Toimialoilla digitalisoidaan vastatakseen paremmin asiakkaiden odotuksiin

Digitalisoituminen vastatakseen asiakkaiden ja kansalaisten odotuksiin on vuoden 2019 tapaan toimialojen keskeisin trendi myös vuonna 2020. Viime vuoteen verrattuna kustannusten hallinta / budjettipaineet sekä toimintojen optimointi ovat vaikuttavuudeltaan kasvaneet. Kyberturvallisuuden vaikutus on hieman laskenut.

Yhteneväisyyksistä huolimatta eri toimialoilla kehitys ja pandemian vaikutukset ovat erilaisia. Kuule alta asiantuntijoidemme näkemyksiä eri toimialojen kehityksestä ja lataa itsellesi tulosten yhteenveto.

Autamme mielellämme syventymään oman toimialasi kehityskulkuun ja paikallisiin näkymiin sekä käymään läpi tutkimuksemme tuloksia kokonaisvaltaisesti.  

Varaa keskusteluaika

 

 


 

Asiantuntijoidemme havaintoja eri toimialoilta

 

Sami Isoherranen, teollisuus

Teollisuuden alan yritykset pyrkivät vastaamaan digitalisaation avulla asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin entistä paremmin. Erityisesti siinä korostuvat tiedon integrointi, kyberturvallisuus, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. 

Lataa yhteenveto 

Satu Kiiski, pankkiala

Vuonna 2020 pankkitoimialan digitalisaation trendeissä painottuvat erityisesti digitaalinen palvelu ja asiakaskokemus. IT-puolella investoidaan asioihin, jotka parantavat tehokkuutta ja asiakaskokemusta.

Lataa yhteenveto 

Tuukka Järvenpää, kaupanala

Kaupanalalla digitalisaation jatkaminen ja pyrkimys toimivaan monikanavaisuuteen ovat vahvoja trendejä. Pandemian myötä kyberturvallisuuden merkitys on korostunut.

Lataa yhteenveto 

Toni Suihko, sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveystoimialan orginsaatioiden mukaan digitalisaatiossa nousee kolme trendiä yli muiden: Kansalaisten digitaalisten palveluiden kehittäminen, tietoturvallisuuden kehittäminen ja tietojohtaminen. 

Lataa yhteenveto

Sami Sikanen, energia-ala

Energia-alan digitalisaatiossa esiin ovat nousseet markkinamuutosten aiheuttamat lainsäädännölliset muutokset. Digitalisaation ja tietoturvan kehittämisen tarve pitää paikkansa toimialan prioriteettilistalla.

Lataa yhteenveto 

Sami Mikkonen, liikenne ja logistiikka

Liikenteen ja logistiikan alan yritysten fokuksessa on erityisesti liiketoimintaprosessien virtaviivaistaminen. Lisäksi toimintaa pyritään digitalisoimaan entistä kokonaisvaltaisemmin ja asiakaskokemusta kehittämään lisäarvoa tuottaen.

Lataa yhteenveto 

Eetu Niemi, telecom

Telecom-alalla panostetaan nyt 5G-teknologiaan, jolla pyritään mahdollistamaan uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen sekä asiakkaiden digitalisaation edistämisen. Pandemian myötä painopiste on siirtynyt yritysasiakkaiden liiketoiminnan turvaamiseen etätyön mahdollistamisen kautta.

Lataa yhteenveto 

Kim Kalpio, vakuutusala

Vakuutustoimialalla digitalisaatio ja datan hyödyntäminen auttavat kasvattamaan asiakasymmärrystä ja parantamaan asiakaskokemusta. Myös kyberturvallisuuden merkitys korostustuu toimialalla.

Lataa yhteenveto 

Marianna Saarinen, Valtionhallinto

Valtiohallinnossa niin Suomessa kuin maailmallakin keskitytään kehittämään kustannustehokkaasti entistä parempia digipalveluita kansalaisille. Apuna hyödynnetään dataa ja automatisaatiota entistä tehokkaammin.

Lataa yhteenveto 

Mika Sairanen, kunnat

Kunta-alan digitalisaatiossa panostetaan erityisesti kansalaisten digiodotuksiin vastaamiseen. Pandemian myötä kuntatalous on joutunut entistä ahtaammalle. Kunnat pyrkivät ratkaisemaan säästötarpeitaan digitaalisin keinoin. Monien digiloikkien myötä etätyöstä ja -opetuksesta on tullut arkipäivää monissa kunnissa.

Lataa yhteenveto

Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään syventymään oman toimialasi kehityskulkuun ja käymään läpi tutkimuksemme tuloksia kokonaisvaltaisesti. 

Varaa keskusteluaika

 


 

Respond. Rebound. Reinvent.

Tarjoamme käytännön ratkaisuja pandemiatilanteen aiheuttamiin haasteisiin. Asiantuntijamme yli 400 paikkakunnalla ympäri maailman auttavat organisaatioita vastaamaan kriisin eri vaiheisiin aina välittömien tarpeiden huomioonottamisesta toimintamallien uudelleensuunnitteluun. Tehtävämme on auttaa sinua varmistamaan, että voit vastata asiakkaittesi, työntekijöidesi ja paikallisten yhteisöjensä tarpeisiin mahdollisimman hyvin.