Helsinki, 20.11.2013

Näin uutisoi Tietoviikko-lehti ja viittaa Teknologiateollisuus ry:n yhteydessä toimivan Suomen paikkatietoklusterin näkemyksiin. CGI on Teknologiateollisuuden ja paikkatietoklusterin aktiivinen jäsen.

Paikkatietoklusterin mukaan "julkisen ja yksityisen sektorin tehtävänjakoa paikkatietopalveluissa pitäisi selkiyttää, jotta paikkatietoteknologian ja avoimen datan tarjoamat innovaatio- ja kasvumahdollisuudet päästäisiin hyödyntämään Suomessa täysimääräisesti."

Paikkatietoalan yritykset ehdottavat seuraavia toimenpiteitä:

  1. Viranomaisten tulisi kilpailuttaa ja hankkia tarvittavat paikkatietopalvelut yrityksiltä – etenkin – kun suuri osa tällä hetkellä kehitettävistä palveluista on mahdollista hankkia Suomessa toimivilta yrityksiltä. Julkishallinnon organisaatioiden ei tule tarjota yritysten tuottamien paikkatietopalveluiden kanssa kilpailevia ratkaisuja.
  2. Julkishallinnon organisaatioiden laaja sisäinen paikkatietoalan tutkimus- ja kehitystoiminta tulisi arvioida nykyistä kriittisemmin ja organisoida siten, että työn tuloksia voidaan käyttää tehokkaasti yritysten kehittämien palveluiden tehostamiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseen.
  3. Alan yhteistoimintaelimet tulisi uudistaa huomioimaan elinkeinoelämän toimijoiden tarpeet sekä tarvittavien paikkatietopalveluiden käyttäjinä että niiden tuottajina. Esimerkiksi Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tulisi uudistua vahvasti elinkeinoelämän tarpeet huomioivaksi yhteiseksi elimeksi, joka näkisi laajasti julkisen sektorin ja eri toimijoiden roolien kehittämisen mahdollisuudet paikkatiedon avulla.

 

Aiheesta lisää paikkatietoklusterin tiedotteessa ja Tietoviikossa.