Monika Franek

Monika Franek

Director Consulting Services

Zakończyły się konsultacje społeczne związane z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Zgromadziły firmy z wielu różnych branż i sektorów, integratorów systemów IT, doradców podatkowych oraz jednostki samorządu terytorialnego. Łącznie pojawiło się prawie 3000 zgłoszeń.

Uczestnicy rynku chcą mieć swój wkład w KSeF

Zainteresowanie przyszłością KSeF jest duże, a po liczbie zgłoszeń widać, że uczestnicy rynku chcą mieć swój wkład w rozwój systemu i zależy im, aby ich głos był wzięty pod uwagę przy dalszym procedowaniu zasad jego działania.  W ramach konsultacji prowadzonych w formule hybrydowej  zainteresowani mogli wyrazić swoje opinie, zadać pytania i otrzymać informacje o kierunku, w jakim zmierza KSeF. Taka formuła to również spora dawka informacji dla Ministerstwa Finansów – daje resortowi informacje o odbiorze KSeF przez społeczeństwo oraz o tematach, nad którymi musi jeszcze popracować. Zgłoszenia zawierały także oczekiwania co do samej konstrukcji systemu, jak i sposobu jego wdrożenia.

Wdrożenie bez podziału na etapy

W wyniku konsultacji i analizy zgłoszeń Ministerstwo Finansów przychyliło się do części z powtarzających się postulatów. Podczas spotkania podsumowującego konsultacje otrzymaliśmy informacje o planowanych zmianach. Przede wszystkim zaproponowano, aby nie dzielić wdrożenia  na etapy. Dla wszystkich podatników termin wdrożenia obowiązkowego KSeF byłby taki sam, a dodatkowo w systemie byłaby możliwość wystawiania  faktur konsumenckich. Dzięki temu firmy nie będą musiały rozróżniać, którą fakturę wystawiać w KSeF, a którą poza.

Liberalizacja przepisów

Kolejną ważną kwestią podnoszoną w trakcie konsultacji był apel do MF, aby w początkowym okresie była możliwość korzystania z KSeF na zasadzie trybu awaryjnego, czyli możliwości wystawienia faktury „off-line” i dosłania jej później do KSeF. Podatnicy obawiają się, że w przypadku problemów technicznych po swojej stronie lub po stronie KSeF, ich działalność biznesowa zostanie zatrzymana. Pomimo początkowego sprzeciwu MF dla tego postulatu, w propozycjach znalazła się informacja o liberalizacji obowiązku KSeF w okresie przejściowym. Ostatecznie można będzie wystawić fakturę offline z kodem QR i przesłać ją do KSeF następnego dnia roboczego.

Ministerstwo Finansów przychyliło się również do kwestii przesunięcia obowiązku używania numeru KSeF w płatnościach oraz do rozwiązania problemów wystawcy w ustaleniu statusu nabywcy proponując „samoidentyfikację” nabywcy dla potrzeb wystawienia faktury w KSeF.

Załączniki do faktur

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom pojawiła się propozycja związana z kwestią załączników dodawanych do faktur. Firmy telekomunikacyjne czy dostawcy mediów są zobowiązane regulacjami prawnymi  do wystawiania faktury wraz z załącznikami, które stanowią integralną część dokumentu.  Propozycja możliwości przesyłania ustrukturyzowanych załączników do KSeF od razu wywołała zarówno pozytywne jak i negatywne opinie, dlatego będzie podlegać konsultacjom z zainteresowanymi branżami.

Konsultacje techniczne

Jako uczestniczka konsultacji organizowanych przez Ministerstwo Finansów cieszę się, że pojawił się otwarty dialog pomiędzy Ministerstwem, a innymi uczestnikami rynku, takimi jak firmy doradcze i świadczące usługi IT. To ważne, aby wdrożenie rozwiązania przebiegało płynnie i bezproblemowo. Dla mnie osobiście pozytywnym wynikiem tych konsultacji jest powstanie grupy technicznej, która  wspiera rozwój KSeF i przeprowadza testy. Dołączyliśmy do tej grupy jako dostawca rozwiązania do integracji z KSeF, aby mieć wpływ na ostateczny kształt systemu oraz aby dostosować nasze rozwiązanie do nowych wytycznych na jak najwcześniejszym etapie. Dodatkowo wraz z jednym z naszych Klientów przeprowadzamy wspólnie z MF i dostawcą rozwiązania KSEF, testy dużych ilości faktur z wykorzystaniem naszego rozwiązania CGI KSeF Hub.

Zmiany w przepisach i data wejścia w życie obligatoryjnego KSeF

Wkrótce, bo już 03.04.2024 mają pojawić się do konsultacji niecierpliwie wyczekiwane propozycje zmian w przepisach legislacyjnych KSeF. Pozwoli to nam na ocenę wpływu zmian na nasze rozwiązanie do integracji z KSeF, a naszym obecnym i przyszłym Klientom na analizę wymaganych zmian w procesach i wymaganiach biznesowych.

Na przełomie kwietnia i maja, po zakończeniu trwającego audytu KSeF,  poznamy także finalną datę uruchomienia systemu w wersji obligatoryjnej.

CGI KSeF Hub

CGI KSeF HUB to gotowe narzędzie, które w związku ze zmianami obecnymi i przyszłymi będzie wymagało drobnych dostosowań. Bazując na aktualnie posiadanych informacjach zmiany będą dotyczyły głównie certyfikatów oraz trybu awaryjnego, który zostanie dostosowany do nowych wymogów Ministerstwa Finansów. Po wprowadzeniu wymaganych  modyfikacji nasze narzędzie będzie gotowe do działania od dnia obowiązywania obowiązkowego KSeF.

CGI KSeF HUB jest dedykowane średnim i dużym firmom. Jest proste w integracji z różnymi systemami, zarówno klasy ERP, systemami billingowymi, sprzedażowymi czy  systemami typu workflow. Posiada również gotową integrację z systemem IFS w wersjach od 7.5 do Cloud. Dzięki temu wszystkie firmy, które wystawiają faktury sprzedażowe i przyjmują faktury zakupowe, mogą skorzystać z naszego narzędzia.

Wkrótce przedstawimy bliżej szczegóły naszego narzędzia CGI KSeF HUB. Jest to ważny element polskiego rynku finansowego, a także nieocenione wsparcie dla firm, które chcą sprawnie dostosować się do nowych regulacji i potencjalnych zmian w przyszłości.

O tym autorze

Monika Franek

Monika Franek

Director Consulting Services

Monika Franek jest związana z firmą CGI od 2009 roku. W tym czasie prowadziła i brała udział w wielu projektach wdrożeniowych, rozwojowych i transformacyjnych IT w różnych rolach – analityka biznesowego, konsultanta biznesowego, kierownika projektu, lidera obszaru. Współtworzyła również usługi outsourcingowe IT w CGI, zarówno ...