RESPOND

Odpowiemy na Twoje najpilniejsze potrzeby w czasie kryzysu.

W tej fazie pomagamy Twojej firmie w przeorganizowaniu procesów niezbędnych do pracy. Wykorzystanie najpotrzebniejszych zasobów oraz systemów będzie potrzebne, by móc odpowiednio zareagować na kryzys i kontynuować działania mające na celu wspieranie społeczności, w których żyjemy.

 

 

 

REBOUND

Razem sprostamy (taktycznym) wyzwaniom związanych z wyjściem z kryzysu

Aby poradzić sobie z szybko zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi, faza ta obejmuje działania niezbędne do ponownego odmrożenia/uwolnienia działań gospodarki i społeczeństwa. Obejmuje to działania takie jak sprostanie popytowi czy stawienie czoła nowej rzeczywistości biznesowej.

REINVENT

Przeprojektowanie modeli operacyjnych pozwala na pojawienie się nowych sposobów interakcji.

Faza ta obejmuje działania mające na celu więcej niż tylko chwilowe, ponowne otwarcie firmy czy odpowiadanie na oddziaływanie strukturalne i nowe modele oraz praktyki biznesowe.

 

 

 

POMAGAMY SPOŁECZEŃSTWU

Chcemy, by nasza współpraca z klientami, była podstawą do służenia społeczeństwu. Dążymy do tego, by pomagała w utrzymaniu najważniejszej działalności. Dowiedz się więcej o naszych partnerstwach, które pozwalają pozytywnie wpływać na ludzi wokół nas. Odwiedź także stronę STEM@CGI At Home, aby pomóc opiekunom zrównoważyć obowiązki związane z pracą zdalną i edukacją domową.