Heli Yläjärvi

Heli Yläjärvi

projektipäällikkö

Uusi työaikalaki astuu voimaan 1.1.2020. Laki tuo tullessaan paljon muutoksia, jotka on huomioitava työsuhteen aikana. Keskeisenä uudistuksena siinä esimerkiksi huomioidaan ajasta ja paikasta riippumaton työnteko, joka on jo tätä päivää. Työaikalain uudistuksen tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota työhyvinvointiin sekä mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen työnantajan ja työntekijän tarpeiden mukaisesti. Toivottavasti olet jo varautunut tuleviin muutoksiin.

 

Työaikaa on kaikki työhön käytetty aika, loogista eikö?

Nykyisen työaikalain mukaan työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee etänä esimerkiksi kotonaan. Uuden työaikalain mukaan työhön käytetty aika on työaikaa riippumatta siitä, missä työtä tehdään. Näin etätyö tulee selkeämmin lain piiriin. Matkustamiseen käytetty aika ei pääsääntöisesti ole kuitenkaan edelleenkään työaikaa.

 

Uuden työaikalain mukaan työntekijä voi jatkossa itse päättää omista työajoistaan

Uuden joustotyömallin mukaan työntekijä voi itse määritellä oman työaikansa käytöstä erillisellä sopimuksella. Työtä voikin tehdä silloin kuin parhaaksi näkee, kunhan viikoittainen säännöllinen työaika on enintään 40 tuntia neljän kuukauden jaksoissa.

Tämä muutos sopii hyvin IT-alalle ja muille asiantuntijoille, jossa pääosa työtehtävistä edellyttää korkeaa asiantuntijuutta, mutta työpaikalla olo ei ole välttämätöntä.

 

Liukuva työaika ja työajan enimmäismäärät

Säännöllistä työaikaa koskevat uudet säännökset mahdollistavat nykyistä joustavammista työajoista sopimisen työnantajan ja työntekijän välillä. Myös liukuvasta työajasta saa jatkossa sopia nykyistä ketterämmin. Liukuma-aika nousee kolmesta neljään tuntiin. 

Neljän kuukauden työajan seurantajakson päättyessä työaikasaldo saa olla enintään 60 tuntia plussalla tai 20 tuntia miinuksella (nyt enimmäiskertymä on 40 tuntia). Seurantajakson aikana saldolla ei ole enimmäismäärää.

Työntekijän työaika ylityö mukaan lukien ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana.

 

Työaikapankki käyttöön kaikille

Jatkossa kaikilla työpaikoilla on mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankki. Aikaisemmin työaikapankin käyttö on ollut rajattua. Työaikapankilla tarkoitetaan järjestelmää joka sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aikaa. Työaikapankissa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahallisia etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.

 

Muutoksia yötyön rajoituksiin

Tilapäisen yötyön mahdollistaminen uudessa laissa tulee parantamaan työnantajan mahdollisuuksia teettää äkillistä reagointia vaativia töitä tarvittaessa yöllä. Tilapäistä yötyötä saa siis jatkossa teettää tilanteissa, joissa työnantajan toiminta sijoittuu päiväsaikaan, mutta työnantajalle syntyy satunnainen tarve teettää työtä yöllä. 

Samalla yötyön säännöllistä käyttöä rajoitetaan. Peräkkäisten yötyövuorojen sallittu määrä työvuoroluettelossa pienenee seitsemästä viiteen. Työntekijän erillisellä suostumuksella voidaan kuitenkin teettää vielä kaksi yövuoroa lisää.

 

Työaikalaki ei vastaa työn tulevaisuuden tarpeisiin

Työaikalaki 2020 on varovainen askel kohti tämän päivän tarpeita. Monilta osin muutokset tuovat kuitenkin parannuksia erityisesti etätyöhön, joka on monissa yrityksissä tätä päivää. 

Työelämä ja työn luonne on muuttunut monilta osin ja tulevaisuudessa työ tulee muuttumaan vielä lisää. Näkemyksemme on, että tulevaisuuden työ on verkostoissa tapahtuvaa merkityksellistä vuorovaikutusta. Tulevaisuudessa rakennat itse viikkosi tai jopa päiväsi mielenkiintoisista tehtävistä eri yrityksissä. 

Ennen työaikaa pidettiin yhtenä tärkeimmistä tuottavuuden mittareista, mutta mitä jos palkkaa ei maksetakaan enää tehtävään käytetyn ajan mukaan? Myös tänä päivänä erityisesti myyntityössä tunteja olennaisempia mittareita ovat esimerkiksi voitetut kaupat eli työn tuottavuus.

Näin ajatellen työajanseuranta saattaa tuntua jopa tarpeettomalta, mutta työajan kirjaamisvelvoite määrätään laissa. Työnantajalla on myös jatkossa velvollisuus ylläpitää työaikakirjanpitoa ja raportoida kokonaistyöaikaa.

CGI:n kaikki työajanhallinnan ratkaisut täyttävät lain velvoitteet. Lisäksi uudella CGI HR Timeline ratkaisullamme työajan kirjaukset onnistuvat helposti muutamalla napin painalluksella HR Mukana -mobiilisovelluksessa.

 

Pysy ajan tasalla HR-kentän uusista uutisista tilaamalla HR-uutiskirje!

cgi-hr-uutiskirje

 

Kirjoittajasta

Heli Yläjärvi

Heli Yläjärvi

projektipäällikkö

Toimin projektipäällikkönä HR- ja palkkajärjestelmiemme parissa. Minulla on pitkä ja vahva kymmenien vuosien kokemus tämän alueen projekteista. Kuinka voin olla avuksi?