Główne trendy i priorytety przyspieszenia procesów transformacji skupiają się na poprawie bezpieczeństwa cyfrowego i zabezpieczania danych

Chcąc poznać i zrozumieć priorytety branży oraz sposób, w jaki przygotowuje i adaptuje się ona do kluczowych globalnych trendów, mających największy wpływ na rozwój biznesu, spotkaliśmy się ze 173 dyrektorami ds. energetyki.

W tym roku branża energetyczna priorytetowo traktuje optymalizację, zrównoważenie i ochronę operacji, aby móc wyjść naprzeciw transformacji energetycznej i utrzymać gotowość na to, co niesie przyszłość.

Odkryj najważniejsze trendy oraz priorytety kadry kierowniczej i nie tylko.

Pobierz raport

1. Nadchodzi zielona rewolucja
81% kadry kierowniczej uważa działania klimatyczne za makrotrend silnie wpływający na ich organizacje


2. Rośnie wpływ wydarzeń geopolitycznych
Odnotowano wzrost liczebności kadry kierowniczej o 24 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2022, spowodowany dynamiką wydarzeń gospodarczych na świecie (+40 punktów procentowych w Europie)


3. Dane nadal są priorytetem
86% kadr twierdzi, że zarządzanie w oparciu o analizę danych jest kluczem do ulepszenia strategii


4. Rośnie regionalna luka cyfrowa
42% kard w Europie, w porównaniu z 13% w Ameryce Północnej, zauważa rezultaty strategii cyfrowych


5. Cyberbezpieczeństwo dojrzewa
59% kadr z branży energetycznej widzi rezultaty strategii bezpieczeństwa cyfrowego, w porównaniu z 48% w 2022 roku

hydrogen bus

Większość klientów z branży energetycznej zauważa znaczący postęp w generowaniu wyników dzięki zastosowaniu strategii cyfrowych (38%, wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym). Porównując spostrzeżenia liderów osiągających wyniki w oparciu o strategie cyfrowe (liderzy cyfrowi) z tymi, którzy dopiero tworzą lub wdrażają strategie cyfrowe (cyfrowi aspiranci), można zauważyć pewne prawidłowości.

Liderzy cyfrowi z branży energetycznej mają ściślej powiązane operacje IT i operacje biznesowe oraz większą łatwość adaptacji. Wykorzystują automatyzację i sztuczną inteligencję, aby generować lepsze wyniki oraz stosują cyfrowe zabezpieczania w swoich organizacjach.

Have highly agile business models to address digitization including integration of new technologies

Elastyczne modele biznesowe umożliwiające cyfryzację i integrację nowych technologii

Liderzy cyfrowi

21%

Cyfrowi aspiranci

9%

data privacy strategy

Skuteczność strategii
ochrony danych
 

Liderzy cyfrowi

85%

Cyfrowi aspiranci

18%

cybersecurity strategies

Rezultaty wprowadzenia bezpieczeństwa cybernetycznego

Liderzy cyfrowi

79%

Cyfrowi aspiranci

41%

1

Zabezpiecz firmę
począwszy od działania urządzeń Smart Home aż po klienta.

2

Nadaj priorytet wiarygodnym danym
w celu wypracowania adekwatnych działań w obszarze energetyki.

3

Możliwość wykorzystania danych ESG
do monitorowania i potwierdzania celów zrównoważonego rozwoju.

4

Zrównanie najwyższego szczebla zarządzania
z liniami biznesowymi, operacyjnymi i IT, w celu przyspieszenia transformacji energetycznej.

5

Pozwól ekspertom na większą swobodę
w wykorzystywaniu cyfryzacji, by sprostać wyzwaniom energetycznym przyszłości.

 

5 recommendations for protecting the organization and accelerating the energy transition through data

CGI oferuje pomoc organizacjom z branży energetycznej w obliczu transformacji cyfrowej oraz potrzeby optymalizacji działalności, aby mogły wyjść naprzeciw transformacji energetycznej.

Dowiedz się więcej

Porozmawiaj z naszymi ekspertami na temat tych spostrzeżeń.

Zaplanuj spotkanie