Helsinki, 10.10.2014

CGI:n Rondo R8 on sertifioitu SÄHKE2-yhteensopivaksi säilytysjärjestelmäksi. Sertifikaatti kattaa sekä asiakirjojen että asianhallinnan aineiston. Sertifioituja säilytysjärjestelmiä on Suomessa vain muutamia.

Arkistolaitoksen SÄHKE-normit ohjaavat julkishallinnon asiakirjahallintaa. Määräykset antavat reunaehdot asiakirjallisten tietojen käsittelyprosessien sähköistämiselle ja tiedon luotettavalle sähköiselle säilyttämiselle.

SÄHKE2-sertifiointiprosessi perustuu Kansallisarkiston sertifiointikriteeristöön. Prosessissa sertifioidaan järjestelmä, sen konfigurointi, ylläpitoprosessit sekä dokumentaatio.

"Rondon sertifioinnin suoritti sertifiointiyritys Inspecta. Suunnittelun aloitimme viime toukokuussa ja sertifiointi valmistui nyt syyskuun alussa", palvelujohtaja Ari Varpenius kertoo.

Säilytysjärjestelmän keskeisiä vaatimuksia ovat aineiston arkistointi metatietorakenteessa ja käyttöoikeusrakenteessa Sähkeen vaatimusten mukaisesti, sekä tiedon elinkaaren hallinta sisältäen poistoluetteloon perustuvan poistokäsittelyn.

Tarvittaessa CGI:n nykyasiakkaiden olemassa oleva arkisto on mahdollista muuttaa SÄHKE2-normin mukaiseksi. Se tapahtuu laajennusprojektina, jonka yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset arkiston metatieto- ja käyttöoikeusmalleihin sekä arkistointiliittymiin, otetaan käyttöön poistoluetteloon perustuva poistokäsittely ja tarvittaessa päivitetään Rondon versio. Muutoksesta kiinnostuneiden kannattaa olla yhteydessä Rondo-myyntiin.

Lisätietoa:

Kari-Pekka Jokinen
+358 40 0457536
kari-pekka.jokinen@cgi.com

Media:

Esa Luoto
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com