Työskentelen ServiceNow'n parissa ja toimin tällä hetkellä teknisenä konsulttina. Olen osallistunut useiden suomalaisten ja ulkomaisten asiakkaiden implementaatio-, kehitys- ja ylläpitoprojekteihin eri toimialoilla. Minua kiinnostaa etenkin tekoäly ja se, miten asiakkaan prosesseja voidaan paranaa ja mallintaa niin, että ServiceNow'sta saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti.