Fairfax, Wirginia, listopad 2, 2023

CGI Federal Inc., amerykańska spółka zależna będąca w całości własnością CGI Inc. (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), ogłosiła wieloletnią współpracę w ramach konkurencyjnego kontraktu  z Federalnym Centrum Integracji i Zarządzania Systemami General Services Administration (GSA FEDSIM) w imieniu Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA). Projekt ma na celu wsparcie EPA w realizacji misji w obszarze ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.  Umowa na rozwój przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych (ITED) obejmuje roczny okres bazowy finansowany przyrostowo i sześć rocznych okresów opcji, a całkowita wartość kontraktu to 522,6 mln USD. W ramach umowy z EPA CGI dokona rewizji dotychczasowego portfolio technologicznego na poziomie aplikacji i systemów w odniesieniu do ich funkcjonowania w całej organizacji oraz dostosuje ich funkcjonalności do wymagań dzisiejszego otoczenia. To działania niezbędne dla urzeczywistnienia wizji Agencji Ochrony Środowiska dotyczącej bezpiecznego, sprawnego i wydajnego rozwoju. 

„EPA jako agencja stale ewoluuje, żeby stawić czoła wyzwaniom przed którymi staje nasz kraj w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Poszerzamy zakres możliwości technologicznych i optymalizujemy działania, dostosowując je ściśle do wymagań, które pozwolą spełniać naszą misję – powiedział Vaughn Noga, CIO w Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. „Nowy kontrakt ITED daje nam możliwości sprostania tym wyzwaniom dzięki innowacyjnej technologii i wzmacnia nasze kompetencje w zakresie  ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, służąc tym samym całemu społeczeństwu USA. Z niecierpliwością czekamy na efekty, które przyniesie wspólne połączenie wiedzy ekspertów CGI i naszych partnerów strategicznych.”

Program ITED optymalizuje rozwój amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, maksymalizując wydajność poszczególnych obszarów technologicznych organizacji, usprawnia i automatyzuje operacje biznesowe oraz wykorzystuje nowe technologie w celu wspierania misji regulacyjnej w zakresie ochrony środowiska. Technologie opracowane i wdrożone w ramach ITED przyczynią się do realizacji kluczowych priorytetów EPA, w tym przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zrównoważonego rozwoju oraz postępu w zakresie sprawiedliwości środowiskowej i praw obywatelskich. Aby jak najlepiej wesprzeć misję środowiskową, ITED będzie umożliwiać rozwój przedsiębiorstw i standardy w całej EPA, umożliwiając jednocześnie lepszą zgodność, innowacje i oszczędności.

„Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z EPA w zakresie nowego kontraktu, opierając się na naszym bogatym doświadczeniu we współpracy z agencją w zakresie wspierania jej kluczowej misji” – powiedział Stefan Becker, starszy wiceprezes CGI i lider jednostki biznesowej ds. programów agencji regulacyjnych. „Nasza współpraca z EPA daje Agencji unikalne know-how, praktyczne innowacje, nową wydajność i najbardziej doświadczony zespół, który zmierza do transformacji cyfrowej obejmującej całą organizację”.

CGI jest zaufanym partnerem technologicznym EPA od 45 lat, obsługującym wiele programów oferujących szeroki zakres usług, systemów i możliwości – w tym program Central Data Exchange (CDX), który służy jako kluczowy element ekosystemu wymiany danych środowiskowych dla EPA, stanów, miejscowości, społeczności lokalnych, przemysłu i innych agencji federalnych.

„EPA w dalszym ciągu koncentruje się na ograniczaniu ryzyka związanego z realizacją powierzonej jej misji, a inwestycje w technologie umożliwiają agencji reagowanie na nowe wyzwania z większą elastycznością” – powiedział Jay Hadley, starszy wiceprezes CGI ds. usług konsultingowych. „Biorąc pod uwagę jej kluczową rolę we wdrażaniu strategicznych programów na mocy ustawy o ograniczaniu inflacji i ponadpartyjnej ustawy o infrastrukturze, EPA będzie w dalszym ciągu wymagać praktycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacyjnych technologii w celu zacieśnienia współpracy między agendami rządowymi i interesariuszami zewnętrznymi”.

O CGI Federal

CGI Federal Inc., jest spółką zależną należącą w całości do amerykańskiej spółki CGI Inc., której celem jest współpraca z agencjami federalnymi w zakresie dostarczania rozwiązań dla misji obronnych, cywilnych, służby zdrowia i wywiadowczych. Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych na świecie firm świadczących usługi doradztwa informatycznego i biznesowego. Zatrudniając 91 500 konsultantów i innych specjalistów na całym świecie, CGI zapewnia kompleksowe portfolio funkcji, od strategicznego doradztwa informatycznego i biznesowego po integrację systemów, zarządzane usługi informatyczne i procesy biznesowe oraz rozwiązania z zakresu własności intelektualnej. CGI współpracuje z klientami poprzez lokalny model relacji uzupełniony o globalną sieć dostaw, która pomaga klientom cyfrowo przekształcać ich organizacje i przyspieszać wyniki. Z odnotowanymi przychodami Fiscal 2022 w wysokości 12,87 miliarda dolarów kanadyjskich, akcje CGI są notowane na TSX (GIB.A) i NYSE (GIB). Dowiedz się więcej na cgi.com.

Więcej informacji:

Inwestorzy
Kevin Linder
Starszy Wiceprezes ds. Finansów i Skarbu oraz Dyrektor Działu Relacji Inwestorskich
kevin.linder@cgi.com
+1 905-973-8363

Media
Mercedes Marx
Kierownik ds. Public Relations
mercedes.marx@cgifederal.com
+1 571-334-2344