze międzynarodowe doświadczenie i wiedzę w budowaniu platform rynkowych dla przemysłu energetycznego w różnych krajach. Gratulujemy firmie Fingrid tego przełomowego sukcesu i dziękujemy za wspaniałą współpracę."

Wszystkie elementy energetycznego łańcucha wartości są w coraz większym stopniu uzależnione od danych, które są dostarczane w szybkim tempie i skali. Dane w czasie rzeczywistym są kluczem do ułatwienia przejrzystości rynku, monitorowania i współpracy, a także umożliwienia uczestnikom rynku przejścia od przewidywania i planowania do wykrywania i reagowania w oparciu o wiedzę. CGI jest liderem w tworzeniu centralnych rozwiązań rynkowych z projektami opracowanymi, wdrożonymi i obsługiwanymi dla takich sektorów jak energia elektryczna, gaz, woda, a obecnie wodór. Więcej informacji na temat doświadczenia i możliwości CGI w zakresie cyfryzacji łańcucha wartości energii można znaleźć na stronie cgi.com.

Więcej informacji:

Inwestorzy
Kevin Linder
Starszy Wiceprezes ds. Finansów i Skarbu oraz Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
kevin.linder@cgi.com
+1-905-973-8363

Media
Esa Luoto
Dyrektor ds. Komunikacji, CGI Finlandia
esa.luoto@cgi.com
+358 50 380 5601