Verohallinnolla on suomalaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeä rooli, jota varten organisaatio kerää yhteiskunnan käyttöön verotuloja vuosittain yli 60 miljardia euroa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää henkilöstön jatkuvaa kehittämistä ja kouluttautumista sekä muuttuvan lainsäädännön ymmärtämistä. Samalla toimintatavat edellyttävät työntekijöiltä jatkuvaa ajan hermolla pysymistä.

Tehokkaan oppimisen ja kouluttautumisen järjestäminen vaatii toimivia työkaluja mahdollistamaan yli 5000 Verohallinnon työntekijän koulutukset. Edeltävän järjestelmän ylläpitoon meni paljon aikaa ja järjestelmää oli vaikea kehittää tukemaan muuttuvia koulutustarpeita. Verohallinnon tarve oli löytää pilvipohjainen ratkaisu, joka voitiin integroida helposti muihin järjestelmiin. Tämän vuoksi Verohallinto valitsi CGI:n kumppaniksi uuden koulutuksenhallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi.

SAP Success Factorsin Learning-modulin valinta oli Verohallinnolle suhteellisen selvää, koska järjestelmä täytti asiakkaan vaatimukset ja toimisi hyvin yhteen nykyisten järjestelmien kanssa. Siirtyminen uuteen koulutuksenhallintajärjestelmän käyttöön onkin onnistunut mallikkaasti, jota on vahvasti tukenut hyvä yhteistyö.

Siirtyminen uuteen koulutuksenhallintajärjestelmän käyttöön onkin onnistunut mallikkaasti, jota on vahvasti tukenut hyvä yhteistyö

”Projektissa on onnistuttu, koska sen aikana on käytetty iteratiivista tekemisen tapaa. Olemme voineet tarttua haasteisiin saman tien. Myös CGI:n tuoma asiantuntijuus on ollut arvokasta ja tekninen kieli ollaan saatu muutettua sellaiseen muotoon, että jokainen on voinut sitä ymmärtää.” kertoo Verohallinnon projektipäällikkö Meri Laine.

Learning-moduli on toiminnallisuuksiltaan monipuolinen ja sen vuoksi kokonaisuuden sekä käyttöönotettavien toimintojen hahmottaminen vaatii paneutumista. Verohallinnon oppimiskykyinen projektiryhmä tarttui hyvin projektiin ja otti tuekseen Verohallinnon sisäisen käyttäjäryhmän projektin alussa, jotta sitouttaminen uuteen järjestelmään aloitettiin ajoissa. Samalla palaute on kulkenut Verohallinnolta CGI:lle joustavasti, joka on tarkoittanut nopeaa reagointia eri tilanteissa.

”Asiakkaan vahva sitoutuminen projektiin sekä tehokas ja asiantunteva projektiryhmä ovat tuottaneet tulosta. Tietämystä on jaettu projektin aikana jatkuvasti ja alusta asti on ollut selkeät suuntaviivat, mihin ollaan menossa. ” kertoo projektipäällikkö Risto Ikonen CGI:ltä

Projekti toteutettiin kokonaisuudessaan etätyöskentelynä, järjestelmä saatiin käyttöön näppärästi ja asiakkaan kokemus projektin toteutuksesta oli kiitettävä.