Energia ja vesi

Resource center

CGI USE ServiceNow is Fingrid’s chosen platform for its Datahub support and maintenance services. Both the features and usability of this cloud-based service have been continuously enhanced since its deployment in spring 2019.

Fingridin keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän tuki- ja ylläpitopalveluiden alustaksi valittu pilvipohjainen CGI USE ServiceNow on ollut käytössä keväästä 2019 lähtien. Palvelun ominaisuuksia ja käytettävyyttä on viety koko ajan eteenpäin käyttöönotosta lähtien.

Puolan järjestelmän (Central Energy Market Information System, CSIRE) suunnittelussa ja toteutuksessa CGI hyödyntää kokemustaan vastaavien järjestelmien rakentamisesta yli 10 maahan – yhtenä viimeisimmistä Suomeen rakennettu datahub, joka otettiin käyttöön vuonna 2022.

Datahub 2.0 otettiin onnistuneesti käyttöön joulukuussa 2022. Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihdonjärjestelmä on päivityksen myötä valmiina sähkön vähittäismarkkinoiden muutoksiin. Datahub tukee nyt energiayhteisöjä, 15 minuutin mittausta ja varttitasetta.

EDF luottaa CGI:n ja sen digitaalisen innovaatiokeskuksen nopeuttavan liiketoimintaprosessiensa automatisointia. Maailman suurin sähkökonserni EDF, jolla on yli 27 miljoonaa asiakasta Ranskassa, valitsi CGI:n ylläpitämään ja kehittämään liiketoimintansa automatisointia.

Vety, erityisesti vihreä vety, näyttää lupaavalta ratkaisulta ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kypsä ja kestävä vetytalous tarvitsee toimivia markkinamekanismeja ja luotettavaa infraa, mutta myös monipuolista datan hyödyntämistä.

Karina Terekhova
Karina Terekhova

Energia-alan uudistuminen kumpuaa kestävästä kehityksestä

23.03.2022 Suuressa energiamurroksessa korostuu paine digitalisoida, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä vihreää energiantuotantoa. Tämä edellyttää investointeja uuteen teknologiaan, uusiin liiketoimintamalleihin sekä infrastruktuurin päivittämiseen. Energia-alan ykköstrendiksi on noussut vaikuttavuutensa perusteella hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys, joka tulee näyttelemään suurta roolia tulevina vuosina. Suomen sähkömarkkinoilla...