"Rokobotti" może skrócić czas potrzebny na każde szczepienie o 50%

Biorąc pod uwagę złożone wymagania dotyczące wprowadzania danych w systemach informacyjnych opieki zdrowotnej dla pacjentów (w Finlandii system - HIS), podanie szczepionki często wymaga dwóch specjalistów: jednego do samodzielnego wykonania szczepienia, a drugiego do zarejestrowania wymaganych informacji w systemie HIS. W większości przypadków rejestrowanie danych trwa dłużej niż sama procedura szczepienia. Ponadto ręczne wprowadzanie danych może spowodować problemy z jakością danych, takie jak niekompletne dane, nieprawidłowe zaznaczenia lub błędy w pisowni. Konieczność przeprowadzania masowych szczepień każdego dnia nasiliła wszystkie te problemy.

Nowe rozwiązanie CGI w Finlandii wykorzystuje automatyzację robotów komputerowych (RDA) i automatyzację procesów robotycznych (RPA), aby przyspieszyć wprowadzanie danych dotyczących szczepień COVID-19 i przesyłanie ich do HIS. Rozwiązanie, lokalnie zwane Rokobotti, może skrócić czas potrzebny na ukończenie szczepienia nawet o 50%.

Reagowanie na pilne potrzeby

W ostatnich rozmowach z organami ochrony zdrowia pojawiła się potrzeba przyspieszenia szczepień. W odpowiedzi " Wspólnie z naszymi ekspertami w dziedzinie robotyki opracowaliśmy rozwiązanie, które może zautomatyzować większość rejestrowanych danych o szczepieniach", mówi Lasse Mäkelä, ekspert sektora opieki zdrowotnej w CGI w Finlandii. "Dzięki rozwiązaniu Rokobotti jedna osoba może obsługiwać zarówno samo szczepienie, jak i wprowadzanie danych, lub dwóch specjalistów może wykonać pracę szybciej".

Rozwiązanie Rokobotti pozwala użytkownikom na szybsze i dokładniejsze wprowadzanie wymaganych informacji poprzez ułatwienie wprowadzania danych za pomocą formularza zawierającego głównie wstępnie zdefiniowane dane, takie jak miejsce wstrzyknięcia i metoda szczepienia. Automatyzacja robotów następnie wprowadza dane do HIS, udostępniając go niezwłocznie do raportowania i monitorowania. Dane wymagane na szczeblu krajowym są również automatycznie przechowywane w fińskim archiwum "KANTA".

Umożliwianie specjalistom zająć się wyzwaniami

CGI od pewnego czasu pomaga fińskim organizacjom opieki zdrowotnej w zwiększeniu wykorzystania automatyzacji. Na przykład nasze rozwiązanie dla miasta Tampere automatyzuje tworzenie wniosków laboratoryjnych potrzebnych do testowania COVID-19 w oparciu o oceny objawów i harmonogram online. Rozwiązanie automatyzacji obsługuje tysiące przypadków tygodniowo, uwalniając specjalistów do innych prac.

"Chociaż miasto Tampere już promowało automatyzację i cyfryzację w usługach swoich obywateli, epidemia Koronawirusa przyniosła wiele nowych potrzeb w tym zakresie i sprawiła, że potrzeba stała się bardziej widoczna", mówi zastępca głównego lekarza Jukka Karjalainen z Miasta Tampere. "Problemy zostały rozwiązane wspólnie z różnymi podmiotami (np. CGI) i osiągnięto znaczne odciążenie w pracy, które spowodowała pandemia. Oczekuje się, że podobna współpraca będzie kontynuowana. Metoda rozwoju może być również stosowana w innych sprawach. W ten sposób wyzwania związane z pandemią są wykorzystywane do rozwoju w przyszłości."

Szybki rozwój produktu

CGI w Finlandii niedawno opracowała innowacje technologiczne w celu rozwiązania problemów społecznych jako priorytet swoich wysiłków na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W ramach tego zobowiązania uruchomiono nowy program akceleratora innowacji, aby pomóc przekształcić pomysły w aplikacje do rozwiązywania problemów. "Wkrótce po uruchomieniu naszego akceleratora innowacji Lasse Mäkelä miał pomysł na rozwiązanie Rokobotti", wyjaśnia Matti Häkkinen, starszy wiceprezes Sektora Usług Publicznych "Mamy nadzieję, że innowacja Lasse pozwoli przyspieszyć szczepienia na COVID-19 dla gmin, miast i powiatów szpitalnych."

CGI jest wiodącym dostawcą w Finlandii zarówno usług HIS, jak i inteligentnej automatyzacji. Rokobotti jest dobrym przykładem tego, jak ta wiedza fachowa połączyła się, aby stworzyć potrzebne rozwiązanie w ciągu zaledwie kilku tygodni. "Współpraca z ekspertami umożliwiła naszemu zespołowi zajmującemu się robotyką na stworzenie rozwiązania, które naprawdę pomaga naszym klientom", mówi Tuomo Pursiainen, konsultant ds. inteligentnej automatyzacji w CGI w Finlandii.

 

Respond. Rebound. Reinvent.

Polegaj na nas w zakresie praktycznych rozwiązań, współtworzonych z klientami, aby rozwiązywać wyzwania. Przez cały kryzys pandemiczny nasi lokalni eksperci w ponad 400 lokalizacjach, w połączeniu z naszymi globalnymi zasobami, pomagają reagować na bezprecedensowe wyzwania, odbijać się w odpowiednim tempie i wymyślać na nowo sposoby pracy. Jesteśmy zobowiązani do wspierania Ciebie i społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Odwiedź cgi.com/3R, aby dowiedzieć się więcej.