Alaa, jossa pilvipalveluiden hyödyntäminen ei olisi mahdollista, ei ole tullut vastaan. Päinvastoin, nykyään pilvipalvelut ovat käytössä kaikilla toimialoilla, olivat ne miten vahvasti reguloituja tahansa tai vastaisivat jopa kansallisesta turvallisuudesta.

Epäily pilvipalveluiden soveltamisesta linkittyy yleensä huoleen tietoturvasta, datan säilyttämisestä ja sen käsittelystä. Kuitenkin tietoturvan osalta pelko on usein aiheeton.

Regulaatioon liittyen pilvipalvelutoimittajat ovat etunenässä kehittäneet ja sertifioineet alustojaan eri regulaatioiden vaatimusten mukaisiksi. Esimerkkeinä voi mainita GDPR ja PCI DSS. Pilvipalveluiden hyödyntäminen voi jopa helpottaa regulaatioihin vastaamista.

Voidaan todeta, että pilvipalveluiden käyttö on modernin digitekemisen edellytys – toimialasta riippumatta.