Pilvessä ajetaan paljon hyvin isoja ja kriittistä järjestelmiä. Pilvessä on nimenomaan mahdollista toteuttaa laajemmin vikasietoisuutta ja itsetoipuvia järjestelmäkokonaisuuksia sekä lisätä skaalautuvuutta. Pilvi mahdollista myös aiempaa laajempaa automaatiota, joka itsessään lisää palveluiden toimintavarmuutta, kun manuaalisten muutosten aiheuttamia virheitä voidaan merkittävästi vähentää.

Tietoturva, käytettävyys ja vastuut eri komponenteista edellyttävät kuitenkin hyviä hallintamenetelmiä selkeästi määritetyillä vastuilla. Esimerkiksi palveluiden käytettävyyden mittaus tulisi perustua käyttäjä- ja sovelluskeskeiseen mittaukseen, jossa mitataan sovelluksen käytön todellista suorituskykyä erillisten teknisten komponenttien mittaamisen sijaan.