Helsinki, 08.04.2014

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on lähtenyt parantamaan potilasturvallisuutta uuden teknologian avulla. Ensimmäistä kertaa Suomessa tietojärjestelmä on valjastettu etsimään potilaskertomuksista viitteitä potilasturvallisuuden vaarantumisesta.

”Potilasturvallisuutta voidaan ryhtyä parantamaan, kun ensin tunnistetaan ne tilan-teet, joissa asiat ovat aikaisemmin menneet vikaan. Sairaalahoidossa olevan potilaan potilaskertomukseen kirjataan kaikki hoitoon ja lääkitykseen liittyvä tieto, joten yhteisiä tekijöitä vaaratilanteista etsitään niistä”, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Erkki Kujansuu kertoo.

Kansainvälisesti on koottu listauksia sellaisista tapahtumista, jotka ovat yleisimmin olleet taustalla kun potilaan turvallisuus on vaarantunut. Kirurgiassa tällaisia ovat esimerkiksi hoitojakson aikana ilmentyneet infektiot, haavaongelmat sekä ylimääräi-set tutkimus- ja hoitotarpeet. Tällaisten viitteiden järjestelmällinen etsintä vapaamuotoisista potilaskertomusteksteistä on kuitenkin ollut työlästä ihmissilmin.

Jatkossa Pirkanmaalla potilaskertomuksia käy läpi tietojärjestelmä. CGI:n tuottaman palvelun avulla potilaskertomusteksteistä tunnistetaan automaattisesti potilasturvallisuuden vaarantumiseen viittaavia sanoja ja sanojen yhdistelmiä. Tuloksena saadaan kootusti tietoa siitä, millaiset seikat ovat vaikuttaneet tilanteissa, joissa potilaan tila on vaarantunut tai jopa johtanut kuolemaan.

”Kun tunnistamme merkit ja tilanteet, pystymme kouluttamaan henkilökuntaamme ja parantamaan toimintaamme. Sen lisäksi, että potilasturvallisuus paranee, voimme myös toivon mukaan lyhentää hoitojaksoja ja säästää toimintakuluissa”, Kujansuu jatkaa.

THL:n mukaan Suomessa on arvioitu olevan potilaan kuolemaan johtavia haittatapahtumia vuosittain jopa 700–1700. Tämän lisäksi huomattavasti laajempi joukko potilaita kärsii haittatapahtumista muun muassa pidentyneinä hoitoaikoina. Kaikkiaan Suomen terveydenhuollolle koituu vuosittain jopa miljardin euron kustannukset potilasturvallisuuden vaarantumiseen johtaneista tapauksista.

”Ratkaisu on loistava esimerkki terveydenhuollon analytiikan tarjoamista uudenlaisista mahdollisuuksista. Pirkanmaalla se otetaan käyttöön ensi vaiheessa neurokirurgian erikoisalalle osana Uranus-potilastietojärjestelmää”, CGI:n asiakkuusjohtaja Mika Kaartinen kertoo.

Potilasturvallisuuden louhintapalvelun tuottaa IT-palveluyritys CGI kumppaninaan SAS Institute, ja se perustuu Institute of Healthcare Improvementin kehittämään Global Trigger Tool -menetelmän automatisointiin.

Lisätietoa:

Erkki Kujansuu
Hallintoylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
050 336 9899
erkki.kujansuu@pshp.fi

Mika Kaartinen
Asiakkuusjohtaja, CGI Suomi
040 830 7914
mika.kaartinen@cgi.com

Kari Natunen
Johtaja, Business Intelligence -ratkaisut, CGI Suomi
040 836 9962
kari.natunen@cgi.com