Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej będą korzystać z zaawansowanych systemów informatycznych, aby zoptymalizować procesy biznesowe. Oznacza to powrót do dyskusji o tym, w jaki sposób projektować nowoczesne systemy ERP, aby spełniały zmieniające się wymagania biznesu i odpowiadały na zmieniające się realia rynku.

- Prognozy Gartnera pokazują, że w czasie napięć i niepewności gospodarczej, przedsiębiorstwa powrócą do uzupełniania kluczowych systemów zapewniających im wydajność operacyjną. Nie oznacza to, że zaprzestaną inwestycji w automatyzację czy generatywną sztuczną inteligencję, ale zmienią podejście do tego obszaru. Taka zmiana może być przejawem coraz większej dojrzałości technologicznej i biznesowej, która w pierwszej kolejności nakazuje sprawdzić i doinwestować systemy IT odpowiedzialne za fundamentalne procesy w firmie, a następnie na ich bazie dobudowywać kolejne rozwiązania – wskazuje Piotr Łatko, IFS Consulting Director w firmie CGI.

Centra kompetencyjne sposobem na dostarczanie lepszej jakości usług

Optymalizacje procesów rozwojowych i biznesowych dotyczą także samych spółek IT. Aby dostarczać Klientom zaawansowane usługi, tworzy się partnerstwa i centra kompetencyjne. To wyspecjalizowane jednostki biznesowe, zrzeszające ekspertów rozwijających dane rozwiązanie czy obszar. Pozwalają one z jednej strony odpowiadać na braki związane z dostępnością specjalistów IT, czy optymalizować koszty prowadzenia działań, a jednocześnie dostarczać usługi wysokiej jakości.

- Branża IT podlega takim samym zmianom i trendom, jak inne sektory gospodarki. Centra kompetencyjne pozwalają na rozszerzenie współpracy na danych rynkach, dostęp do ekspertyzy i rozwój innowacji. To efektywny model, który sprzyja rozwojowi producentów rozwiązań, jak i ich integratorów – zaznacza Łatko.

Centrum kompetencyjne IFS w CGI Polska

W Polsce, firma CGI stworzyła Centrum Kompetencyjne IFS, które stanowi ośrodek doskonałości w dziedzinie tej technologii. To kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), które integruje różne dziedziny działalności, takie jak finanse, produkcja, serwis, logistyka, kadry, projekty, CRM, czy obsługa klienta.

Centrum Kompetencyjne IFS w CGI działa w Polsce, Litwie, Estonii, Łotwie, Finlandii, Szwecji, Czechach i Francji.  W Polsce zatrudnia ponad 35 ekspertów, którzy posiadają bogate doświadczenie z różnymi wersjami aplikacji IFS. To zespół certyfikowanych specjalistów IFS, którzy doskonale rozumieją potrzeby klientów i potrafią dostosować rozwiązania IFS do ich indywidualnych wymagań. Każda z tych osób ma za sobą minimum kilkanaście wdrożeń systemu IFS zakończonych sukcesem.  Pracując w Centrum Kompetencyjnym IFS, można współpracować z klientami z różnych branż i krajów.

Więcej informacji o kompetencjach CGI: www.cgi.pl

Informacje o CGI

Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych na świecie niezależnych firm konsultingowych w zakresie technologii informatycznych (IT) i zarządzania. CGI zatrudnia 90 000 konsultantów i specjalistów na całym świecie, którzy zapewniają kompleksowe portfolio usług i rozwiązań, w tym doradztwo w zakresie zarządzania IT i strategii, integrację systemów, zarządzane usługi IT i procesy biznesowe oraz rozwiązania w zakresie własności intelektualnej. Współpraca CGI z klientami opiera się na lokalnym modelu relacji, połączonym z globalną siecią świadczenia usług, która umożliwia klientom cyfrową transformację ich organizacji i przyspieszenie wyników. W roku podatkowym 2023 CGI wygenerowało przychody w wysokości 14,30 mld USD. Akcje CGI są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (GIB. A) oraz Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GIB).Więcej informacji na: www.cgi.com 

Media

Rafał Cholewczyński
Marketing and Communications Business Partner Poland Lithuania Latvia and Estonia
Rafal.Cholewczynski@cgi.com
+48 500-650-300