7,470
wywiady z liderami biznesu i IT w ciągu ostatnich 6 lat
1 milion
zebrane punkty danych
50/50
podzielone między dyrektorów IT i biznesowych

 

 

 

Poznaj statystyki z 2021 r.

2021 CGI Voice of Our Clients dzieli się wynikami naszych indywidualnych wywiadów z prawie 1700 kierownikami z różnych branż i obszarów geograficznych, które obsługujemy. Te strategiczne rozmowy zapewniają unikalny wgląd w to, jak priorytety biznesowe i informatyczne szybko ewoluowały w wyniku pandemii. Obejmuje to przyspieszony postęp w osiąganiu wyników w ramach strategii cyfryzacji, z 16% w 2020 r. do 20% w 2021 r. Nasze dane dostarczają również wglądu w atrybuty tych cyfrowych liderów, którzy twierdzą, że osiągają wyniki.

Najważniejsze trendy w branż

  • Cyfryzacja firm dla klientów/obywateli
  • Zmiana kulturowa / zarządzanie zmianą
  • Optymalizacja łańcucha dostaw
  • Kontrola kosztów / optymalizacja budżetu
  • Świadomość/wyzwania dotyczące cyberbezpieczeństwa

Wzrost cyfryzacji, aby sprostać oczekiwaniom klientów i obywateli, pozostaje głównym trendem w różnych branżach. Jednak wpływ zmiany kulturowej/zarządzania zmianą znacznie wzrasta w porównaniu z ubiegłym rokiem.

 

Najważniejsze priorytety biznesowe według grup branżowych

Produkty cyfrowe: bankowość, ubezpieczenia, komunikacja i media

1. Doświadczenie klienta, 2. Postęp cyfryzacji dla klientów, 3. Nowe produkty/usługi

Produkty fizyczne: handel detaliczny, produkcja, ropa naftowa i gaz, nauki przyrodnicze, poczta i logistyka

1. Transformacja cyfrowa dla klientów, 2. Kontrola kosztów / optymalizacja budżetu, 3. Optymalizacja operacji

Usługi: usługi konsumenckie, zdrowie, media, transport pasażerski

1. Nowe usługi, 2. Doświadczenie klienta, 3. Optymalizacja operacji

Administracja rządowa: centralna i federalna, obrona i wywiad, stanowa, prowincjonalna i lokalna

1. Doświadczenie obywateli, 1. Modernizacja IT, 3. Świadomość/wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa

Priorytety biznesowe różnią się w zależności od grupy branżowej, ale doświadczenie klienta i obywatela nadal ma duże znaczenie we wszystkich branżach.

 

Najważniejsze priorytety IT według grup branżowych

Produkty cyfrowe: bankowość, ubezpieczenia, komunikacja i media

1. Usprawnienie procesów biznesowych, 2. Nowe produkty/usługi, 3. Racjonalizacja aplikacji

Produkty fizyczne: handel detaliczny, produkcja, ropa naftowa i gaz, nauki przyrodnicze, poczta i logistyka

1. Optymalizacja operacji, 2. Doświadczenie klienta/obywatela, 3. Doskonalenie procesów biznesowych

Usługi: usługi konsumenckie, zdrowie, media, transport pasażerski

1. Modernizacja IT, 2. Doświadczenie klienta/obywatela, 3. Świadomość/wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa

Administracja rządowa: centralna i federalna, obrona i wywiad, stanowa, prowincjonalna i lokalna

1. Modernizacja IT, 2. Usprawnienie procesów biznesowych, 3 Postęp cyfryzacji w celu spełnienia oczekiwań obywateli

We wszystkich branżach świadomość / wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa pozostają głównym priorytetem IT.

 

 

digitalleaders - VOC