Kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin ja erikoispaperivalmistaja Munksjön yhdistymisestä syntynyt Ahlstrom-Munksjö on uudistanut IT:tä reippaalla kädellä. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tulee hitsaamaan eri toiminnot entistä tiiviimmin yhteen.

Ahlstromin ja Munksjön yhdistyminen synnytti markkinoille johtavan kuitupohjaisten materiaalien valmistajan, jonka tuoteportfoliosta löytyy laaja valikoima fiksuja kuitupohjaisia ratkaisuja. Tuotetarjontaan kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Kestävä kehitys on suuri tekijä useimmilla markkinoille ja tarjoaa yhtiölle merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Taloudellisesti Ahlstrom-Munksjö on vakaalla pohjalla ja sen tulevaisuus näyttää valoisalta.

Fuusion myötä moni asia on muuttunut ja se näkyy positiivisesti myös IT-investointien kasvuna.

- Kristiina Lammila, tietohallintojohtaja, Ahlstrom-Munksjö

”Kun tulin töihin Ahlstromille vuonna 2014, tehtävänäni oli pudottaa IT-kustannuksia 35 prosenttia ja nostaa IT johtaminen vaaditulle tasolle. Fuusion myötä moni asia on muuttunut ja se näkyy positiivisesti myös IT-investointien kasvuna”, kertoo Ahlstrom-Munksjön tietohallintojohtaja Kristiina Lammila.

Ahlstromin ja Munksjön yhdistyminen on ollut valtava ponnistus uuden yhtiön IT-osastolle. Kahden pörssiyhtiön erilaiset järjestelmät ja tietohallinnon toimintakulttuurit on pitänyt valaa yhteen ja varmistaa perustietotekniikan toimivuus. Samaan aikaan Ahlstrom-Munksjön Yhdysvalloissa ja Brasiliassa tekemien yritysostojen myötä tehtaiden määrä on noussut 45:een. Myös uudet yksiköt on pitänyt sopeuttaa osaksi uutta järjestelmäkokonaisuutta.

Kristiina Lammila

Voimistuvat ympäristötrendit lupaavat hyvää Ahlstrom-Munksjölle, joka on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja. Yrityksen tuotetarjontaa edustavat mm. koristepaperit, suodatinmateriaalit ja terveydenhuollon kankaat.

Ahlstrom-Munksjön tietohallintojohtaja Kristiina Lammila on tyytyväinen saavutetusta tietohallinnon yhtenäisestä toimintakulttuurista. Seuraavana tavoitteena on lähteä rakentamaan IT:stä liiketoiminnan proaktiivista mahdollistajaa.

 

Mahdollisella uudella ERPillä & MESillä parempi ote dataan

Keskitetyn ja globaalisti johdetun IT:n myötä Ahlstrom-Munksjö on saanut käyttöönsä tehokkaammat toimintamallit ja enemmän resursseja. IT:tä johdetaan kumppanien kanssa ja seuraavaksi yrityksellä on vuorossa toiminnanohjausjärjestelmän mahdollinen uudistaminen.

”Meillä on legacynä Ahlstromin 1990-luvulla rakentama ERP-järjestelmä, jolla pyöritetään noin 75 prosenttia Ahlstrom-Munksjön liikevaihdosta. Käytössä on myös vuonna 2001 ostettu SAP. Sitä käytetään edelleen esimerkiksi hankinnoissa ja taloudessa”, listaa Lammila.

ERP:n uudistamisessa olisi kyse suuresta digitaalisesta transformaatiosta, jonka läpivieminen jokaisessa Ahlstrom-Munksjön tehtaassa tulisi kestämään vuosia. Koko ERP-projekti viitoittaisi tietä kohti entistä yhtenäisempää IT:tä ja globaaleja alustoja, jotka mahdollistavat datan keräämisen ja suurien tietokantojen muodostamisen.

”IT:n kehittäminen on haastavaa, jos yrityksen rakenteet ja bisnesmallit pohjautuvat paikallisuuteen. Haluamme vähentää sellaisia asetelmia ja päästä lähemmäs visiota, missä IT on liiketoiminnan proaktiivinen mahdollistaja”, pohtii Lammila.

3x yhtenäinen IT mahdollistaa...

1 ...datan keräämisen ja keskitetyt tietokannat
2 ...digitaalisen yhteistyön kehittämisen
3 ...yrityksen bisnesstrategian tukemisen.

   

Digitaalinen yhteistyö paikallisten tehtaiden kanssa tiivistyy

Trendien perässä juoksemisen sijaan Ahlstrom-Munksjössä IT:hen suhtaudutaan hyvin käytännönläheisesti. Ratkaisujen tarkoituksena on tukea yrityksen bisnesstrategiaa ja niiden toimivuus on tärkeämpää kuin jatkuvalla syklillä toistuvat ketterät kokeilut. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yritys ei olisi avoin uusille ideoille. Erilaisia kehityshankkeita on tälläkin hetkellä menossa yhteistyössä liiketoiminnan kanssa. 

”Yksi vahvasti kasvava alue on tehtaiden operatiivisen IT:n yhteistyö. Mietimme koko ajan, miten Ahlstrom-Munksjön keskitetty IT pystyy auttamaan tehtaiden operatiivista IT:tä. Synergiaetuja on saavutettavissa muun muassa hankinnoissa, monitoroinnissa, verkkojen rakentamisessa ja tietoturvassa, joka on tämän päivän tuotannossa ja automaatiossa erittäin tärkeä asia”, Lammila perustelee.

Kiinnostusta riittää myös tekoälylle ja robotiikalle, jotka mahdollistavat paperikoneiden tuottavuuden parantamisen, sekä prosessiautomaation kehittämisen. Tulevaisuudessa digiratkaisujen avulla vapautuvia arvokkaita henkilöstöresursseja on tarkoitus käyttää enemmän arvoa tuottavaan työhön.

”Yksi alan haasteista liittyy osaamisen katoamiseen eläköitymisen kautta. Esimerkkinä siitä, miten uusi teknologia voi auttaa tässä haasteessa, on Brasilian tehtaalla kokeiltu 3D-mallien ja virtuaalilasien hyödyntäminen. Niiden välityksellä eläkkeelle jääneet asentajat ovat etänä opastaneet nuorempia tekijöitä koneiden huoltotöissä”, havainnollistaa Lammila. 

Teksti Ari Rytsy
Kuvat Ahlstrom-Munksjö Group ja Jari Härkönen

Mihin valmistavan teollisuuden alalla panostetaan digitaalisessa transformaatiossa? Lataa Client Global Insights -tutkimusraportti, johon haastattelimme asiakasyrityksiemme IT- ja liiketoimintajohtoa. 

 

Tutustu myös