Järvenpään kaupungin kotihoito sai lisää aikaa asiakastyöhön ja helpotusta työnjohtoon

Järvenpään kaupungin kotihoidossa kaikki päivittäiset työt suunnitellaan ja jaetaan hoitajille hyödyntäen Kotihoito Mukana -toiminnanohjausjärjestelmän työtehtävien optimointia.

Optimoinnin avulla varmistetaan, että työaikaa kuluu mahdollisimman paljon hoitotyöhön, ja että potilaan luona on aina tarpeellisilla taidoilla ja välineillä varustettu omahoitaja oikeaan aikaan.  Kotihoito Mukana –järjestelmää käyttää Järvenpäässä 80 hoitotyön ammattilaista, ja kaupungissa on noin 41 000 asukasta.

 

Kotihoito Mukana optimointi vapauttaa työnohjaukseen käytettyä aikaa

Tiina Palmu, Järvenpään kotihoidon päällikkö

 

Asiakkaamme haaste

Järvenpäässä haluttiin vapauttaa kotihoidon työnohjaajilta aikaa varsinaiseen asiakastyöhön, sekä saada työnjohdolle parempi yleiskuva tilanteesta ja toiminnasta. Käytännön johtamista haluttiin helpottaa, jotta työt voidaan resursoida paremmin ja tasaisemmin eri hoitajille. Hoitajille tavoiteltiin optimaalisia ja tasapuolisia asiakaslistoja, joissa on otettu huomioon mm. asiakkaiden omahoitajuus ja siirtymisiin tarvittava aika.

Ratkaisumme

Kotihoito Mukana on kotihoidon ammattilaisille kehitetty palvelu, jolla hoitajat voivat kirjata käyntinsä, huomionsa ja toimenpiteensä Pegasos-järjestelmään mobiilisti toimiston ulkopuolella. Sovelluksen saumaton osa on uusi työtehtävien optimointityökalu, Kotihoito Mukana -optimointi. Sen avulla toiminnanohjaaja voi helposti optimoida päivän suunnitellut työt hoitajille parhaalla mahdollisella tavalla.

Kotihoito Mukana –optimoinnin avulla:

  • Työnsuunnitteluun käytetty aika vähenee
  • Omahoitajuus toteutuu paremmin.
  • Minimoidaan sijaisten määrä
  • Paikasta toiseen siirtymisiin kuluu vähemmän aikaa
  • Potilaan luona on aina oikeaan aikaan tarvittavan osaamisen omaava hoitaja
  • Työntekijöiden työtyytyväisyys kasvaa

 

Vastuuhoitajuuden ja asiakaskäyntien parempi toteutuminen lisäävät työtyytyväisyyttä.

Satu Hiltunen, Järvenpään tiimivastaava sairaanhoitaja

 

Kotihoito Mukana –optimointi suunnittelee hoitajien työajalle optimaaliset reitit sekä aikataulut kotihoidon tärkeimpien reunaehtojen, kuten omahoitajuuden, taitojen ja osaamisten sekä käyntipaikkojen sijainnin perusteella. Myös työntekijöiden suunnitellut työvuorot, lomat ja muut poissaolot sekä Pegasos-järjestelmään merkityt aikakriittiset tehtävät ja hoitajien erityistaidot otetaan huomioon.

Optimoinnin avulla varmistetaan, että työaikaa käytetään mahdollisimman paljon hoitotyöhön, ja että potilaan luona on aina tarpeellisilla taidoilla ja välineillä varustettu hoitaja oikeaan aikaan. Esimerkiksi insuliinin pistoskäynti ohjataan vain hoitajalle, jolla on kyseinen pätevyys.

 

Kotihoito Mukana -optimoinnilla päivän työt saa jaettua nopeammin. Sen myötä omahoitajuus toteutuu paremmin ja työt jakautuvat tasaisemmin

Susanna Pajula, Järvenpään toiminnanohjaaja

 

Optimoinnin avulla hoitajille voidaan määrittää erilaisia liikkumistapoja (esimerkiksi auto, polkupyörä, kävely), jotka otetaan huomioon siirtymien kestoissa. Samoin pysäköintiin kuluva aika huomioidaan, jotta siirtymät asiakaskäynniltä toiselle ovat realistiset.

Kotihoito Mukana -optimointi syntyi yhteistyössä

Kotihoito Mukana  -optimointitoiminnallisuus on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja CGI:n kanssa.

Kotihoito Mukana on CGI:n tuottama kokonaisratkaisu kotihoidolle, joka yhdistää saumattomaksi kokonaisuudeksi mobiilin toiminnanohjauksen, Pegasos potilastietojärjestelmän, Titania –työvuorosuunnittelun sekä optimoinnin ja langattoman ovenavauksen.

Webinaari: Konsultointi ja analytiikka kotihoidon kehittämisen tueksi, Case Nakkilan kotihoito

Tutustu

 

Hyödyttäisikö kokonaisvaltainen liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä teidän organisaatiotanne? Oppaamme avulla voit pohtia, mitä liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa.

Lataa opas työnohjauksen kehittämiseen