Warszawa, Polska, listopad 21, 2023

2 listopada br. firma CGI (NYSE: GIB) (TXS: GIB. A) ogłosiła rozszerzenie partnerstwa z Google w celu stymulowania innowacji z zakresu odpowiedzialnego korzystania z technologii sztucznej inteligencji (AI).

Założeniem współpracy jest skrócenie czasu osiągania korzyści, wynikających z użycia generatywnej sztucznej inteligencji w poszczególnych branżach. W ramach umowy CGI wykorzysta Google Cloud Platform (Google Cloud), by zwiększyć potencjał swojego autorskiego rozwiązania CGI PulseAI™ - wysoko zautomatyzowanej platformy i silnika decyzyjnego, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i modele uczenia maszynowego do wysokowydajnej, inteligentnej automatyzacji procesów.

„Sztuczna inteligencja nadal jest zasadniczym punktem dyskusji z klientami CGI na całym świecie, poszukującymi rzetelnej odpowiedzi na pytanie, jak odpowiedzialnie przejść od eksperymentów ze sztuczną inteligencją do jej wdrożenia - jednocześnie przyspieszając zwrot z inwestycji" - powiedział prezes i dyrektor generalny CGI George D. Schindler. „Nasze rozszerzone partnerstwo z Google jest jednym z kluczowych globalnych sojuszy, który pomoże nam rozwijać i dostarczać klientom nowe usługi i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, a także rozszerzać umiejętności naszych konsultantów.”

„Generative AI w zasadniczy sposób zmienia model działania wielu firm, wprowadzając nową erę chmury, co może przynieść korzyści praktycznie każdemu obszarowi organizacji" – powiedział Thomas Kurian, dyrektor generalny Google Cloud. „Wykorzystując możliwości Google Cloud GenAI, CGI może pomóc klientom w uzyskaniu nowego wglądu w ich działalność i produktywność".

„Inwestycje w AI to już konieczność. Bardzo się cieszę, że ta współpraca zwiększy możliwości CGI PulseAI – narzędzia, które zaprojektowaliśmy w celu odpowiedzialnego rozwoju w obszarze AI” – mówi Bartłomiej Nieścierowicz, SVP, Business Unit Leader z CGI w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii.

Vertex AI firmy Google umożliwi CGI PulseAI opracowanie godnych zaufania, specyficznych dla każdej branży, dużych modeli językowych, które pozwolą na osiąganie unikalnych korzyści z użycia generative AI. Na przykład, w sektorze finansowym zaufane dane Google Cloud pozwolą CGI PulseAI na udoskonalenie modelu przeznaczonego dla branży usług finansowych, zwanego „FinPulseAI".

Podobnie, dla innych branż również mogą być projektowane unikalne modele, co sprzyja zwiększaniu zdolności adaptacyjnych CGI PulseAI w obliczu specyficznych potrzeb klientów. CGI, dysponując znaczną wiedzą na temat branży medycznej, planuje zbadać wykorzystanie modelu MedPaLM2 firmy Google do transformacji procesu przetwarzania i walidacji roszczeń medycznych. Inicjatywa ta ma zapewnić klientom CGI z branży opieki zdrowotnej na wykrywanie oszustw w sektorze opieki zdrowotnej. Roszczenia medyczne będą przetwarzane szybciej i z większą dokładnością, łącznie z weryfikacją, czy każde roszczenie jest uzasadnione i zgodne z przepisami. Bazując na potencjale modeli takich jak MedPaLM2, świadczeniodawcy, kadra naukowa i administratorzy będą mieli narzędzia, które umożliwią lepszą opiekę, jednocześnie poszerzając granice nauk medycznych z korzyścią dla pacjentów i społeczeństwa.

Stabilna, skalowalna infrastruktura Google Cloud przyspieszy również wdrażanie usług CGI PulseAI przez klientów. Poprzez zarządzanie wszystkimi wymaganiami dotyczącymi mocy obliczeniowej i pamięci, zwiększą się możliwości dostosowywania rozwiązania i umożliwią szerszą ofertę rozwiązań. Dzięki integracji Google Cloud i CGI PulseAI klienci będą mogli lepiej sprostać dzisiejszym wymaganiom biznesowym, a także przewidywać i przygotować się na wyzwania branżowe, zanim się pojawią. To taktyka na pozostanie w czołówce swojej branży.

CGI uruchomi na swoim uniwersytecie internetowym „CGI Academia" szkolenie Google AI jako dodatek do programu nauczania AI. Obie firmy będą również wprowadzać sandboxy AI, używając technologii Google Cloud, aby stale działać na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji oraz kreowania dzięki niej kolejnych innowacyjnych rozwiązań.

Kompleksowe możliwości CGI w zakresie analizy danych i uczenia maszynowego, w połączeniu z głęboką wiedzą z różnych branż oraz umiejętnościami w zakresie inżynierii technologicznej, pomagają przedsiębiorstwom generować nowe spostrzeżenia, doświadczenia i modele biznesowe oparte na sztucznej inteligencji. CGI PulseAI jest znakiem towarowym firmy CGI Inc. i jej spółek powiązanych. Więcej informacji na temat oferty firmy CGI w zakresie sztucznej inteligencji można znaleźć na stronie www.cgi.com.

O CGI

Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych na świecie niezależnych firm konsultingowych w zakresie technologii informatycznych (IT) i zarządzania. CGI zatrudnia 91 500 konsultantów i specjalistów na całym świecie, którzy zapewniają kompleksowe portfolio usług i rozwiązań, w tym doradztwo w zakresie zarządzania IT i strategii, integrację systemów, zarządzane usługi IT i procesy biznesowe oraz rozwiązania w zakresie własności intelektualnej. Współpraca CGI z klientami opiera się na lokalnym modelu relacji, połączonym z globalną siecią świadczenia usług, która umożliwia klientom cyfrową transformację ich organizacji i przyspieszenie wyników. W roku podatkowym 2023 CGI wygenerowało przychody w wysokości 14,30 mld USD. Akcje CGI są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (GIB. A) oraz Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GIB)..Więcej informacji na: www.cgi.com

Media

Rafał Cholewczyński
Marketing and Communications Business Partner Poland Lithuania Latvia and Estonia
Rafal.Cholewczynski@cgi.com
+48 500-650-300