Londyn, Wielka Brytania, czerwiec 21, 2021

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) i Shell przedłużają długoterminową współpracę, podpisując nowy pięcioletni kontrakt o wartości przekraczającej 200 mln CAD. CGI pomoże Shell rozwinąć działalność Fleet Solutions, kontynuując modernizację kompleksowej platformy zarządzania mobilnością i płatnościami za paliwo. Obecnie przetwarza ona ponad 250 milionów transakcji rocznie oraz zapewnia menedżerom floty i mobilności cyfrowy portal obejmujący szeroki zakres ich potrzeb. CGI będzie również ściśle współpracować z firmą Shell w celu opracowania i wprowadzenia nowych innowacyjnych usług dla swoich klientów oraz wsparcia planu rozwoju IT firmy Shell, który dostosowuje się do szybko zmieniającego się rynku energii.

„Ponieważ nasza firma dostosowuje się do zmieniających się potrzeb klientów i przemysłu, podczas transformacji energetycznej, kluczowe jest, abyśmy nadal byli innowacyjną i zwinną siłą na rynku” – powiedział Eakbal Singh, CIO Shell Fleet Solutions. „Nasza stała współpraca z CGI pozwala nam być właśnie taką siłą. Ta umowa zapewnia plan dalszej współpracy z CGI przez następne pięć lat, dzięki czemu możemy konsekwentnie świadczyć światowej klasy usługi mobilności naszym klientom na całym świecie”.

„Ściśle współpracujemy z firmą Shell od ponad dziesięciu lat, a ten nowy kontrakt będzie kontynuacją naszych relacji z solidnym i wszechstronnym zestawem usług” – powiedziała Donna Kelly, starszy wiceprezes CGI, Wielka Brytania. „Pozwoli nam to wspólnie połączyć się i budować naszą wiedzę specjalistyczną w celu stworzenia najlepszego modelu pracy dla Shell Fleet Solutions, umożliwiającego zarówno rozwój, jak i poprawę obsługi klienta w miarę rozwoju branży energetycznej. Silnie współpraca z firmą Shell i przedłużenie umowy świadczy o jej zaufaniu do naszych usług doradczych i zespołów dostawczych”.

O CGI

Założona w 1976 roku firma CGI jest jedną z największych, niezależnych firm świadczących usługi doradztwa informatycznego i biznesowego na świecie. Zatrudniając 77 000 konsultantów i innych specjalistów na całym świecie, CGI zapewnia kompleksowe portfolio funkcji, od strategicznego doradztwa informatycznego i biznesowego po integrację systemów, zarządzane usługi informatyczne i procesy biznesowe oraz rozwiązania z zakresu własności intelektualnej. CGI współpracuje z klientami poprzez lokalny model relacji uzupełniony o globalną sieć dostaw, która pomaga klientom cyfrowo przekształcać ich organizacje i przyspieszać wyniki. Przychody CGI Fiscal 2020 wyniosły 12,16 miliarda dolarów kanadyjskich, a akcje CGI są notowane na TSX (GIB.A) i NYSE (GIB). Dowiedz się więcej na cgi.com

Informacje i oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera „informacje dotyczące przyszłości” w rozumieniu kanadyjskich przepisów dotyczących papierów wartościowych oraz „oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. oraz innych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych bezpiecznych przystani. Wszystkie takie wybiegające w przyszłość informacje i oświadczenia są sporządzane oraz ujawniane w oparciu o postanowienia „bezpiecznej przystani” odpowiednich kanadyjskich i amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują wszystkie informacje i stwierdzenia dotyczące zamiarów, planów, oczekiwań, przekonań, celów, przyszłych wyników oraz strategii CGI, a także wszelkie inne informacje lub stwierdzenia, które odnoszą się do przyszłych wydarzeń lub okoliczności, a które nie dotyczą bezpośrednio i odnoszą się wyłącznie do faktów historycznych. Informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości często, ale nie zawsze, używają takich słów jak „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „przewidywać”, „planować”, „projektować”, „dążyć”, „szukać”, „potencjał”, „kontynuować”, „celować”, „może”, „powinien” oraz podobne wyrażenia i ich odmiany. Te informacje i stwierdzenia opierają się na naszym postrzeganiu historycznych trendów, obecnych warunków i oczekiwanych w przyszłości zmian, a także innych założeniach, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, które naszym zdaniem są odpowiednie w danych okolicznościach. Takie informacje i oświadczenia są jednak z samej swojej natury narażone na nieodłączne ryzyko i niepewność, z których wiele jest poza kontrolą CGI i które stwarzają możliwość, że rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od naszych oczekiwań wyrażonych w sugerowanych przez wybiegające w przyszłość informacjach lub wypowiedziach prognozujących. Te ryzyka i niepewności obejmują między innymi: ryzyka związane z rynkiem, takie jak poziom działalności gospodarczej naszych klientów, na który mają wpływ warunki ekonomiczne, oraz nasza zdolność do negocjowania nowych kontraktów; ryzyko związane z naszą branżą, takie jak konkurencja i nasza zdolność do przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników, rozwijania i rozszerzania naszych usług, wchodzenia na nowe rynki i ochrony naszych praw własności intelektualnej; ryzyka związane z naszą działalnością, takie jak ryzyko związane z naszą strategią rozwoju, w tym integracja nowych operacji, ryzyko finansowe i operacyjne związane z działalnością na całym świecie, ryzyko walutowe, przepisy dotyczące podatku dochodowego, nasza zdolność do negocjowania korzystnych warunków umownych, świadczenia naszych usług oraz ściąganie należności, ryzyka reputacyjnego i finansowego, pomoc w naruszeniach cyberbezpieczeństwa i innych incydentach; a także inne ryzyka zidentyfikowane lub włączone przez odniesienie do niniejszej informacji prasowej, w rocznych i kwartalnych raportach i odpowiedzi CGI oraz w innych dokumentach, które publikujemy, w tym w naszych dokumentach składanych kanadyjskim administratorom papierów wartościowych (na SEDAR na stronie www.sedar.com) oraz Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w sprawie EDGAR pod adresem www.sec.gov). O ile nie określono inaczej, informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne na dzień niniejszej publikacji, a CGI zrzeka się jakiegokolwiek zamiaru lub obowiązku publicznego aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek informacji prognozujących lub oświadczeń dotyczących przyszłości czy to w rezultacie nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo. Chociaż uważamy, że nasze założenia, na których opierają się te wybiegające w przyszłość informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości, były rozsądne na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego, ostrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na tych prognozujących informacjach lub stwierdzeniach. Ponadto przypomina się czytelnikom, że informacje i stwierdzenia dotyczące przyszłości są prezentowane wyłącznie w celu pomocy inwestorom i innym osobom w zrozumieniu naszych celów, priorytetów strategicznych i perspektyw biznesowych, a także przewidywanego środowiska operacyjnego. Ostrzega się czytelników, że takie informacje mogą nie być przydatne do innych celów. Dalsze informacje na temat ryzyk, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od naszych obecnych oczekiwań, można znaleźć w części zatytułowanej „Środowisko ryzyka” rocznego i kwartalnego raportu MD&A CGI, która jest włączona przez odniesienie do niniejszego ostrzeżenia. Ostrzegamy również czytelników, że wspomniane powyżej ryzyka oraz ryzyka ujawnione w rocznych i kwartalnych raportach i raportach CGI oraz innych dokumentach nie są jedynymi, które mogą na nas wpływać. Dodatkowe ryzyka i niepewności, które nie są nam obecnie znane lub które obecnie uważamy za nieistotne, mogą również mieć istotny, negatywny wpływ na naszą sytuację finansową, wyniki finansowe, przepływy pieniężne, działalność lub reputację.

Więcej informacji:

Investors
Maher Yaghi
Vice-President, Investor Relations
maher.yaghi@cgi.com
+1 514-415-3651

Media
Paul Butler
External Communications Manager
p.butler@cgi.com
+44 (0)7920 78419