Nopeat markkinamuutokset edellyttävät usein toiminnan tehostamista kilpailuedun säilyttämiseksi ja paremman asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi. Hyperautomaatiossa yhdistyy monta rinnakkaista toimintoa ja palvelua osiaan laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Kyseessä ei ole pelkästään uusi hypetermi, vaan luonteva kehityspolku työn ja prosessien automatisointien toteuttamiseen laajemmassa mittakaavassa. Hyperautomaation keskeinen ajatus on toteuttaa kokonaisprosessien automaatioita (end-to-end) yksittäisten työnkulkujen sijaan. Tärkeintä on ymmärtää mitä ja miksi työtä tehdään. Oikea automaatiostrategia voi johtaa paremman työntekijä- ja asiakaskokemuksen lisäksi ennennäkemättömään tehokkuuteen, kustannussäästöihin ja synergioihin. Hyperautomaatiota hypetetään siis ihan syystä.