Każdego roku dzielimy się informacjami na temat trendów pojawiających się w sektorach, które są obsługiwane przez CGI. Jest to wiedza pochodząca z całego świata, oparta na rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za rozwój firm. Globalne doświadczenie we wdrażaniu projektów i ...
The European Union (EU) aims to become carbon neutral by 2050. This means pushing the envelope to find new and smarter ways to achieve this challenging climate change target. Are local energy communities the answer? The current energy system ...

Kontrola procesu od początku do końca.
CGI oferuje usługi i rozwiązania dla podmiotów obecnych w całym procesie produkcji i dystrybucji energii. Mamy w tym zakresie unikalne doświadczenie na skalę światową. Nasi konsultanci uczestniczyli w najbardziej złożonych procesach informatycznych związanych z dystrybucją energii elektrycznej, gazowej i wodnej. Nasze doświadczenie wspiera procesy digitalizacji naszych klientów.

Do naszych głównych obszarów biznesowych należą:

  • Zoptymalizowane sieci
  • Zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa
  • Rynki centralne
  • Obsługa klienta
  • Produkcja / generacja
  • Operacje sieciowe
Related solutions
Central market operators

CGI Central Market Solutions/Datahubs for Utilities (CMS)

Grid operators
Energy retail companies/Renewables energy producers

 

Central Market Debate

53 million smart gas and electricity meters in Britain will communicate with CGI systems

30+ years  is our average relationship tenure with the world’s largest utilities

15 GW  of renewable energy production in 11 countries across 3 continents are controlled by CGI’s RMS solution