Londyn, Wielka Brytania, lipiec 7, 2021

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) zostało wybrane przez Market Operator Services Ltd (MOSL) do zaprojektowania, zbudowania i obsługi centralnego systemu rynkowego w celu wsparcia działania angielskiego rynku wody, gdy konkurencja jest wprowadzana do innych klientów gospodarstw domowych w kwietniu 2017 r. Pięcioletni kontrakt wyceniany jest na około 15 milionów funtów.

Centralny system rynkowy CGI zostanie przyjęty przez MOSL jako podstawowe rozwiązanie dla swojego centralnego systemu operacyjnego rynku (CMOS). CMOS ułatwi interakcję między wszystkimi uczestnikami (detalistów i hurtowników) na konkurencyjnym rynku wody niebędącej gospodarstwem domowym. CGI będzie również hostować i obsługiwać system CMOS w bezpiecznej chmurze komercyjnej.

MOSL współpracuje z brytyjskim Departamentem ds. Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Defra) oraz regulatorem Ofwat w ramach programu „Open Water” mającego na celu wprowadzenie konkurencji na rynku innym niż gospodarstwa domowe w Anglii. MOSL został stworzony, aby zapewnić możliwości operacyjne wspierające program. CGI wniesie swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, budowy i obsługi centralnych systemów rynkowych dla rynków mediów na całym świecie, w tym pierwszego na świecie konkurencyjnego rynku wody w Szkocji.

System centralnego rynku CGI to sprawdzone rozwiązanie, które zostało wdrożone na duńskim i holenderskim centralnym rynku energii. W przypadku angielskiego rynku wody zostanie on skonfigurowany tak, aby spełniał określone procesy określone przez wymagania określone w Planie Architektury Rynku (MAP). Po wdrożeniu systemu CMOS będzie on wspierany przez pięciogwiazdkowy certyfikowany punkt serwisowy CGI SDI, który zapewni całodobową pomoc wszystkim uczestnikom rynku.

W ramach kontraktu CGI nawiązało współpracę z Bridgeall. CGI i Bridgeall mają bezpośrednie doświadczenie w opracowywaniu i obsłudze centralnego systemu rynkowego w celu stworzenia konkurencyjnego rynku wody, który został otwarty w Szkocji w 2008 roku. Bridgeall wykorzysta swoją wiedzę na temat rynku wody, aby dostarczyć podsystem, który będzie obliczał pierwotne opłaty za wodę usług ściekowych i przydzieli te opłaty odpowiednim hurtowniom i sprzedawcom detalicznym.

„Wprowadzenie konkurencji dla klientów niebędących gospodarstwami domowymi w Anglii do kwietnia 2017 r. jest dużym wyzwaniem, zarówno pod względem terminów, jak i złożoności. CMOS będzie sercem nowego rynku, dlatego cieszymy się, że możemy powołać zespół CGI do współpracy z nami w tej kluczowej roli. Połączone doświadczenie zespołu na rynku szkockim i szeroko pojętej branży energetycznej będzie nieocenione w zapewnieniu sukcesu na rynku angielskim – powiedział Ben Jeffs, dyrektor generalny MOSL.

„To bardzo ekscytujący czas dla branży wodnej” – powiedziała Tara McGeehan, wiceprezes ds. energii i usług komunalnych w CGI w Wielkiej Brytanii. „Konkurencja dla klientów spoza gospodarstw domowych stworzy nowe możliwości biznesowe dla wielu operatorów. Jednocześnie konkurencja na rynku wody pomoże stymulować innowacje, a także zaoferuje klientom lepszą obsługę przy niższych kosztach. Cieszymy się, że możemy współpracować z MOSL przy dostarczaniu nowego systemu operacyjnego dla rynku centralnego. Mamy bardzo napięte ramy czasowe na zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie systemu, ale współpracując ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami i wykorzystując nasze doświadczenie w zakresie systemów centralnego rynku, opracujemy system, który sprawi, że konkurencja będzie działać w branży wodnej”.

Stephen Beer, dyrektor zarządzający Bridgeall, skomentował: „Doświadczenie Bridgeall w projektowaniu, opracowywaniu i obsłudze systemów centralnych na szkockim rynku wody będzie cenne w sprostaniu wyzwaniom, przed którymi stoi MOSL w Wielkiej Brytanii. Mamy wyjątkową pozycję, aby wnieść bardzo znaczący wkład w sukces Systemu Operatora Rynku Głównego na rynku angielskim.”

Więcej o otwarciu nowego rynku wody w Anglii

Usługi wodociągowe i kanalizacyjne w Anglii zostaną otwarte na konkurencję dla klientów niebędących gospodarstwami domowymi od kwietnia 2017 r. Nowy rynek wody zaoferuje wybór klientom na rynku detalicznym, umożliwiając wszystkim klientom biznesowym, charytatywnym, a także tym z sektora publicznego w Anglii zmianę ich dostawców wody i kanalizacji. Konkurencyjny rynek wody ma na celu zachęcanie do innowacji, wydajności, odporności i zrównoważonego rozwoju, które przyniosą korzyści zarówno operatorom wody, jak i klientom.

O Bridgeallu

Bridgeall to wiodąca firma świadcząca usługi IT z ponad 12-letnim doświadczeniem w dostarczaniu krytycznych rozwiązań IT dla firm w Wielkiej Brytanii. Bridgeall opracował i nadal obsługuje centralne systemy, które stanowią podstawę konkurencyjnego rynku wody w Szkocji. www.bridgeall.com

O MOSL

Market Operator Services Limited (MOSL) współpracuje z DEFRA, Ofwat i spółkami wodnymi w ramach programu Open Water. Open Water zaoferuje klientom niebędącym gospodarstwami domowymi wybór dostawcy i dostęp do pakietów dostosowanych do ich potrzeb. Rolą MOSL jest dostarczenie rozwiązań operacyjnych potrzebnych do wspierania efektywnego działania nowego rynku, gdy zostanie on otwarty w kwietniu 2017 roku. Dostarczone zostaną systemy informatyczne umożliwiające rejestrację, zmianę klientów i rozliczanie pomiędzy hurtownikami a detalistami. Zapewni także wybór operatora rynku i będzie wspierać szereg działań związanych z transformacją rynkową i gotowością biznesową. O członkostwo mają prawo ubiegać się organizacje posiadające odpowiednie licencje na udział w proponowanym, niebędącym gospodarstwem domowym detalicznym rynku usług wodno-kanalizacyjnych. www.mosl.co.uk

O CGI

Założona w 1976 r. firma CGI Group Inc. jest piątą co do wielkości niezależną firmą informatyczną świadczącą usługi w zakresie procesów biznesowych na świecie. Około 68 000 specjalistów obsługuje tysiące globalnych klientów z biur i centrów dostaw w obu Amerykach, Europie, a także Azji i Pacyfiku, wykorzystując kompleksową ofertę usług, w tym wysokiej klasy doradztwo biznesowe i informatyczne, integrację systemów, tworzenie i konserwację aplikacji oraz zarządzanie infrastrukturą, a także szeroką gamę autorskich rozwiązań. Z rocznymi przychodami przekraczającymi 10 miliardów dolarów kanadyjskich i portfelem zamówień wynoszącym około 20 miliardów dolarów kanadyjskich, akcje CGI są notowane na TSX (GIB.A) i NYSE (GIB). Strona internetowa: www.cgi.com.

Wypowiedzi prognozujące

Wszystkie oświadczenia zawarte w niniejszej informacji prasowej, które nie odnoszą się bezpośrednio i wyłącznie do faktów historycznych, stanowią „stwierdzenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu tego terminu w sekcji 27A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz w sekcji 21E amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Stanowa Ustawa o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 r. z późniejszymi zmianami i stanowią „informacje dotyczące przyszłości” w rozumieniu kanadyjskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Oświadczenia te i informacje reprezentują intencje, plany, oczekiwania i przekonania CGI i podlegają ryzyku, niepewności i innym czynnikom, z których wiele jest poza kontrolą Spółki. Czynniki te mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od takich wypowiedzi prognozujących lub informacji dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują między innymi: terminy i wielkość nowych kontraktów; przejęcia i inne wydarzenia korporacyjne; zdolność do przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych członków; konkurencja rynkowa w szybko rozwijającej się branży IT; ogólne warunki ekonomiczne i biznesowe; ryzyko walutowe i inne ryzyka zidentyfikowane w komunikacie prasowym, w rocznych i kwartalnych dyskusjach i analizach kierownictwa CGI („MD&A”), w raporcie rocznym CGI oraz w rocznym formularzu informacyjnym firmy złożonym w kanadyjskim urzędzie ds. papierów wartościowych (złożonym w SEDAR na stronie www .sedar.com), w raporcie rocznym CGI na formularzu 40-F złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (złożonym w EDGAR pod adresem www.sec.gov), a także założeniach dotyczących powyższego. Słowa „uważać”, „oszacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „przewidywać”, „planować” oraz podobne wyrażenia i ich odmiany, identyfikują niektóre z takich stwierdzeń dotyczących przyszłości lub informacji dotyczących przyszłości , które mówią dopiero w dniu ich sporządzenia. W szczególności stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników to stwierdzenia dotyczące przyszłości i informacje dotyczące przyszłości. CGI zrzeka się jakiegokolwiek zamiaru lub obowiązku publicznego aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości lub informacji dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo. Ostrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości lub na informacjach dotyczących przyszłości.