Helsinki, 05.08.2020

CGI Suomi aloittaa yhteistoimintamenettelyn, joilla tavoitellaan enintään 180 henkilötyövuotta vastaavia kustannussäästöjä. CGI työllistää Suomessa tällä hetkellä noin 3 700 henkilöä.

Käynnistyvän yt-menettelyn perusteena on koronaviruspandemian synnyttämä markkinatilanteen muutos. Pandemia on vaikuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, mikä on näkynyt muun muassa uudelleen suunnattuina IT-investointeina sekä osin hankkeiden keskeytyksinä ja lykkääntymisinä. Yritysten ja organisaatioiden digitalisointitarve ja näihin liittyvien palvelujen ja ratkaisujen kysyntä jatkuu vahvana. IT-toimintojen jatkuvuuden varmistaminen kustannustehokkaasti ovat myös keskeisiä asiakkaidemme painopistealueita. Liiketoimintaympäristön muutos edellyttää sopeuttavia toimenpiteitä joilla nopeutamme uudistumista, reagoimme muuttuneisiin painopistealueisiin ja parannamme kilpailukykyä.

”Pandemian vaikutus asiakkaittemme liiketoimintaan heijastuu väistämättä myös meihin. Muuttunut toimintaympäristö haastaa toimialoja eri tavoin – myös IT-alaa”, taustoittaa CGI Suomi Oy:n toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa. ”Reagoimme nopeasti keväällä muuttuneeseen toimintaympäristöön määräaikaisilla lomautuksilla, mutta osa muuttuneen tilanteen seurauksista nähdään pysyvinä. Tulemme edelleen nopeuttamaan uudistusohjelmaamme, investoimme uusiin kehitysmalleihin, mm. ketteriin projekti- ja ohjelmistokehitysmalleihin, sekä avoimiin ja hybridi-pilviratkaisuihin. Harmonisoimme myös mittavaa tuoteportfoliotamme päällekkäisyyksien poistamiseksi ja investoimalla valittuihin tuoteperheisiin. Joudumme valitettavasti käynnistämään työvoiman sopeuttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut, vaikka kasvualueilla kehitys jatkuukin vahvana ja uusia työpaikkoja syntyy”, päättää Lähteenmaa.

Päätökset toimenpiteistä ja niiden alueellisista vaikutuksista tehdään yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.

Henkilöstövaikutusten minimoimiseksi yritys on jo vähentänyt alihankintapalvelujen käyttöä merkittävästi ja aloittanut koko maayhtiötä koskevan kustannussäästöohjelman.

 

Lisätietoja:
Leena-Mari Lähteenmaa
toimitusjohtaja, CGI Suomi
+358 50 410 3135

 

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpia riippumattomia IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 77 500 konsulttia ja muuta asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 11,5 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.