Dafo on muoti- ja tekstiilialan toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), jonka avulla johdat ja teet kestäviä päätöksiä ajantasaisen tiedon pohjalta. Alan erityispiirteisiin kehitetty ERP-järjestelmä voidaan sovittaa eri kokoisille, eri liiketoimintamallein toimiville yrityksille. Dafolla toimitusketjua voidaan hallita langasta loppukäyttäjään.
 

Muoti- ja tekstiilialan toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)

 

Muotialan toiminnanohjausjärjestelmä, tekstiilialan toiminnanohjausjärjestelmä (ERP)

 

Dafoa on kehitetty yhdessä alan johtavien yritysten kanssa yli 20 vuoden ajan, ja sillä hallitaan yrityksen toimintamallista riippuen tuotteen koko elinkaarta tai vain osia siitä. Muoti- ja tekstiilialan toiminnanohjausjärjestelmä Dafo sopii muoti-, urheilu- ja työvaatteiden valmistajalle, maahantuojalle sekä alihankintaa teettävälle ja tekevälle yritykselle. Järjestelmä ei vaadi suuria laiteinvestointeja, kun se asennetaan verkkoympäristöön, jolloin käyttäjällä on pääsy järjestelmään verkkoyhteydellä kaikkialta. Vaihtoehtoisesti Dafo voidaan asentaa yrityksen omille palvelimille.

 

 

Ikoni tuotteenhallinta

Tuotteen hallinta

 

Yksi tuote tarkoittaa monta kokoa, väriä, kuosia, mallistokautta, tuoteryhmää... Kokemuksesta tiedämme, että vaatetusalalla yhteen tuotteeseen liittyy suuria määriä tietoa.

Lue alta lisää, kuinka voit Dafo tekstiili- ja muotialan toiminnanohjausjärjestelmällä hallita kaikkea tuotteeseen liittyvää tietoa.

Tuotteen hallinta
 • Dafossa saman tuotteen eri värejä ja kokoja käsitellään kätevästi kokonaisuutena. Kokolajitelmat yritys voi määritellä ja muokata itselleen sopiviksi.

 • Kaikki tuotteen perustiedot kulkevat sujuvasti läpi järjestelmän sekä ulkoisiin järjestelmiin. Perustietoihin kuuluvat esimerkiksi tuotteen värit, kokolajitelma, mallistot ja tuoteryhmät

 • Tuotteen tiedot ja kuvaus voidaan tehdä monikielisesti, jolloin asiakas saa tiedot lomakkeilla aina oman kielensä mukaan.
 • Toiminnan läpinäkyvyyttä voidaan lisätä, kun tuotteen toimittaja, valmistusmaa ja standardit ovat helposti seurattavissa.

 • Tuotteisiin liitetyt tullinimikkeet siirtyvät automaattisesti tarvittaville dokumenteille.

 • Tuotteista voidaan muodostaa settejä tai tuotepaketteja, jolloin inventaario pysyy automaattisesti ajan tasalla myytiin tuote sitten yksin tai yhdessä toisen tuotteen kanssa.

 • EAN-koodeja hallitaan kätevästi koko tuotetta koskevassa taulussa väreittäin ja koottain. Tuotteelle voidaan tarvittaessa asettaa useita hintoja ja kampanjoita samanaikaisesti. Näiden kampanjoiden hintatiedot siirtyvät halutessa automaattisesti myös integroituihin järjestelmiin. 

 • Tuotteen hinnoittelussa auttaa kustannuslaskenta.

 • Tarvittaessa tuotteen reseptiikka pitää sisällään tiedot tuotteen pienimmistäkin yksityiskohdista. Tämän johdosta vaatteita valmistavat yritykset laskevat helposti materiaalitarpeen esimerkiksi saapuneiden myyntitilausten mukaan.

 

Ikoni myynti

Myynti

 

Dafo tehostaa muoti- ja tekstiilialan myyntiprosesseja, sillä kun asiakkaidesi perustietoja hallitaan keskitetysti järjestelmässä, tilauksiin ja niiden toimittamiseen liittyvät tehtävät nopeutuvat huomattavasti.

Alta löydät lisätietoa siitä, kuinka Dafo toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuudet tukevat myyntiä.

Myynti
 • Kun asiakkaidesi perustiedot ovat kunnossa tilauksiin ja niiden toimittamiseen liittyvät tehtävät nopeutuvat huomattavasti.

 • Tilaukset, laskut ja lähetykset pitävät tärkeimmät tiedot, kuten toimitusosoitteet, valuutan ja maksuehdot automaattisesti sisällään asiakkaalle oikealla kielellä.

 • Dafossa on myös mahdollista asettaa asiakaskohtaisia hinnastoja ja alennuksia.

  Asiakkaidesi tilaukset voidaan kirjata suoraan järjestelmään tai ne voidaan tuoda automaattisesti Excelistä, keskusliikkeiden järjestelmistä tai integroiduista verkkokaupoista.

 • Dafo B2B-verkkokaupasta asiakkaasi voivat itse tehdä tilauksia, tarkastella tuotteiden saatavuutta ja seurata tilaushistoriaansa silloin, kun se heille parhaiten sopii. Myös myyjät ja agentit voivat käyttää Dafo B2B-verkkokauppaa myynnin työkalunaan.

 • Myymälän myyntivirrat sulautuvat saumattomasti muuhun järjestelmään Dafokassajärjestelmällä.

 • Laskutus on vaivatonta, kun laskut generoituvat Dafossa automaattisesti toimitettavien tilausten pohjalta.

 • Laskutustiedot lähetetään integraation kautta automaattisesti ulkoiseen reskontrajärjestelmään.

 • Myös Dafossa voidaan seurata laskutettujen ja laskuttamattomien tilausten kantaa.

 

Ikoni ostot ja tuontanto

Ostot ja tuotanto

 

Ostotilausten ja tuotannon työmääräimien oikea-aikaisuus on tärkeää toimitusvarmuuden saavuttamisessa. Hankintojen aikataulutus vaatii erityistä huolellisuutta, kun valikoimassa on paljon tuotteita joita ostetaan ja valmistetaan.

Lue lisää siitä, kuinka Dafo auttaa käyttäjäänsä hankintojen aikataulutuksessa.

Ostot ja tuotanto
 • Kausituotteet hankitaan myyntitilausten pohjalta ja jatkuvien tuotteiden määriä opitaan ennustamaan, jotta varastotäydennykset saapuvat ajallaan. Onnistuneiden hankintojen tavoitteena on kohdata tuotteiden todellinen kysyntä ja tuottaa niille mahdollisimman kustannustehokas läpimyyntiaika.

 • Tarvittavat hankintamäärät lasketaan puutelaskennalla, jonka avulla saadaan annettujen rajausten mukaisen tuotejoukon puutemäärät viikkotasolla yhteen taulukkoon. Laskenta voidaan suorittaa perustuen toimittamattomiin myyntitilauksiin, vastaavan ajanjakson keskiarvomenekkiin, budjettiin tai ulkoisen ennustejärjestelmän tuottamiin tuloksiin.

 • Puutelaskennan pohjalta luodaan hankintasuunnitelma halutuille tuotteille.

 • Hankintasuunnitelma on viikko-, tuote- ja väritasoinen. Siitä voidaan helposti luoda valittuja tasoja vastaavat ostotilaukset tai tuotannon työmääräimet.

 • Tuotannon hankintasuunnitelman tuotteisiin sitoutuvat materiaalit näkyvät järjestelmässä materiaalitarpeena. Myös materiaalitarpeesta voidaan helposti luoda vastaava materiaalien ostotilaus. 

 • Ostotilausten ja työmääräimien seuraaminen järjestelmässä madhollistaa logistiikan onnistuneen suunnittelun sekä nopean reagoinnin mahdollisiin myöhästymisiin. Toimituksista kertovaa dataa voi seurata esimerkiksi toimittajakohtaisesti.

 • Toimittajien perustiedot tallennetaan Dafoon valmiiksi, jolloin itse tilausten kirjaamiseen ei kuulu ylimääräistä aikaa.

 

Ikoni logistiikka

Logistiikka

 

Dafon logistiikkaratkaisuilla hoidat tuotteiden lähetykset sovitusti ajallaan. Dafossa hallitset saman aikaisesti useiden omien ja ulkoisten varastojen tilannetta sekä lähetät tuotteet ja materiaalit oikeisiin paikkoihin.

Lue alta lisää, kuinka voit Dafo tekstiili- ja muotialan toiminnanohjausjärjestelmällä hallita logistiikkaa.

Logistiikka
 • Dafossa lähetteiden muodostaminen voidaan tehdä usealla tavalla: yksittäisen tilauksen lähetyksellä, muodostamalla lähetteet eräajopohjaisesti tietyin aikavälein tai lähetysten suunnitteluohjelman pohjalta. Näistä viimeinen on monipuolisin vaihtoehto. Se mahdollistaa suurten kokonaisuuksien hallinnan, kun uutta mallistoa toimitetaan tai antaa käyttäjälle mahdollisuuden priorisoida asiakkaiden lähetyksiä, kun tuotteet ovat lopussa.

 • Suuremmissa ympäristöissä Dafoon voidaan liittää WLAN-pohjainen varastojärjestelmä. Keruu tapahtuu tällöin keruupäätteillä ja lähete kuittaantuu automaattisesti järjestelmään. Lähetteet voidaan kuitata järjestelmään myös manuaalisesti tai muista integroiduista päätelaitteista. Kun tuotteet on kerätty ja kuitattu, lähete siirtyy laskutettavaksi. 

 • Jos varastonne on ulkoistettu, Dafo tarjoaa valmiit liittymät suurimpien logistiikkatoimijoiden järjestelmiin. Tiedonvälitys tapahtuu esimerkiksi EDI-sanomina tai erilaisten rajapintojen kautta. Tiedonvälitys tapahtuu järjestelmän taustalla automaattisesti.

 • Tulosteissa on erilaisia vaihtoehtoja. Useimmiten lähete tulostetaan vaakalomakkeelle, mutta, jos lajitelmat sisältävät vain muutamia kokoja, voidaan lähete ottaa pystysuuntaisena. Kokokohtaiselle lähetyslistalle on mahdollista tulostaa myös viivakoodit. Muita tarpeellisia lähetyksiin liittyviä tulosteita ovat esimerkiksi kollitarrat (myös DESADV-sanomalla), joihin Dafosta löytyy myös valmiit ratkaisut.

 

Ikoni laskutus

Laskutus

 

Dafo ERP-järjestelmän yksi tärkeimmistä osajärjestelmistä on laskutus. Dafossa on tarjolla useita eri toimintatapoja laskujen muodostamiseen ja välittämiseen asiakkaille. 

Alta löydät lisätietoa siitä, kuinka Dafo toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuudet tukevat laskutusta.

Laskutus
 • Dafon laskutusjärjestelmä perustuu pääosin myyntitilauksiin ja niiden pohjalta muodostettuihin lähetteisiin, joskin laskujen käsisyöttökin on mahdollista. Yksittäisiä laskuja voidaan muodostaa jo tilausvaiheessa tai käyttää erillistä lähetyksen laskutusohjelmaa.

 • Laskutuksen suunnittelulla saadaan muodostettua laskut käyttäjän harkinnan perusteella. Näiden lisäksi Dafossa on eräajopohjainen vaihtoehto ja jopa automaattilaskutus, jotka toimivat ajastetusti annettujen parametrien ohjaamina. 

 • Laskut voidaan lähettää ja arkistoida sähköisesti, mutta tarvittaessa paperilaskujen tulostus onnistuu. Laskun toimitus asiakkaalle hoidetaan nykyään useimmiten Finvoice-verkkolaskutuksella tai EDI/OVT-sanomina, joihin kumpaankin löytyy valmiit ratkaisut. Dafo ei pidä sisällään reskontran hoitoa. Laskutukseen on rakennettu valmiiksi useita erilaisia liittymiä eri reskontrajärjestelmiin.

 • Dafo mahdollistaa laskun jaon esimerkiksi työnantajana ja työntekijän välillä. Tämä on erityisesti työvaatevalmistajille tärkeä Dafon erityispiirre. Laskun jaossa lasku jakautuu tapauskohtaisesti sovittujen prosenttiosuuksien mukaan. Samaa laskun jakoa voidaan käyttää myös erilaisissa tapauksissa.

 

Ikoni integraatiot

Integraatiot

 

Dafossa on runsas määrä valmiita integraatioita erilaisiin ulkoisiin järjestelmiin, joiden avulla voidaan yhtenäistää yrityksen prosesseja sekä automatisoida järjestelmä-arkkitehtuurin osia.

Lue lisää siitä Dafon kattavista integraatiomahdollisuuksista.

Integraatiot
 • Verkkokaupat: Shopify, Magento, PrestaShop, WooCommerce, Dafo B2B

 • Myymäläjärjestelmät: Dafo, Tekso, SKJ

 • Ennustejärjestelmät: Relex, Expak

 • Raportointijärjestelmät: Zoined

 • Sähköinen sanomaliikenne keskusliikkeille ja julkishallinnolle: EDI/OVT

 • Ulkoiset varastot: Posti, DHL, PostNord, Kaukokiito

 • Lähetysasiakirjat: Unifaun, Consignor, Posti SmartShip

 • Rahtikustannukset: Logentia

 • Tuonnin ja viennin tulli-ilmoitukset: Intrastat

 • Tuotesuunnitteluohjelmat: PIM, Teamcenter

 • Aineistopankit: Crasman, Digtator

 • Reskontra: noin 30 eri taloushallinnon ohjelmistoa

 • Tilausliittymä: Centra

 • Virtuaalisovituspalvelu: TailorGuide