Helsinki, 03.09.2014

IT-palveluyhtiö CGI ja vakuuttamisen asiantuntija Aon ryhtyvät tekemään kybervakuutuksiin liittyviä riskiarviointeja yhteistyössä myös Suomessa.

Kybervakuutuksilla organisaatiot vakuuttavat arvokasta tietopääomaansa ja suojautuvat paremmin liiketoiminta- sekä maineriskeiltä. Tyypillisesti vakuutuksen kohde on joku vakuutettavan organisaation kannalta kriittinen ohjausjärjestelmä, joka rampautuessaan voi aiheuttaa suuria liiketoimintavahinkoja. Kybervakuutus korvaa myös vahinkoja esimerkiksi teollisuusvakoilutilanteissa, jossa ulkopuolinen taho pääsee käsiksi liiketoiminnan kannalta keskeisiin tutkimustuloksiin tai suunnitelmiin.

”Kybervakuutuksia otetaan Suomessa yhä enemmän, sillä digitalisoitunut maailma on tuonut mukanaan uudenlaisia uhkia, joita perinteiset vakuutukset eivät korvaa. Tämän päivän liiketoiminnassa monen yrityksen suurimmat riskit kohdistuvat tietojärjestelmiin ja niistä riippuviin toimintoihin, jotka voidaan suojata erillisellä kybervakuutuksella.” Aonin kybervakuuttamisen asiantuntija Jukka Jaakkola kertoo.

Kybervakuutuksen hinnan ja omavastuun arviointi tehdään osin riskiarvion pohjalta. Aon arvioi yrityksen liiketoimintariskit vakuutusten suunnittelua ja kilpailuttamista varten CGI:n tekemän teknisen kyberturvallisuusanalyysin pohjalta. Yritys voi tarkastuksen tulosten perusteella päättää myös pienentää riskejään ja siten vakuutusmaksujaan jo ennen kilpailutusta paikkaamalla turvallisuusaukkoja tai parantamalla valvontaa.

”Investointi turvallisuuteen maksaa yleensä itsensä takaisin vakuutuskuluissa. Vakuutusyhtiön näkökulmasta esimerkiksi viimeisintä teknologiaa ja tiedettä hyödyntävän kyberturvallisuuskeskuksen hankinta on riskiä pienentävä tekijä. Kyberturvallisuuskeskuksessa voidaan valvoa useammankin yrityksen verkkojen turvallisuutta ja kohottaa näin valmiutta reagoida poikkeustilanteisiin. Tällaista palvelua hyödyntäviä valtiollisia ja yritysasiakkaita meillä on ympäri maailman”, kertoo CGI:n kyberturvallisuusjohtaja Jan Mickos.

 

Lisätietoja:

Jan Mickos
kyberturvallisuusjohtaja, CGI
jan.mickos@cgi.com
+358 40 847 8740

Jukka Jaakkola
kybervakuuttamisen asiantuntija, Aon
jukka.jaakkola@aon.fi
+358 40 833 1785

Media
Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
esa.luoto@cgi.com
+358 50 380 5601

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton, ICT:n ja liiketoimintaprosessien kehityspalveluja tarjoava yritys. Yhtiöllä on 68 000 asiantuntijaa yli 40 maassa palvelemassa sen tuhansia asiakkaita maailmanlaajuisesti. Suomessa CGI työllistää 3 500 henkilöä 16 paikkakunnalla. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.

Yli 120 maassa toimiva Aon on yritysjohdon neuvonantaja ja edunvalvoja riskienhallinnassa sekä vakuuttamisessa. Suomessa Aon on toiminut 20 vuotta ja työllistää yli 80 henkilöä.