Yrityksen kotimaan ja toisen valtion alueella suoritetut liiketoimet vaativat lainsäädännön ja säädösten mukaista asiakkaan tuntemista sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittelyyn liittyviä toimenpiteitä.

Maksuihin ja henkilöihin liittyvät skannaukset sitovat huomattavan määrän pankin resursseja erityisesti silloin, kun rutiinit perustuvat pääasiassa henkilötyöhön. Screenauksen automatisoinnin avulla on mahdollista säästää kustannuksissa, tehostaa toimintaa sekä lisätä volyymia ja tarkkuutta.

Screenauspalvelumme auttaa riskienhallinnassa, rahanpesun torjunnassa sekä asiakkaan tuntemiseen sekä regulaatioiden täyttämiseen liittyvissä tarpeissa.

Ratkaisumme perustuu CGI:n HotScan-tuotteeseen, joka on tunnustettu markkinajohtaja. Se mahdollistaa kustannustehokkaan kotimaan ja ulkomaan maksutapahtumien sekä poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden automaattisen tarkastamisen sekä hälytyksien käsittelyn.

Screenauspalvelumme automatisoi sekä tehostaa rutiineihin liittyvää toimintaa. Se pohjautuu pakotelistoihin monipuolisten automaattisten ylläpitotoiminnallisuuksien sekä sääntöpohjaisuuden avulla.

Palvelumme on itseoppiva, mikä vähentää merkittävästi väärien hälytyksien lukumäärää ja vastaavasti säästää turhien hälytyksien käsittelyltä.

Screenauspalvelumme on skaalautuva ja se sopii keskisuuresta tarpeesta erittäin laajamittaiseen toiminnan tueksi. Palvelumme mahdollistaa myös reaaliaikaisen 24/7 operoinnin kuin myös suuret massakäsittelyt.

Hyödyt
 • kustannussäästöt
 • tuottavuuden parantuminen
 • parempi havoinnointi tarkkuus
 • työvoiman vapauttaminen paremmin tuottaviin tehtäviin
Ominaisuudet
 • maksutapahtumien seulonta
 • henkilöiden seulonta
 • selkeät hälytykset
 • joustava työnkulku
 • monipuolinen raportointi
 • rinnakkaisten pakotelistojen hyödyntäminen
 • sisällön automaattinen päivittäminen
 • sääntöpohjaisuus
 • parametrisoitavuus
 • integroitavuus

 

screenauspalvelu
screenauspalvelu-kokemus
screenauspalvelu-asiakkaat
screenauspalvelu-swift

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme sekä palvelumme tarjoaa asiakkaalle mahdollisimman suuren hyödyn selkeänä ja helppokäyttöisenä palveluna.

 • Palvelullamme on vankkaa näyttöä saavutetuista hyödyistä ja luotettavuudesta kriittisissä ympäristöissä
 • Palvelumme on kytkettävissä kymmeniin pakotelistatoimittajien palveluihin
 • Palvelumme käyttäjinä on maailman suurimpia pankkeja
 • Celent valitsi 2013 tuotteemme Advanced Technology voittajaksi

Palvelutarjontamme on monipuolinen ja kattava kokonaisuus. Tarjontamme sisältää asiantuntijapalvelut, käyttöönotto- ja koulutuspalvelut sekä palvelun integroinnin osaksi muuta toimintaympäristöä. Lisäksi tarjoamme tuotannonaikaisen jatkuvat palvelut tuen, ylläpidon sekä operoinnin osalta.