Sm@rtering

 

to skalowalna platforma energetyczna, służąca do nadzoru, uniwersalizacji i optymalizacji sieci niskiego napięcia, dzięki danym z sieci brzegowej oraz dzięki integracji z korporacyjnymi systemami technologii informatycznych i operacyjnych.

Potrzeby biznesowe

Chcąc podnieść niezawodność, jakość, wydajność i stopień zaangażowania klientów, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) potrzebują sprostać wyzwaniom powiązanym z rozwojem inteligentnych sieci, jakimi są:

 • Cyfryzacja i migracja inteligentnych sieci

 • Wzajemne oddziaływanie dystrybucji i produkcji

 • Różnorodność systemów zaawansowanej infrastruktury pomiarowej

 • Maksymalizacja danych i inwestycji infrastruktury pomiarowej

 • Poprawa wydajności operacyjnej.

energy transition

Ponad 6 milionów

inteligentnych liczników w Europie i Ameryce Północnej jest zarządzanych przez Sm@rtering

Nasza odpowiedź

Z myślą o operatorach sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, wody i/lub gazu, wdrażających infrastrukturę inteligentnych liczników lub dążących do optymalizacji już wdrożonych inteligentnych liczników, Sm@rtering CGI stanowi bezpieczną, zintegrowaną platformę do przeprowadzania i nadzorowania procesu gromadzenia danych energetycznych oraz zarządzani nimi, jak również możliwości inteligentnej sieci.

Platforma umożliwia:

 • Monitorowanie wydajności infrastruktury pomiarowej, identyfikację usterek i analizę przyczyn źródłowych oraz podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie problemów i poprawę wydajności

 • Gromadzenie i zarządzanie wszystkimi danymi z infrastruktury pomiarowej od wszystkich dostawców w czasie rzeczywistym

 • Obsługę danych z liczników wody, gazu i energii elektrycznej, a także obsługę klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych w wielu lokalizacjach geograficznych

 • Sprawne wykrywanie przestojów, a w efekcie skrócenie czasu ich trwania i zmniejszenie kosztów

 • Dostosowanie obciążeń w celu utrzymania niezawodności i stabilności sieci

 • Zarządzanie mikrogeneracją i ładowaniem pojazdów elektrycznych (EV).

Cechy Sm@rtering


Modułowość

Moduły Sm@rtering mogą być realizowane osobno lub razem:

Sterowanie siecią

Monitoruje i steruje sieciowymi urządzeniami brzegowymi; obsługuje analizę danych zarówno z sieci pomiarowych, jak i energetycznych

Dane urządzenia

Zarządza danymi z wielu urządzeń brzegowych sieci; obejmuje funkcje silnika walidacji i szacowania, agregacji danych i obliczeń energetycznych

Łączność

Zarządza komunikacją z urządzeniami brzegowymi sieci, jak również z planowaniem; obsługuje różne protokoły, producentów sprzętu i infrastrukturę komunikacyjną

Refleks

Pozwala operatorom na przeglądanie i zarządzanie rozproszonymi zasobami energetycznymi od mikroproducentów aby łagodzić ewentualny niekorzystny wpływ na sieć i optymalizować wykorzystanie istniejącej infrastruktury

Skalowalność

Skalowalna architektura Sm@rtering obsługuje miliony urządzeń brzegowych i może dostosować się do różnych sposobów użycia. Platforma może być wdrożona w chmurze lub lokalnie. Mikroserwisy pozwalają na samodzielne dodawanie/wymianę części roboczych, a także skalowanie poziome i pionowe.

Niezależność od urządzenia, dostawcy i protokołu

Jako wieloproduktowy, wieloprotokołowy, niezależny od producenta system, Sm@rtering komunikuje się z różnymi urządzeniami brzegowymi (np. licznikami, bramkami, koncentratorami danych, czujnikami, falownikami fotowoltaicznymi itp.). Jego standardowe interfejsy łączą się z systemami komercyjnymi lub z innymi podmiotami rynkowymi.

Dodatkowe usługi

Sm@rtering oferuje dodatkową obsługę danych, co sprzyja szybkiemu i bezpiecznemu wdrażaniu nowych możliwości biznesowych.

Bezpieczeństwo w fazie projektowania

Sm@rtering posiada wbudowane liczne zabezpieczenia, obejmujące uwierzytelnianie na poziomie użytkowników, audytowanie zmian, dostęp autoryzowany przez system zewnętrzny i zgodność ze standardami bezpieczeństwa.

W czołówce innowacyjności w obrębie infrastruktury pomiarowej

Platforma Sm@rtering reprezentuje wieloletnie doświadczenie w projektach, takich jak Inovgrid w E-REDES Distribuição w Portugalii (dawniej EDP Distribuição) i E-REDES DISTRIBUICIÓN w Hiszpanii.

Od samego początku staliśmy na czele rewolucji infrastruktury pomiarowej. Współpracując z wiodącymi firmami i naukowcami, rozwijaliśmy partnerstwo w trakcie projektu Inovgrid w Portugalii, który został wybrany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i Eurelectric jako studium przypadku do testowania i walidacji Metodologii Oceny Przypadku Biznesowego.