W dobie szybkiej reakcji na skutki COVID-19, prezesi firm wdrożyli nowe sposoby pracy. Te wahały się od małych codziennych zmian do ekspansywnych, które przeobrażały działanie całego przedsiębiorstwa. W miarę upływu tygodni i miesięcy, zmiany pierwotnie uznane za "przejściowe" w rzeczywistości okazały się stałymi sposobami pracy, zastępując lub rozszerzając istniejące procesy.

Prezes & CEO George D. Schindler z perspektywy CGI dzieli się swoimi przemyśleniami. Wskazuje jak klienci mogą działać na rynku w skutek pandemii. Opierając się na zebranych w tym roku wywiadach w ramach CGI Client Global Insights i działaniach, które podejmujemy w ramach kampanii 3R (Respond, Rebound, Reinvent), aby pomóc klientom w czasie pandemii, przygotowaliśmy materiał inspirujący liderów do zmian w trzech kluczowych obszarach organizacyjnych.

Udoskonalenie zwinności biznesowej
 

Mastering business agility

Organizacje będą nadal przyjmować nowe sposoby pracy w celu złagodzenia skutków pandemii. Wśród dyrektorów branży komercyjnej, elastyczność biznesu jest trzecim, najważniejszym priorytetem do wdrożenia w biznesie w tym roku, ale tylko 18% z nich uważa, że ich organizacja jest bardzo zwinna. Badania CGI wskazują, że organizacje charakteryzujące się wysoką zwinnością w biznesie przewyższają swoich konkurentów dwu, a nawet trzykrotnie pod względem wysokości przychodów i rentownego wzrostu.

 

Reorganizacja łańcucha dostaw technologii
 

Rethinking the technology supply chain

Pandemia podkreśliła znaczenie łańcucha dostaw technologii. Organizacje musiały przestawić się na nowe realia w zwinny i elastyczny sposób oraz zbudować większą odporność na sposób, w jaki dostarczają swoje produkty i usługi. Zapytani o pozycję największych inwestycji w innowacje, zarządzający firmami wymieniają modernizację, automatyzację i robotykę oraz technologie chmurowe, które są kluczowymi elementami nowoczesnych i odpornych na czynnik pandemiczny łańcuchów dostaw technologii.

 

Umożliwienie utrzymania ciągłości realizacji zadań
 

Enabling the future of work

Cyfrowe zaangażowanie klientów nabrało nowego znaczenia. Zarządzający firmami wymieniają "cyfrowe narzędzia dla pracowników" jako drugą najważniejszą inicjatywę digitalizacji. Ponadto 88% kadry kierowniczej nie widzi jeszcze wyników strategii cyfrowych przedsiębiorstw.
 

 

  

Pytanie „Jak?”, zamiast „co?” lub „kiedy?”

Pandemia COVID-19 zmusiła nas do zadania sobie ponownie wielu podstawowych pytań na temat tego, jak żyjemy, współdziałamy i pracujemy. Spodziewamy się wielu zmian, ale jedno jest pewne: technologia nadal będzie rozwijana celem wspierania produkcji i obsługi konsumentów.

Podczas gdy wielu stawia śmiałe prognozy na temat tego jak będzie wyglądał świat po powrocie do nowego stanu normalności, ten dokument podkreśla, że ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby być skoncentrowanym na tym, jak tworzyć wartość w naszym działaniu.

Request the full white paper