Ei lainkaan, ’serverless’ on tänä päivänä jo varsin vakiintunutta teknologiaa. Esimerkiksi Amazon on kehittänyt AWS Lambda -palveluaan vuodesta 2014. Tällä hetkellä AWS-pilvialustaa käyttävistä suurista yrityksistä peräti 80 % hyödyntää ’serverlessiä’. ’Serverlessin’ kasvu ei ole ihme, sillä se lisää huomattavasti tuottavuutta.

Kehittäjien työpanos voidaan siirtää infrastruktuurin hallinnasta ja liiketoiminnalle arvoa tuottavien sovellusten kehittämiseen. Tällöin puhutaan ’NoOps:sta’. Samalla voidaan parantaa ylläpidon laatua, kun manuaaliset virheet jäävät pois ja automaatio lisää reagointinopeutta.

Yhä useampi yritys valitsee ’serverlessin’ ensisijaiseksi tavaksi toteuttaa digitaalisia palveluita. Esimerkiksi yhdysvaltalainen teleoperaattori T-Mobile on valinnut "serverless first" -strategian heidän 70 miljoonaa asiakasta palvelevien liiketoimintakriittisten järjestelmien toteutukseen.